اصلاح حداقل تجربه لازم در سطر اول ردیف (5)‌ مصوبه شماره 426123 مورخ 22/12/1394 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موضوع: شرایط احراز شغل دستیار ستادی (بخشنامه شماره 1502632 مورخ 17/8/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

با سلام و احترام ؛ 

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 01‏/08‏/1396 بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و با استناد به تبصره «1» ماده «70» و ردیف های «1» و «2» بند «ب» ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور تامین نیروهای متخصص ستادی دستگاه های اجرایی و برای استفاده از ظرفیت و توان علمی کشور با اصلاح حداقل تجربه لازم (و مرتبط) در سطر اول ردیف «5» شرایط احراز شغل دستیار ستادی (موضوع بخشنامه شماره 426123 مورخ 22‏/12‏/1394) به شرح ذیل موافقت نمود:

الف‏- دستیار مدیران کل: یک سال (درصورت عدم وجود تجربه یاد شده، در بدو ورود تحت عنوان "کارشناس" استخدام و پس از طی مدت زمان مزبور و در صورت دارا بودن سایر شرایط به دستیار تبدیل وضع میگردند)

ب‏- دستیار معاونین وزراء: چهار سال

ج‏- دستیار وزراء و رؤسای سازمانها: هفت سال

مراتب برای اجرا ابلاغ می گردد.

علی اکبر اولیا- معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور