تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات (تصویبنامه شماره 21804/ت50551هـ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

هيئت وزيران در جلسه ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۳ به پيشنهاد شماره ۱۴۰۲۷/ ۵۶ مورخ ۱۳/ ۲/ ۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – و بند (ج) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور تصويب كرد:

الف- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات به شرح زير تعيين مي گردد:

۱- معاملات كوچك: معاملاتي كه كمتر از يكصد و بيست ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۲۰) ريال باشد.

۲- معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ معامله بيشتر از سقف معاملات كوچك بوده و از مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰۰/ ۱) ريال تجاوز نكند.

۳- معاملات برزگ[بزرگ]: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آن ها بيش از مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰۰/۱) ريال باشد.

ب- نصاب تعيين شده از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه تا زماني كه اصلاح نشده است، قابل اجرا خواهد بود.

ج- نصاب معاملات موضوع بند (الف) در سال ۱۳۹۳، به مواردي كه معامله به صورت مزايده انجام مي شود، تسري مي يابد.

اسحاق جهانگيري- معاون اول رييس جمهور
 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع معاملات دولتی بخوانید!

ابطال مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تجویز طرح توسعه فاز (11) پارس جنوبی به روش بیع متقابل استفاده از ترک تشریفات مناقصه (رأی شماره 1195 مورخ 12/11/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تعیین نصاب معاملات سال 1395 موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات (تصویبنامه شماره 15185/ت53057هـ مورخ 12/2/1395 هیأت وزیران)

پرسش و پاسخ مربوط به قانون برگزاری مناقصات (انتشار یافته در سایت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور- تابستان 93)

الحاق تبصره به جزء (۳) بند (هـ) ماده (۳) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (تصویبنامه شماره ۲۲۶۴۳/ت۵۰۱۴۳هـ مورخ ۳/۳/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

الحاق یک تبصره به بند «د» ماده (۵) آیین‌نامه تضمینی برای معاملات دولتی (تصويبنامه شماره ۱۵۱۲۹۰/ت۳۹۵۱۱هـ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۸ هيأت وزيران)

آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها (تصویبنامه شماره ۵۲۸۵۵/ت۳۹۰۳۸هـ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۷ هیأت وزیران)

آئين نامه اجرایی بند (هـ) ماده (۲۹) قانون برگزاري مناقصات (تصویبنامه شماره ۸۴۱۷۸/ت۳۴۱۶۲ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هیأت وزیران)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -