1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.67 امتیاز(98 رای)

ابطال ماده (30) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی موضوع: استخدام افراد دارای کارنامه قبولی آزمون ادواری (دادنامه شماره 656 الی 559 مورخ 4/7/1396 دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 04 مهر 1396

کلاسه پرونده: 95/149، 95/146، 95/145، 95/87

شماره دادنامه: 656 الی 659

موضوع رأی: ابطال ماده 30 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی موضوع بخشنامه شماره 9757/93/200-19/7/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به لحاظ مغایرت با قانون

شاکی: خانمها: 1- ناهیده کاردارحسن کمال 2- سودابه صوفی زاده 3- الناز رضاپورکلجاهی 4- آقای میرمهدی حسینی اصل

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 656 الی 659

تاريخ دادنامه: 18/7/1396

کلاسه پرونده: 95/149، 95/146، 95/145، 95/87

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكیان: خانمها: 1- ناهیده کاردارحسن کمال 2- سودابه صوفی زاده 3- الناز رضاپورکلجاهی 4- آقای میرمهدی حسینی اصل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 30 « دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی» موضوع بخشنامه شماره 9757/93/200-19/7/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال ماده 30 «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی» موضوع بخشنامه شماره 9757/93/200-19/7/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً، بـه عرض می رسانیم اینجانبان در شـرکت بـرق منطقه ای آذربایجان مشغول فعالیت بوده ایم و تقاضای ابطال ماده 30 بخشنامه شماره 9757/93/200-19/7/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را خواهانیم.

  1- با توجه به اینکه بعد از ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه استخدام فقط از طریق آزمون امکان پذیر می باشد. (به استناد ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه کشور)

  2- کارنامه آزمون ادواری صرفاً جهت مجاز شدن می باشد نه قبولی قطعی در آزمون

  3- تاریخ اعتبار این آزمون با توجه به درج در کارنامه 5 سال می باشد.

  4- در زمان برگزاری آزمون افراد دارای مدرک غیر مرتبط بوده اند و الان مدرک خود را مرتبط با چارت نموده اند.

  5- آزمون ادواری به صورت مکرر برگزار شده و حق سایر افراد برای شرکت در آزمون ضایع شده است.

  6- به تعدادی از افراد در زمان آزمون به علت شاغل بودن به صورت شرکتی در همان شرکت برق منطقه ای اجازه شرکت در آزمون داده نشده است. چرا که آن زمان برای افراد جویای کار و فارغ التحصیل جدید بوده است. لذا گزینش و تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی با این مدرک که برای همگان امکان شرکت نبوده است ظلم بوده و ناعدالتی می باشد.

در آخر لازم به توضیح می باشد که حق افرادی که در سالهای 1379 تا کنون در اداره مشغول به کار بوده اند و حق شرکت در آزمون را نداشتند و یا آزمون دوباره برگزار نگردیده است ضایع می گردد و افرادی که بیکار بوده اند و در آزمون ادواری سالهای 1391 و 1383 و 1384 شرکت نموده اند و طبق بخشنامه می خواهند پیمانی گردند. لذا خواهشمند است جهت جلوگیری از ضایع شدن حقوق حدود 996 نفر از شاغلین این شرکت بخشنامه فوق ابطال گردد."

متن بخشنامه و دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

"بخشنامه شماره 9757/93/200-19/7/1393:

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسات مورخ 4/4/1393 و 7/4/1393 و 14/5/1393 جهت تحقق بندهای (2) و (3) سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر « عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظریها و نگرشهای سلیقه ای و غیر حرفه ای»، به استناد ماده (44) و بند (3) قسمت « ب» ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری و با هدف استقرار نظام سنجش دانش عمومی، مهارتهای شغلی و ویژگیهای شخصیتی داوطلبان بر اساس شایستگی های مورد نیاز مشاغل و همچنین به منظور فراهم نمودن بستر اجرایی مناسب برای تحقق عدالت استخدامی و فضای رقابتی، افزایش اعتبار نتایج آزمونهای استخدامی، کاهش هزینه برگزاری آزمونها، افزایش رضایتمندی داوطلبان و تنوع انتخاب برای آنان دستورالعمل جدید نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی را به شرح پیوست در 36 ماده و 20 تبصره تصویب نمود، که مراتب جهت اجرا ابلاغ می گردد.

از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره 84597/200-8/9/1388 لغو و جذب و استخدام افراد به صورت رسمی و پیمانی از محل مجوزهای استخدامی، صرفاً بر اساس این دستورالعمل صورت خواهد پذیرفت. ضمناً در خصوص آگهی های استخدامی صادره قبلی، دستگاههای اجرایی بر اساس دستورالعمل منضم به بخشنامه فوق الذکر اقدام خواهند نمود. "

دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی:

" ماده 30- استخدام پیمانی کارکنان قراردادی دارای شماره شناسه شاغل در دستگاههای اجرایی که در آزمونهای استخدام ادواری سالهای 1381، 1383، 1384 موضوع بند (7) تصویب نامه شماره 25296/ت25086-

29/5/1380 هیأت وزیران، شرکت نموده و دارای کارنامه مجاز می باشند، از محل مجوزهای استخدامی ماخوذه توسط دستگاه اجرایی و در صورت وجود پست سازمانی بلاتصدی متناسب با رشته تحصیلی آنان، اعتبارات مصوب و داشتن شرایط عمومی استخدام، امکان پذیر می باشد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به موجب لایحه شماره 619718-27/4/1395 توضیح داده است که:

"مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام وتحیت:

احتراماً و با کسب اجازه در پاسخ به ابلاغیه شماره 9409980900000002465-8/3/1395 در خصوص شکایت خانم ناهید کاردار، ضمن هماهنگی به عمل آمده با دفتر ذیربط این سازمان ( امور برنامه ریزی، تامین و بهسازی سرمایه انسانی) اعلام می دارد:

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به استناد ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی مربوط به بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی را تصویب و مراتب طی بخشنامه شماره 9757/93/200- 19/7/1393 به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است. بر اساس ماده (30) بخشنامه مذکور استخدام پیمانی کارکنان قراردادی امکان پذیر است که اولاً: در آزمونهای استخدام ادواری سالهای 1381، 1383 و 1384 که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردیده، شرکت کرده و فرآیند استخدام آنان در دستگاههای اجرایی مجاز شناخته شده باشد. ثانیاً: از محل مجوزهای ماخوذه در اجرای تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل گردیده و دارای شماره شناسه قراردادی صادره از سازمان متبوع باشند. ثالثاً: در صورت داشتن شرایط فوق و تحقق مراتب ذیل استخدام اینگونه افراد انجام خواهد شد:

   - وجود پست سازمانی بلاتصدی

   - وجود مجوز استخدام

   - تامین اعتبار

   - داشتن شرایط عمومی استخدام (موضوع ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری)

   -  تایید گزینش

همان گونه که ملاحظه می فرمایند ملاک استخدام آنان منوط به قبولی در آزمون استخدام ادواری است که قبلاً فرآیند آن طی سنوات مذکور با هماهنگی سازمان در چارچوب آزمونهای استخدامی انجام شده است و نیاز به شرکت مجدد در آزمون استخدامی جدید نمی باشد. ضمناً آگهی استخدام منتشره توسط شرکتهای برق منطقه ای، برای نیازهای خود در مشاغل فنی و تخصصی بوده است که کلیه داوطلبان استخدام واجد شرایط از نظر مدرک تحصیلی و سایر شرایط مندرج در آگهی می توانسته اند در آزمون استخدامی ثبت نام نمایند و هیچ گونه ممانعتی از افراد خاص برای شرکت در آزمون توسط شرکتهای یاد شده به عمل نیامده است. بدیهی است افرادی که نتوانسته اند در آزمون استخدامی دستگاههای موصوف شرکت نمایند از جمله نامبرده (با مدرک تحصیلی فوق دیپلم کتابداری) به این دلیل بوده است که مدرک تحصیلی آنان در شرایط احراز مشاغل موجود در آگهی استخدام وجود نداشته و مورد نیاز استخدامی دستگاه در این مقطع نبوده است. ضمن پوزش از اطاله کلام و با عنایت به موارد یاد شده رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

با توجه به اینکه در ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می شود و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی موکول شده است و در ماده 57 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی به آزمون عمومی موکول شده است و در قانون اصلاح ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح ماده 69 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 بند ب ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین آزمون ادواری برای استخدام نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی حذف شده است، بنابراین ترتیب اثر دادن به نتیجه آزمون ادواری بعد از مقررات مذکور، مبتنی بر قانون نیست و با قوانین فوق الذکر مغایرت دارد. از این جهت ماده 30 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی به علت مغایرت با قوانین مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

رسول رضایی- کارشناس ارشد حقوق خصوصی
این وبسایت شخصی است و با هدف به روز رسانی اطلاعات مورد علاقه و کاری و اشتراک گذاری آنها تأسیس شده است.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

شرایط و قوانین .
  • به دانشگاه

   عزيزم اينارو اگاه نكن از اين چيزا فردا ديدي عليه اونم شكايت كردن و مشكل درست كردن واستون

   دوشنبه, Dec 18 2017 10:26:15am
  • دانشگاه

   خدا را شکر ما مشمول قانون خدمات کشوری نیستیم، قربون اونی برم که آیین نامه استخدامی مجزایی برای کارکنان شاغل در دانشگاهها تصویب کرد و گرنه کلاهمون پس معرکه بود. اما دوستان بذارین کار دوستانتون حل بشه تا نوبت شما هم برسه. اینقدر بهم حسادت نکنین زشته! شما کارمندین ناسلامتی! متنا را خوندم خیلی ناراحت شدم واقعا مثل بچه ابتداییها حرف می زنین بحث میکنین بجای این کارا مشکل مردم و همکارانتون حل کنین! دوستان بار آخر میگم اگه مشکل پیمانی همکارنتون حل بشه شما نوبت بعدی هستین

   دوشنبه, Dec 18 2017 9:37:56am
  • به هموطن

   خوشحال باش ديگه همكارات تو دردسر و مشكل مي افتن
   تو كز محنت ديگران بي غمي
   نشايد كه نامت نهند ادمي

   دوشنبه, Dec 18 2017 9:30:40am
  • هموطن

   ماده 46 قانون خدمات کشوری که دیروز تصویب شد صراحتا بیان کرده که کارکنانی که بدون شرکت در ازمون استخدامی و مصاحبه پیمانی شده اند د صورتی رسمی میشوند که در این ازمون شرکت وپذیرفته بشن.میتونید برید بخونید. این یعنی پیمانی شدن شماها حتی اگر بمونه با قراردادی فرقی نمیکنه و حقوق و مزایاتون هم افزایش پیدا نمیکنه.

   دوشنبه, Dec 18 2017 9:13:50am
  • امتیاز برای آزمون هم لغو شده.

   ماده ۲۸- به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه می‌باشند، به ازاء هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاه‌های اجرایی، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد (۲۰٪) نمره کل، در هر یک از حیطه‌های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی آنان اضافه خواهد شد.
   هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بند هفت دفترچه آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، اعطای امتیاز ویژه به کارکنان غیر رسمی شاغل در دستگاه‌ها را خلاف قانون دانست.

   دوشنبه, Dec 18 2017 8:21:42am
  • به به میثم

   مطمئن باشین الآن دیگه اون چهار نفر تو چشمن اگه کوچکترین اقدامی بخواد واسشون بشه حداقل دو هزار نفر معترض داره .بالاخره باید بدونن هر کاری یه تاوانی داره .یکی از دلائلش هم غیر مرتبط بودن مدارکشونه تازه پست سازمانیشونم که بقیه اشغال کردن

   یکشنبه, Dec 17 2017 6:08:54pm
  • به میثم

   اگه تا۱۴۰۰ تبدیل وضعیتی هم باشه، یکی مثل خودشون باشه، میتونه با رای خودشون تبدیل وضعیتشون رو زیر سوال ببره.

   یکشنبه, Dec 17 2017 5:59:42pm
  • به هم وطن

   -بعد از ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه های زیادی مبنی بر تبدیل وضعیت تصویب شدن که اگه بنا رو براین رای دیوان بگذاریم تمام این مصوبات با ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارن.
   2- دیوان عدالت رای 555 رو زمانی صادر کرده که قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده بود هرچند به دستگاهها ابلاغ نشده بود.و خیلی ها هم ازین طریق تبدیل وضعیت شدن و هنوز هم تبدیل وضع میشن. به نوعی تناقض در آرا صادره از دیوان عدالت.
   3- دیوان هیچوقت خودش رو زیر سوال نمیبره اونم بخاطر رای 555 که چند سال پیش صادر کرده و هنوز هم در جریان هست. به نوعی میشه گفت با ابطال ماده 30 تمام این تبدیل وضعیت ها و خود رای دیوان زیر سوال میره.
   از تمام اینا میشه این نتیجه رو گرفت که بکارگیری با تبدیل وضعیت فرق میکنه وبه رای میشد اعتراض کرد.
   ضمنا با این رای دیوان بعد ازاین تبدیل وضعیتی نباید باشه. و اگر هم بود به استناد همین رای هر تبدیل وضعیتی زیر سوال خواهد رفت. چون این رای بیانگر اونه که استخدام فقط با آزمون خواهد بود.

   یکشنبه, Dec 17 2017 5:23:43pm
  • هموطن

   تو رو خدا به هم فاز منفی ندید . خداوند در سوره انعام میفرماید تا خدا نخواهد برگی از درخت نخواهد افتاد . با امید استخدام شدن کلیه عزیزان قراردادی بنده دیگه نظری در باره نمیدم . همه شمارو به خدا میسپارم .

   یکشنبه, Dec 17 2017 4:31:46pm
  • میثم

   حتی با پس گرفتن شکایت اون چهار نفر هم رای دیوان پابرجاست حتی اگه یه روز اگه از شکایتشون می گذشت صرفنظر میکردن بازم دیوان کار خودش رو میکرد اما در خصوص عطف به ما سبق شدن دیگه حرف چهارصد پونصد نفر نیست که بتونن برشون گردونن نزدیک به لیست بیست هزار نفر اینجور تبدیل وضعیت شدن که دیگه تموم شده و رفته ضمنا قابل توجه دوستانی که شکایت کردن دولت تا ۱۴۰۰ هیچ برنامه ای واسه تبدیل وضعیت قراردادی ها نداره اونا فقط با این کار خودشون رو منفور کردن

   یکشنبه, Dec 17 2017 4:21:47pm
  بارگذاری بیشتر...