فهرست وزارتخانه ها، سازمانهاي وابسته، موسسات، نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکتهاي مادر تخصصي و شرکتهاي دولتي

۱۴۹۲- وزارت نفت

۱۴۹۳- صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت

۱۴۹۴- دانشگاه صنعت نفت

۱۴۹۵- دانشكده نفت اهواز

۱۴۹۶- آموزشكده هاي فني محمود آباد اهواز

۱۴۹۷- دانشكده مهندسي شيمي وپتروشيمي آبادان

۱۴۹۸- دانشكده حسابداري و علوم مالي تهران

۱۴۹۹- شرکت ملي نفت ايران

۱۵۰۰- بهينه سازي مصرف سوخت

۱۵۰۱- بازرگاني نفت ايران نيكو   NICO

۱۵۰۲- مهندسي و توسعه نفت

۱۵۰۳- ملي صادرات گاز ايران (بهره برداري نفت و گاز دورود)

۱۵۰۴- سازمان خدمات هليکوپتري

۱۵۰۵- خدمات عمومي، بهداشت صنعتي و خدمات درماني صنعت نفت

۱۵۰۶- پايانه هاي صادراتي مواد نفتي

۱۵۰۷- منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

۱۵۰۸- پتروپارس

۱۵۰۹- توسعه پتروايران

۱۵۱۰- ملي حفاري ايران

۱۵۱۱- پيرا حفاري ايران

۱۵۱۲- شركت ملي نفت ايران – دفتر سنگاپور

۱۵۱۳- خدمات مهندسي و تجهيزات صنعتي توربين جنوب

۱۵۱۴- خدمات رفاهي نفت

۱۵۱۵- خدمات ترابري  پشتيباني صنعت نفت (تعاون مصرف گاز)

۱۵۱۶- شرکت نفت مناطق مرکزي ايران

۱۵۱۷- ملي مناطق نفت خيز جنوب

۱۵۱۸- نفت و گاز پارس

۱۵۱۹- بهره برداري نفت وگاز شرق

۱۵۲۰- بهره برداري نفت و گاز غرب

۱۵۲۱- بهره برداري نفت و گاز کارون

۱۵۲۲- بهره برداري نفت و گاز مسجد سليمان

۱۵۲۳- بهره برداري نفت و گاز مارون

۱۵۲۴- بهره برداري نفت وگاز گچساران

۱۵۲۵- بهره برداري نفت و گاز آغاجاري

۱۵۲۶- شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوب

۱۵۲۷- نفت فلات قاره

۱۵۲۸- نفت خزر

۱۵۲۹- پشتيباني ساخت و تهيه کالاي نفت تهران (کالاي نفت)

۱۵۳۰- حمل و نقل ترخيص کالا – نفت

۱۵۳۱- حفاري شمال

۱۵۳۲- بهينه سازي مصرف سوخت (فرآورش نفت و گاز ساحل)

۱۵۳۳- شرکت ملي گاز ايران

۱۵۳۴- مجتمع گازپارس جنوبي

۱۵۳۵- مهندسي وتوسعه گاز(مهندسي و ساختمان گاز ايران)

۱۵۳۶- خدمات فني و تعميرات-  پارس جنوبي

۱۵۳۷- گاز استان خراسان رضوي

۱۵۳۸- گاز استان خراسان شمالي

۱۵۳۹- گاز استان خراسان جنوبي

۱۵۴۰- گاز استان فارس

۱۵۴۱- گاز استان آذربايجان غربي

۱۵۴۲- گاز استان کهکيلويه و بويراحمد

۱۵۴۳- گاز استان اصفهان

۱۵۴۴- گاز استان لرستان

۱۵۴۵- گاز استان زنجان

۱۵۴۶- گاز استان تهران

۱۵۴۷- ذخيره سازي گاز طبيعي (گاز تهران بزرگ)

۱۵۴۸- گاز توابع استان تهران

۱۵۴۹- گاز استان همدان

۱۵۵۰- گاز استان اردبيل

۱۵۵۱- گاز استان سمنان

۱۵۵۲- گاز استان گلستان

۱۵۵۳- گاز استان قم

۱۵۵۴- گاز استان گيلان

۱۵۵۵- گاز استان مرکزي

۱۵۵۶- گاز استان کرمانشاه

۱۵۵۷- گاز استان چهارمحال و بختياري

۱۵۵۸- گاز استان کردستان

۱۵۵۹- گاز استان کرمان

۱۵۶۰- گاز استان قزوين

۱۵۶۱- گاز استان مازندران

۱۵۶۲- گاز استان يزد

۱۵۶۳- گاز استان آذربايجان شرقي

۱۵۶۴- گاز استان ايلام

۱۵۶۵- گاز استان خوزستان

۱۵۶۶- پالايش گاز بيدبلند ۱

۱۵۶۷- پالايش گاز بيدبلند ۲

۱۵۶۸- گازخودرايران

۱۵۶۹- پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد خانگيران

۱۵۷۰- پالايش گاز فجر جم

۱۵۷۱- پالايش گاز ايلام

۱۵۷۲- پالايش گاز پارسيان

۱۵۷۳- پالايش گاز سرخون و قشم

۱۵۷۴- خطوط لوله انتقال گاز ايران

۱۵۷۵- شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

۱۵۷۶- شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

۱۵۷۷- پالايش نفت بندرعباس

۱۵۷۸- پالايش نفت شازند اراک

۱۵۷۹- پالايش نفت اصفهان

۱۵۸۰- پالايش نفت تبريز

۱۵۸۱- پالايش نفت تهران

۱۵۸۲- پالايش نفت شيراز

۱۵۸۳- پالايش نفت لاوان

۱۵۸۴- پالايش نفت کرمانشاه

۱۵۸۵- پالايش نفت آبادان

۱۵۸۶- خطوط لوله و مخابرات نفت ايران (سروش نفت)

۱۵۸۷- ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران

۱۵۸۸- توسعه صنايع پالايش نفت(صادرات فرآورده هاي نفتي ويژه)

۱۵۸۹- بهره برداري نفت و گاز خارک

۱۵۹۰- نفت اروند (بهره برداري نفت و گاز سروش)

۱۵۹۱- بهره برداري نفت و گاز سيري

۱۵۹۲- بهره برداري نفت و گاز لاوان

۱۵۹۳- بهره برداري نفت و گاز هنگام

۱۵۹۴- بهره برداري نفت و گاز بهرگان

۱۵۹۵- بهره برداري نفت و گاز بنگستان

۱۵۹۶- بهره برداري نفت و گاز هنديجان

۱۵۹۷- شرکت ايران گاز کرمانشاه

۱۵۹۸- شرکت ايران گاز قزوين

۱۵۹۹- ملي نفت ايران-کالا ليميند (لندن)

۱۶۰۰- گاز و گاز مايع مناطق نفت خيز جنوب

۱۶۰۱- توسعه عمران و خدمات پشتيباني خارکو (انتقال گسيل)

۱۶۰۲- حفار پيشه

۱۶۰۳- حفاري دريائي کاوش نفت

۱۶۰۴- خدمات جنبي تلاش حفار

۱۶۰۵- عمليات نفتي هرمز

۱۶۰۶- ماشين آلات صنعتي و ساختماني نفت

۱۶۰۷- ملي نفت بين الملل ايران (بين المللي – تدبير نفت)

۱۶۰۸- توليد روفن موتور الوند آبادان

۱۶۰۹- خدمات بندري نفت ماهشهر

۱۶۱۰- توليد قير تهران فرآورده

۱۶۱۱- عمليات غ.ص.ب پخش فرآورده هاي نفتي مهمانسراي نفت

۱۶۱۲- خدمات بازرسي فني سامان نفت

۱۶۱۳- توليد روغن موتور ارژن بندرعباس

۱۶۱۴- توزيع فرآورده هاي نفتي امين ويژه

۱۶۱۵- مظروف سازي فرآورده هاي نفتي

۱۶۱۶- توليد قير شيراز فرآورده

۱۶۱۷- توليد قير اصفهان

۱۶۱۸- توليد روغن موتور شهاب تهران

۱۶۱۹- توليد روغن موتور البرز تبريز

۱۶۲۰- توليد روغن موتور الموت اراک

۱۶۲۱- توليد روغن موتور شفق اصفهان

۱۶۲۲- خدمات بندري نفت خزر

۱۶۲۳- شرکت ملي صنايع پتروشيمي

۱۶۲۴- پتروشيمي خوزستان(سهامي عام)

۱۶۲۵- پتروشيمي بوعلي سينا(سهامي عام)

۱۶۲۶- پتروشيمي شهيد تند گويان(سهامي عام)

۱۶۲۷- پتروشيمي فن آوران (سهامي عام)

۱۶۲۸- پتروشيمي بيستون(سهامي عام)

۱۶۲۹- پتروشيمي امير كبير(سهامي عام)

۱۶۳۰- پتروشيمي فجر(سهامي خاص)

۱۶۳۱- پتروشيمي دماوند

۱۶۳۲- پتروشيمي مرواريد

۱۶۳۳- پتروشيمي مرجان

۱۶۳۴- پتروشيمي مارون(سهامي خاص)

۱۶۳۵- پتروشيمي برزويه(سهامي خاص)

۱۶۳۶- پتروشيمي مبين(سهامي خاص)

۱۶۳۷- پتروشيمي پارس(سهامي خاص)

۱۶۳۸- پتروشيمي زاگرس(سهامي خاص)

۱۶۳۹- پتروشيمي جم(سهامي خاص)

۱۶۴۰- پتروشيمي اروند(سهامي خاص)

۱۶۴۱- پتروشيمي اروميه(سهامي خاص)

۱۶۴۲- شركت سرمايه گذاري پتروشيمي

۱۶۴۳- مجتمع پتروشيمي ايلام

۱۶۴۴- مديريت توسعه صنايع پتروشيمي

۱۶۴۵- سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي

۱۶۴۶- شركت بازرگاني پتروشيمي ايران(سهامي خاص)

۱۶۴۷- شركت بازرگاني پتروشيمي بين الملل

۱۶۴۸- پتروشيمي بين الملل

۱۶۴۹- راهبران پتروشيمي(سهامي خاص)

۱۶۵۰- ره آوران فنون پتروشيمي

۱۶۵۱- پژوهش و فن آوري پتروشيمي

۱۶۵۲- پتروشيمي شيراز(سهامي عام)

۱۶۵۳- پتروشيمي رازي(سهامي خاص)

۱۶۵۴- پتروشيمي تبريز(سهامي عام)

۱۶۵۵- پتروشيمي هگمتانه

۱۶۵۶- عمليات غير صنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي(سهامي خاص)

۱۶۵۷- عمليات غير صنعتي و خدمات پتروشيمي

۱۶۵۸- گسترش صنايع پايين دستي پتروشيمي

۱۶۵۹- توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي

۱۶۶۰- پتروشيمي خراسان(سهامي خاص)

۱۶۶۱- پتروشيمي بندر امام (سهامي خاص)

۱۶۶۲- NPCI.N.T(سهامي خاص)

۱۶۶۳- فرآورش بندر امام(سهامي خاص)

۱۶۶۴- كيميا بندر امام(سهامي خاص)

۱۶۶۵- بسياران بندر امام(سهامي خاص)

۱۶۶۶- آب نيروي بندر امام(سهامي خاص)

۱۶۶۷- خوارزمي بندر امام(سهامي خاص)

۱۶۶۸- مهندسي قطعات و تامين موادشيميايي(سهامي خاص)

۱۶۶۹- پترو شيمي پرديس

۱۶۷۰- عمليات غيرصنعتي پازارگاد

۱۶۷۱- كالاي پتروشيمي

۱۶۷۲- مديريت پايانه هاو مخازن صادراتي

۱۶۷۳- تامين اقلام عمومي و انبارهاي متمركز پتروشيمي

۱۶۷۴- حمل و نقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي(سهامي خاص)

۱۶۷۵- بازرسان فني(سهامي خاص)

۱۶۷۶- بازرگاني اروپا(سهامي خاص)

۱۶۷۷- بازرگاني لندن(سهامي خاص)

۱۶۷۸- اينتراكم آلمان(سهامي خاص)

۱۶۷۹- دفتر نمايندگي سنگاپور(سهامي خاص)

۱۶۸۰- بازرگاني دوبي(سهامي خاص)

۱۶۸۱- شرکت پتروشيمي خارک

۱۶۸۲-                   

۱۶۸۳- شرکت صنايع ظرف سازي و بسته بندي پيشگام

۱۶۸۴- شرکت بازرگاني پتروشيمي سنگاپور

۱۶۸۵- پتروپارس شعبه ايران

۱۶۸۶- توسعه پترو ايران

 

              

۱۶۸۷- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

۱۶۸۸- سازمان سنجش آموزش كشور

۱۶۸۹- مرکز مطالعات، و همکاري هاي علمي بين المللي

۱۶۹۰- شركت انتشارات علمي و فرهنگي

۱۶۹۱- سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي ايران

۱۶۹۲- پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران

۱۶۹۳- صندوق رفاه دانشجويان

۱۶۹۴- سازمان مطالعه وتدوين كتب علوم انساني دانشگاهها

۱۶۹۵- موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي

۱۶۹۶- مركز تحقيقات سياست علمي كشور

۱۶۹۷- پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

۱۶۹۸- مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي

۱۶۹۹- پژوهشگاه مواد و انرژي

۱۷۰۰- پژوهشگاه دانشهاي بنيادي (مرکز تحقيقات فيزيک نظري و رياضيات)

۱۷۰۱- مركز ملي اقيانوس شناسي

۱۷۰۲- پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

۱۷۰۳- پژوهشكده صنايع رنگ ايران

۱۷۰۴- مركز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه

۱۷۰۵- مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي

۱۷۰۶-  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي

۱۷۰۷- پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

۱۷۰۸- بنياد دانشنامه بزرگ فارسي

۱۷۰۹- پژوهشکده تربيت بدني و علوم ورزشي

۱۷۱۰- پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

۱۷۱۱- موسسه پژوهش حکمت و فلسفه ايران

۱۷۱۲- پژوهشگاه هوا فضا

۱۷۱۳- شهرک علمي – تحقيقاتي اصفهان

۱۷۱۴- مرکز تحقيقات مهندسي پزشکي

۱۷۱۵- کتابخانه منطقه اي علوم و تکنولوژي

۱۷۱۶- پژوهشکده علوم انساني وابسته به سمت

۱۷۱۷- پژوهشکده نجوم و اختر فيزيک مراغه

۱۷۱۸- مرکز تحقيقات بيوانفورماتيک ايران

۱۷۱۹- مرکز پژوهشي اپتيک

۱۷۲۰- پژوهشکده علوم نانو

۱۷۲۱- آموزشكده كامپيوتر سازمان  سنجش آموزش كشور

۱۷۲۲- پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي

۱۷۲۳- دانشكده علوم پايه دامغان

۱۷۲۴- دانشگاه اراك

۱۷۲۵- دانشگاه صنعتي اراك

۱۷۲۶- دانشگاه اروميه

۱۷۲۷- مرکز تحقيقات آرتميا و جانوران آبزي

۱۷۲۸- دانشگاه تربيت معلم خوارزمي

۱۷۲۹- موسسه تحقيقات تربيتي

۱۷۳۰- دانشگاه اصفهان

۱۷۳۱- دانشكده رياضي و كامپيوترخوانسار

۱۷۳۲- مرکز تحقيقات جغرافيائي و علوم اجتماعي

۱۷۳۳- دانشگاه الزهرا (س)

۱۷۳۴- پژوهشکده زنان

۱۷۳۵- دانشگاه بيرجند

۱۷۳۶- دانشگاه تربيت معلم سبزوار

۱۷۳۷- بنياد دانشنامه نگاري

۱۷۳۸- دانشگاه تبريز

۱۷۳۹- آموزشكده كشاورزي مراغه

۱۷۴۰- آموزشكده دامپزشكي

۱۷۴۱- آموزشكده فني بناب

۱۷۴۲- آموزشكده فني مرند

۱۷۴۳- مرکز تحقيقات علوم پايه

۱۷۴۴- مرکز تحقيقات سه علامه

۱۷۴۵- مرکز تحقيقات کشاورزي پارس آباد مغان

۱۷۴۶- موسسه پژوهشي تحقيقات اجتماعي

۱۷۴۷- مرکز پژوهشي فيزيک کاربردي

۱۷۴۸- مرکز تحقيقات ستاره شناسي و رصدخانه خواجه نصيرالدين طوسي

۱۷۴۹- دانشگاه تربيت مدرس

۱۷۵۰- مرکز تحقيقات اقتصادي

۱۷۵۱- پژوهشکده اقتصاد

۱۷۵۲- پژوهشکده فنآوري اطلاعات

۱۷۵۳- مرکز مطالعات مديريت و بهره وري ايران

۱۷۵۴- دانشگاه تهران

۱۷۵۵- دانشكده علمي-  كاربردي كشاورزي ابوريحان

۱۷۵۶- دانشكده دامپزشكي

۱۷۵۷- دانشكده كشاورزي كرج

۱۷۵۸- مجتمع آموزش عالي قم

۱۷۵۹- پژوهشکده نفت (انستيتو مهندسي نفت)

۱۷۶۰- موسسه لغت نامه دهخدا

۱۷۶۱- موسسه جغرافيا

۱۷۶۲- موسسه روان شناسي

۱۷۶۳- مرکز مطالعات عالي بين المللي حقوق

۱۷۶۴- مرکز تحقيقات کاربرد مواد معدني ايران

۱۷۶۵- پژوهشکده مناطق کويري و بياباني

۱۷۶۶- گروه پژوهشي بهينه سازي در مهندسي دانشکده فني

۱۷۶۷- گروه پژوهشي بيوتکنولوژي (فنآوري زيستي) کشاورزي

۱۷۶۸- موسسه باستان شناسي

۱۷۶۹- موسسه‌ مطالعات‌ محيط زيست (دانشکده  محيط زيست)

۱۷۷۰- موسسه توسعه و تحقيقات اقتصادي

۱۷۷۱- موسسه حقوق تطبيقي

۱۷۷۲- موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي

۱۷۷۳- مرکز تحقيقات و بيوشيمي و بيوفيزيک

۱۷۷۴- موسسه ژئوفيزيک

۱۷۷۵- پژوهشکده فرهنگ و هنر

۱۷۷۶- مرکز تحقيقات و مطالعات زنان

۱۷۷۷- مرکز تحقيقات بين المللي همزيستي با کوير

۱۷۷۸- موسسه تحقيقات علوم جزائي و جرم شناسي

۱۷۷۹- دانشگاه زابل

۱۷۸۰- پژوهشکده کشاورزي

۱۷۸۱- دانشگاه سيستان و بلوچستان

۱۷۸۲- دانشكده تربيت دبير ايرانشهر

۱۷۸۳- مرکز تحقيقات علمي و صنعتي استان

۱۷۸۴- دانشگاه شهيد باهنر کرمان

۱۷۸۵- آموزشكده كشاورزي جيرفت

۱۷۸۶- آموزشكده دامپزشكي

۱۷۸۷- مجتمع آموزش عالي سيرجان

۱۷۸۸- دانشكده صنعتي – معدني زرند

۱۷۸۹- دانشكده تربيت دبير بم

۱۷۹۰- مرکزپژوهشي‌رياضي‌خوارزمي‌(ماهاني)

۱۷۹۱- پژوهشکده باغباني

۱۷۹۲- پژوهشکده علوم اجتماعي و اقتصادي

۱۷۹۳- دانشگاه شهيد بهشتي

۱۷۹۴- پژوهشکده ليزر

۱۷۹۵- پژوهشکده گياهان داروئي

۱۷۹۶- پژوهشکده علوم محيطي

۱۷۹۷- مرکز تحقيقات خانواده

۱۷۹۸- مرکز تحقيقات شناسائي و آناليز مواد شيميائي

۱۷۹۹- دانشگاه شهيد چمران اهواز

۱۸۰۰- آموزشكده كشاورزي فني دزفول

۱۸۰۱- مجتمع آموزش عالي و پژ وهشي كشاورزي ورامين(ملاثاني)

۱۸۰۲- دانشگاه صنعتي امير کبير

۱۸۰۳- دانشكده مهندسي كشتي سازي بندرعباس

۱۸۰۴- مجتمع آموزشي وپژوهشي استان مركزي(تفرش)

۱۸۰۵- مرکز تحقيقات صنايع غذائي و قند

۱۸۰۶- دانشگاه  صنعتي شاهرود

۱۸۰۷- دانشگاه سمنان

۱۸۰۸- دانشكده تربيت دبير ايرانشهر

۱۸۰۹- آموزشكده دامپزشكي شهميرزاد

۱۸۱۰- مرکز مطالعات و پژوهش هاي خليج فارس

۱۸۱۱- دانشگاه صنعتي سهند تبريز

۱۸۱۲- دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

۱۸۱۳- آموزشكده كشاورزي گنبد

۱۸۱۴- دانشگاه قم

۱۸۱۵- دانشگاه لرستان

۱۸۱۶- دانشگاه بوعلي سيناهمدان

۱۸۱۷- مركز آموزش عالي ملاير

۱۸۱۸- دانشكده هنر

۱۸۱۹- دانشگاه محقق اردبيلي

۱۸۲۰- دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)

۱۸۲۱- دانشگاه ولي عصر رفسنجان

۱۸۲۲- دانشگاه پيام نور

۱۸۲۳- دانشگاه هرمزگان

۱۸۲۴- آموزشكده فني هرمزگان

۱۸۲۵- موسسه تحقيقات تربيتي

۱۸۲۶- دانشگاه هنر

۱۸۲۷- دانشگاه ايلام

۱۸۲۸- آموزشكده كشاورزي ايلام

۱۸۲۹- آموزشكده دامپزشكي

۱۸۳۰- دانشگاه هنر اصفهان

۱۸۳۱- دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

۱۸۳۲- دانشگاه هنراسلامي تبريز

۱۸۳۳- دانشگاه ياسوج

۱۸۳۴- دانشگاه رازي

۱۸۳۵- آموزشكده دامپزشكي

۱۸۳۶- دانشگاه شيراز

۱۸۳۷- آموزشكده كشاورزي داراب

۱۸۳۸- دانشكده صنعت الكترونيك

۱۸۳۹- دانشكده تربيت دبير كازرون

۱۸۴۰- واحد آموزش عالي جهرم

۱۸۴۱- مرکز تشعشعات

۱۸۴۲- مرکز جمعيت شناسي

۱۸۴۳- مرکز پژوهشي جمعيت شناسي

۱۸۴۴- موسسه ژئوتکنيک

۱۸۴۵- ايستگاه تحقيقات کوشک

۱۸۴۶- رصدخانه ابوريحان بيروني

۱۸۴۷- مرکز انرژي خورشيدي

۱۸۴۸- دانشگاه صنعتي اصفهان

۱۸۴۹- مرکز پژوهشي مهندسي برق

۱۸۵۰- پژوهشکده برق و کامپيوتر

۱۸۵۱- پژوهشکده علوم و تکنولوژي زيردريا

۱۸۵۲- دانشگاه علم و صنعت ايران

۱۸۵۳- آموزشكده فني اراك

۱۸۵۴- مرکز پژوهش هاي ارتباطات

۱۸۵۵- گروه پژوهشي سيمان

۱۸۵۶- پژوهشکده الکترونيک

۱۸۵۷- مرکز تحقيقات مهندسي صنايع و بهره وري

۱۸۵۸- مرکز تحقيقات مهندسي برق

۱۸۵۹- پژوهشکده فناوري هاي نو

۱۸۶۰- مرکز تحقيقات انرژي و طراحي فرآيند

۱۸۶۱- مرکزتحقيقات‌فناوريهاي زيست محيطي و بازيافت

۱۸۶۲- دانشگاه صنعتي شريف

۱۸۶۳- دانشكده مهندسي گلپايگان

۱۸۶۴- پژوهشکده حمل و نقل

۱۸۶۵- مرکز تحقيقات الکترونيک

۱۸۶۶- پژوهشکده سيستم هاي پيشرفته صنعتي

۱۸۶۷- مرکز تحقيقات آب و انرژي

۱۸۶۸- مرکز تحقيقات مهندسي بيوشيمي و کنترل محيط زيست

۱۸۶۹- پژوهشکده علوم و فناوري انرژي

۱۸۷۰- مجتمع پارک علمي و تحقيقاتي

۱۸۷۱- دانشگاه تربيت معلم

۱۸۷۲- دانشگاه مفيد

۱۸۷۳- دانشگاه علامه طباطبائي

۱۸۷۴- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

۱۸۷۵- دانشگاه يزد

۱۸۷۶- دانشگاه خليج فارس

۱۸۷۷- دانشگاه کاشان

۱۸۷۸- دانشگاه فردوسي

۱۸۷۹- دانشكده دامپزشكي

۱۸۸۰- واحدنيشابور

۱۸۸۱- دانشگاه زنجان

۱۸۸۲- مركزتحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

۱۸۸۳- دانشگاه شهرکرد

۱۸۸۴- دانشكده دامپزشكي

۱۸۸۵- آموزشكده كشاورزي فارسان

۱۸۸۶- دانشگاه جامع علمي – کاربردي

۱۸۸۷- دانشگاه کردستان

۱۸۸۸- دانشگاه مازندران

۱۸۸۹- دانشكده كشاورزي ساري

۱۸۹۰- دانشكده تربيت دبير فني بابل

۱۸۹۱- دانشگاه گيلان

۱۸۹۲- آموزشكده صومعه سرا

۱۸۹۳- آموزشكده دامپزشكي

۱۸۹۴- آموزشكده معماري

۱۸۹۵- دانشگاه علوم پابه دامغان

۱۸۹۶- مركزآموزش عالي دريانوردي وعلوم دريايي چابهار

۱۸۹۷- پايگاه استنادي علوم جهان اسلام

۱۸۹۸- موزه علوم وفناوري جمهوري اسلامي ايران

۱۸۹۹- پارك علم وفناوري استان خراسان

۱۹۰۰- پارك علم وفناوري استان فارس

۱۹۰۱- پارك علم وفناوري استان گيلان

۱۹۰۲- پارك علم وفناوري استان مركزي

۱۹۰۳- پارك علم وفناوري استان سمنان

۱۹۰۴- پارك علم وفناوري استان يزد

۱۹۰۵- پارك علم وفناوري استان آذربايجان شرقي

۱۹۰۶- پارك علم وفناوري استان كرمان(پرديس دانش)1

۱۹۰۷- پارك علم وفناوري همدان

۱۹۰۸- پارك علم وفناوري بوشهر

۱۹۰۹- پارك علم وفناوري استان

۱۹۱۰- پارك علم وفناوري استان

 

              

وزارت جهادکشاورزي 

۱۹۱۱- سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري کشور

۱۹۱۲- سازمان دامپزشکي كشور

۱۹۱۳- سازمان امور عشاير

۱۹۱۴- سازمان مركزي تعاون روستايي ايران

۱۹۱۵- سازمان چاي کشور

۱۹۱۶- سازمان شيلات ايران

۱۹۱۷- بازرگاني شيلات (ايران)

۱۹۱۸- صنايع كيلكا

۱۹۱۹- سازمان حفظ نباتات

۱۹۲۰- سازمان امور اراضي

۱۹۲۱- توسعه نيشكروصنايع جانبي

۱۹۲۲- صندوق حمايت ازتوسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي

۱۹۲۳- صندوق حمايت ازتوسعه صنعت طيور

۱۹۲۴- صندوق حمايت ازتوسعه بخش كشاورزي عشاير

۱۹۲۵- صندوق حمايت ازتوسعه سرمايه گذاري دربخش كشاورزي استان همدان

۱۹۲۶- صندوق حمايت ازتوسعه فرآورده هاي لبني

۱۹۲۷- صندوق حمايت ازتوسعه سرمايه گذاري دربخش كشاورزي استان كرمانشاه

۱۹۲۸- صندوق حمايت ازتوسعه دامپروري وتوليدات دامي

۱۹۲۹- صندوق حمايت ازتوسعه سرمايه گذاري دربخش كشاورزي استان اصفهان

۱۹۳۰- صندوق حمايت ازتوسعه سرمايه گذاري دربخش كشاورزي استان مازندران

۱۹۳۱- صندوق حمايت ازتوسعه سرمايه گذاري دربخش كشاورزي استان فارس

۱۹۳۲- شركت مادر تخصصي توليد محصولات كشاورزي،دامي و منابع طبيعي(صنعت گوشت تهران (تهران طعام)

۱۹۳۳- کشاورزي و دامپروري سفيدرود

۱۹۳۴- کشت و صنعت و دامپروري مغان

۱۹۳۵- مجتمع صنعتي گوشت فارس

۱۹۳۶- نکا چوب

۱۹۳۷- پرورش کرم ابريشم ايران

۱۹۳۸- کشت و صنعت شهيد رجايي

۱۹۳۹- کشت و صنعت شهيد بهشتي

۱۹۴۰- کشت و صنعت جيرفت

۱۹۴۱- بهره برداري و صنايع چوب فريم

۱۹۴۲- جنگل شفارود

۱۹۴۳- شركت مادر تخصصي خدمات كشا ورزي

۱۹۴۴- خدمات مهندسي آب و خاک کشور

۱۹۴۵- خدمات حمايتي کشاورزي

۱۹۴۶- هواپيمائي خدمات ويژه

۱۹۴۷- دامپروري و کشاورزي آله آباد

۱۹۴۸- پشتيباني امور دام

۱۹۴۹- توليد سموم علف کش (توليد .سموم آفات گياهي جهادشيمي)

۱۹۵۰- توليد و بسته بندي فرآورده هاي گوشتي کشور (زياران)(غير دولتي)

۱۹۵۱- بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزي

۱۹۵۲- موسسه تشخيص درمان شهيد شوريده

۱۹۵۳- سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي

۱۹۵۴- موسسه تحقيقات اصلاح وتهيه نهال وبذر

۱۹۵۵- موسسه تحقيقات آفات وبيماريهاي گياهي

۱۹۵۶- موسسه تحقيقات خاك وآب

۱۹۵۷- موسسه تحقيقات جنگلها ومراتع كشور

۱۹۵۸- موسسه تحقيقات دامپروري كشور

۱۹۵۹- موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي

۱۹۶۰- پزوهشكده  فني ومهندسي جهادكشاورزي

۱۹۶۱- موسسه تحقيقات اصلاح وتهيه بذر چغندر قند

۱۹۶۲- موسسه تحقيقات ديم

۱۹۶۳- موسسه تحقيقات برنج

۱۹۶۴- موسسه تحقيقات مركبات

۱۹۶۵- موسسه تحقيقات پنبه

۱۹۶۶- موسسه تحقيقات پسته

۱۹۶۷- موسسه تحقيقات خرما

۱۹۶۸- موسسه تحقيقات بيو تكنولوژي كشاورزي

۱۹۶۹- مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري

۱۹۷۰- مركز تحقيقات شوري

۱۹۷۱- موسسه تحقيقات بين المللي تاسماهيان درياي خزر

۱۹۷۲- موسسه تحقيقات شيلات ايران

۱۹۷۳- مركز تحقيقات وبررسي مسايل روستاهي

۱۹۷۴- مركز تحقيقات صنعتي آفت كشهاي نباتي وكود شيميايي

۱۹۷۵- موسسه  پژوهش هاي برنامه ريزي واقتصاد كشاورزي

۱۹۷۶- پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري

۱۹۷۷- آموزشكده جهادكشاورزي

۱۹۷۸- پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي

۱۹۷۹- موسسه آموزشي عالي علمي – کاربردي جهادکشاورزي

۱۹۸۰- صندوق بازنشتگي كاركنان وزارت جهادکشاورزي(صندوق تامين معذوريت واز کارافتادگي)

(غير دولتي/ زيرا سهام آن متعلق به كاركنان مي باشد)

۱۹۸۱- سرمايه گذاري صبا جهاد(غير دولتي)

۱۹۸۲- جبل دماوند(غير دولتي)

۱۹۸۳- طيور شير کوه يزد(غير دولتي)

۱۹۸۴- ساختماني محراب عمران تهران(غير دولتي)

۱۹۸۵- حمل ونقل جاده‌اي داخلي فجر جهاد(غير دولتي)

۱۹۸۶- مجتمع طيور فارس(غير دولتي)

۱۹۸۷- پخش پديده نيکان(غير دولتي)

۸۸- موسسه جهادنصر(غير دولتي)

۱۹۸۹- جهاد نصر استان اردبيل(غير دولتي)

۱۹۹۰- جهادنصر گيلان (ماشين آلات نصر گيلان) (غير دولتي)

۱۹۹۱- جهادنصر کوثر(غير دولتي)

۱۹۹۲- جهادنصر فارس (ماشين آلات نصر فارس) (غير دولتي)

۱۹۹۳- جهادن نصر استان کرمان (ماشين آلات نصراستان کرمان) (غير دولتي)

۱۹۹۴- نصر ميثاق اهواز(غير دولتي)

۱۹۹۵- خدمات بازرگاني جهادنصر طلايه(غير دولتي)

۱۹۹۶- جهادنصر استان سيستان و بلوچستان (ماشين آلات نصر) (غير دولتي)

۱۹۹۷- موسسه جهاد تحقيقات(غير دولتي)

۱۹۹۸- جهاد تحقيقات سهند(غير دولتي)

۱۹۹۹- جهاد تحقيقات سپاهان(غير دولتي)

۲۰۰۰- جهاد تحقيقات و آموزش(غير دولتي)

۲۰۰۱- جهاد تحقيقات مجد(غير دولتي)

۲۰۰۲- جهاد تحقيقات فن انديش تهران (کارپرداز ره کوش) (غير دولتي)

۲۰۰۳- خدمات تحقيقاتي – صنعتي جهاد(غير دولتي)

۲۰۰۴- جهاد تحقيقات صنعت(غير دولتي)

۲۰۰۵- جهاد تحقيقات آب و ابخيزداري(غير دولتي)

۲۰۰۶- جهاد تحقيقات طوس(غير دولتي)

۲۰۰۷- جهاد تحقيقات پارس(غير دولتي)

۲۰۰۸- صنعتي سردساز خودرو (غير دولتي)

۲۰۰۹- مهندسي مواد کاران جاهد نوآور(غير دولتي)

۲۰۱۰-  ساخت اجزاء موتورسيکلت پايا اشتهارد(غير دولتي)

۲۰۱۱- ساخت تجهيزات سپاهان(غير دولتي)

۲۰۱۲- موسسه جهاد استقلال(غير دولتي)

۲۰۱۳- جهاد سبز (احداث شهرک هاي دامپروري دامشهر) (غير دولتي)

۲۰۱۴- موسسه فرهنگي و ورزشي جهادگران(غير دولتي)

۲۰۱۵- موسسه فرهنگي هنري شقايق روستا(غير دولتي)

۲۰۱۶- جهاد رازي(غير دولتي)

۲۰۱۷- صنايع پلاستيک جهاد زمزم(غير دولتي)

۲۰۱۸- جهاد حفاري(غير دولتي)

۲۰۱۹- نهاده هاي دامي جاهد (نهاده هاي دام و طيور) (غير دولتي)

۲۰۲۰- سرمايه گذاري و خدمات صنايع روستايي، عشايري(غير دولتي)

۲۰۲۱- بذر استقلال(غير دولتي)

۲۰۲۲- بهپرور دامشهر قم(غير دولتي)

۲۰۲۳- شرکت صنايع شير ايران(غير دولتي)

۲۰۲۴- شير پاستوريزه پگاه اصفهان (شيرمنطقه اي اصفهان)(غير دولتي)

۲۰۲۵- کشت و صنعت مهاباد(واگذار به بانك صادرات)

۲۰۲۶- سردخانه زمزم مهاباد(واگذار به بانك صادرات)

۲۰۲۷- خوراک دام و طيور آبزيان ميلاد مهاباد(واگذار به بانك صادرات)

۲۰۲۸- مجتمع دامداري و صنعتي مهاباد(واگذار به بانك صادرات)

۲۰۲۹- مجتمع همامرغ مهاباد(واگذار به بانك صادرات)

 

              

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.