وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/4/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها

ماده 1- در این آیین‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قرارداد: هرگونه خرید، فروش، اجاره، رهن، معاوضه، صلح، پیمانکاری، مشارکت، حمل و نقل کالا، مشاوره، ارائه خدمت و نظایر آنها که مبلغ قرارداد در طبقه‌بندی معاملات بزرگ مذکور در بند (3) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب1383- قرار گیرد.

ب- دستگاه‌های مشمول: تمامی دستگاه‌های‌مذکور در بند « ب» ماده (1) قانون برگزاری مناقصات -مصوب1383-.

ج- شبکه اطلاع‌رسانی ملی: سامانه‌ای که به واسطه آن دسترسی به اسناد تمام قراردادها ممکن می‌شود.

د- بانک اطلاعات قراردادها: سامانه‌ای که متن قراردادها در آن نگهداری می‌شود.

ماده 2- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است شبکه اطلاع‌رسانی ملی را ظرف شش ماه ایجاد و ترتیبات ورود اطلاعات قراردادهای موضوع این آیین‌نامه را به دستگاه‌های مشمول اعلام و تسهیلات لازم را جهت دسترسی عموم به اطلاعات قراردادها و دستگاه‌های نظارتی فراهم نماید.

ماده 3- اهداف این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

الف- شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی بهنگام قراردادها و اعمال نظارت عمومی.

ب- فراهم ساختن زمینه‌های رقابت آزاد.

ج- آگاهی از انجام به موقع قراردادها و مراحل اجرایی آن.

ماده 4- کلیه قراردادها به استثنای موارد زیر، اعم از اینکه از طریق مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه‌های مشمول منعقد می‌گردد و همچنین اسناد و ضمایم مربوط و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و به طور کلی خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت‌ها، باید در سامانه اطلاع‌رسانی ملی ظرف ده روز اداری از تاریخ امضا در سامانه اطلاعات قراردادها وارد گردد.

الف- قراردادهایی که افشای آنها با امنیت ملی و مصالح عمومی کشور منافات دارد.

ب- قراردادهایی که اعلام عمومی آنها آثار زیانبار اقتصادی و یا نارضایتی عمومی را به دنبال دارد.

ج- قراردادهایی که به موجب قوانین جاری افشای اطلاعات آنها ممنوع است.

د- قراردادهای مربوط به نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در خصوص مسایل امنیتی.

هـ- تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی.

و- خرید و فروش سهام، کالا و خدمات در سازمان بورس و قراردادهای بیمه‌ای.

تبصره- مرجع تشخیص قراردادهای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده، بالاترین مقام دستگاه مربوط خواهدبود.

ماده 5- سطح دسترسی دستگاه‌های نظارتی به کلیه اطلاعات قراردادهای موجود در شبکه اطلاع‌رسانی ملی بر اساس وظایف و اختیارات آنها خواهدبود.

تبصره- اطلاعات کلی قراردادها شامل طرفین، موضوع، مبلغ، تاریخ و مدت قرارداد، از طریق شبکه اطلاع‌رسانی ملی در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع معاملات دولتی بخوانید!

ابطال مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تجویز طرح توسعه فاز (11) پارس جنوبی به روش بیع متقابل استفاده از ترک تشریفات مناقصه (رأی شماره 1195 مورخ 12/11/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تعیین نصاب معاملات سال 1395 موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات (تصویبنامه شماره 15185/ت53057هـ مورخ 12/2/1395 هیأت وزیران)

پرسش و پاسخ مربوط به قانون برگزاری مناقصات (انتشار یافته در سایت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور- تابستان 93)

الحاق تبصره به جزء (۳) بند (هـ) ماده (۳) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (تصویبنامه شماره ۲۲۶۴۳/ت۵۰۱۴۳هـ مورخ ۳/۳/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات (تصویبنامه شماره 21804/ت50551هـ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

الحاق یک تبصره به بند «د» ماده (۵) آیین‌نامه تضمینی برای معاملات دولتی (تصويبنامه شماره ۱۵۱۲۹۰/ت۳۹۵۱۱هـ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۸ هيأت وزيران)

آئين نامه اجرایی بند (هـ) ماده (۲۹) قانون برگزاري مناقصات (تصویبنامه شماره ۸۴۱۷۸/ت۳۴۱۶۲ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هیأت وزیران)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -