فهرست وزارتخانه ها، سازمانهاي وابسته، موسسات، نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکتهاي مادر تخصصي و شرکتهاي دولتي

۲۷۳۴- سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري

(براساس نامه شماره ۴۵۲۳- ۷۰ سازمان ميراث فرهنگي ومصوبه شوراي عالي اداري)

۲۷۳۵- پژوهشگاه ميراث فرهنگي کشور

۲۷۳۶- مرکز آموزش عالي ميراث فرهنگي

۲۷۳۷- صندوق مرمت ،احياء وبهره برداري ازبناهاي تاريخي

۲۷۳۸- يگان حفاظت ميراث فرهنگي

۲۷۳۹- شركت توسعه ايرانگردي وجهانگردي)

۲۷۴۰- كانون اتو مبيل راني جمهوري اسلامي ايران

۲۷۴۱- بازرگاني صنايع دستي ايران (صنايع دستي منطقه شمال)

۲۷۴۲- صنايع دستي يزد

۲۷۴۳- صنايع دستي منطقه جنوب غربي

۲۷۴۴- صنايع دستي منطقه شرق

۲۷۴۵- صنايع دستي منطقه غرب

۲۷۴۶- صنايع دستي منطقه مرکزي

۲۷۴۷- صنايع دستي استان کردستان

۲۷۴۸- صنايع دستي منطقه جنوب شرقي

 

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.