فهرست وزارتخانه ها، سازمانهاي وابسته، موسسات، نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکتهاي مادر تخصصي و شرکتهاي دولتي

۱۰۴۸- وزارت کشور

۱۰۴۹- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

۱۰۵۰- سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

۱۰۵۱- سازمان حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي

۱۰۵۲- دانشگاه علوم انتظامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

۱۰۵۳- مرکز تحقيقات و پژوهش ناجا

۱۰۵۴- سازمان ثبت و احوال کشور

۱۰۵۵- شرکت سرمايه گذاري توسعه گيلان

۱۰۵۶- شرکت درفک عمران گيلان

۱۰۵۷- شرکت راه چاران

۱۰۵۸- سازمان همياري شهرداريهاي استان خراسان

۱۰۵۹- توسعه خدمات شهري و عمراني بلاد خوزستان

۱۰۶۰- سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهارمحال

۱۰۶۱- عمراني و ساختماني مسکن سازان فارس

۱۰۶۲- مجتمع مهندسي و عمران همياران

۱۰۶۳- ژلاتين آريا

۱۰۶۴- موسسه توسعه گردشگري

۱۰۶۵- موسسه صنعتي گوشت مشهد

۱۰۶۶- راه آهن شهري تهران و حومه (مترو)

               

               

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.