فهرست وزارتخانه ها، سازمانهاي وابسته، موسسات، نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکتهاي مادر تخصصي و شرکتهاي دولتي

۴۴۹- وزارت امور اقتصادي و دارايي

۴۵۰- سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

۴۵۱- گمرك جمهوري اسلامي ايران

۴۵۲- سازمان امور مالياتي

۴۵۳- سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي

۴۵۴- سازمان حسابرسي

۴۵۵- بانك توسعه صادرات ايران

۴۵۶- پژوهشکده امور اقتصادي

۴۵۷- موسسه تحقيقات پولي و بانکي

۴۵۸- شرکت مادر تخصصي سرمايه گذاري هاي خارجي ايران

۴۵۹- شرکت تيسن کروپ (سهام شركت مادر درشركت ياد شده فروخته شده است)

۴۶۰- شرکت کروپ برزيل

۴۶۱- شرکت راسينگ ناميبيا

۴۶۲- شرکت ميراتکس مصر

۴۶۳- بانک توسعه مصر و ايران

۴۶۴- بانک اسکان اردن

۴۶۵- شرکت اپيکو امارات

۴۶۶- شرکت بريتيش پتروليوم

۴۶۷- شرکت گيفت

۴۶۸- شرکت پارس آرمن

۴۶۹- شرکت ايرامن

۴۷۰- شرکت ايفيک هلدينگ

۴۷۱- شرکت لاکتو مصر

۴۷۲- شرکت مکرو اينترنشنال (سهام شركت مادر درشركت ياد شده فروخته شده است)

۴۷۳- شرکت الوان شين پارس (درحال مذاكره براي فروش سهام)

۴۷۴- شرکت اي-  سي-  دي 

۴۷۵- شرکت تاجير ليزينگ

۴۷۶- شرکت مليکا-  سودان (سهام شركت مادر درشركت ياد شده فروخته شدهاست)

۴۷۷- شرکت سوداتل

۴۷۸- شرکت اي.اي. جي

۴۷۹- شرکت انجازات

۴۸۰- سرمايه گذارايران وافغانستان

۴۸۱- بيمه اتكايي امين

۴۸۲- سبافون

۴۸۳- شرکت پيونيک(سهام شركت مادر درشركت ياد شده فروخته شده است)

۴۸۴- شركت مادر تخصصي سازمان خصوصي سازي

۴۸۵- شركت سهامي خدمات ماشين هاي محاسب الكترونيكي

۴۸۶- شرکت نخکار

۴۸۷- شرکت توليد پارس قوطي

۴۸۸- شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران

۴۸۹- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

۴۹۰- صندوق و دايره بازنشستگي بانک مرکزي

۴۹۱- صندوق بازنشستگي و پس انداز مستخدمين مشترک بانکها

۴۹۲- فراديس كيش

۴۹۳- شركت سرمايه گذاري ملي ايران

۴۹۴- شركت سرمايه گذاري ايرانيان

۴۹۵- شركت خدمات و تجهيزات به پرواز

۴۹۶- شركت داده پردازي ايران

۴۹۷- شركت خدمات انفورماتيك

۴۹۸- شركت خدمات انفورماتيك كيش

۴۹۹- شركت خدمات بورس تهران

۵۰۰- شركت داده ورزي فراديس

۵۰۱- قندكرج

۵۰۲- سيمان لوشان

۵۰۳- بافت آزادي

۵۰۴- روغن نباتي شيراز

۵۰۵- رادياتور اتومبيل- آرمكو

۵۰۶- نساجي مازندران

۵۰۷- مارگارين

۵۰۸- قندشازند

۵۰۹- الكتريك ايران رشت

۵۱۰- پيستون ايران

۵۱۱- قندچهارمحال

۵۱۲- روغن نباتي جهان

۵۱۳- ايران پويا- پروفيل يخچال

۵۱۴- بانك مسكن

۵۱۵- آجر ماسه آهكي پلدختر لرستان

۵۱۶- تهيه مصالح ساختماني مدرن ايران (متوقف)

۵۱۷- توليد مصالح ساختماني آذربايجان

۵۱۸- سرمايه گذاري مسكن (در حال واگذاري ازطريق بورس)

۵۱۹- باسايك

۵۲۰- آهك صنعتي و هيدراته لرستان (متوقف)

۵۲۱- ناواكو (متوقف)

۵۲۲- صنايع مصالح ساختماني گرگان زمين (مازنداران ) (متوقف)

۵۲۳- كشاورزي و  عمراني ملارد (عمران و ساختماني )

۵۲۴- كارگزاري بانك مسكن

۵۲۵- صنايع چوب با دوام(متوقف)

۵۲۶- بانك ملي ايران

۵۲۷- شركت ملي انفورماتيك (زيرمجموعه بانكهاي ملي وبانك صادرات ايران)

۲۸- دشت چشمه بناب (كشت و صنعت و امپروري)(درحال ارزيابي براي واگذاري)

۵۲۹- آزاد راه باغچه – مشهد(قبل از بهره برداري)

۵۳۰- چاپ بانك ملي ايران

۵۳۱- آزاد راه زنجان-  تبريز (قبل از بهره برداري)

۵۳۲- سرمايه گذاري بانك ملي ايران (پذيرفته شده در بورس)

۵۳۳- ملي مسكن و صنايع ساختماني (غير فعال)

۵۳۴- جهان فيض (درحال واگذاري)

۵۳۵- توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن(زيرمجموعه بانكهاي ملي وبانك صادرات ايران)

۵۳۶- سيمان سفيد بنويد (درحال ارزيابي براي واگذاري)

۵۳۷- ملي آزاد راه قزوين-  زنجان (قبل از بهره برداري)

۵۳۸- صنايع چوب و كاغذ مازندران

۵۳۹- داده ورزي سداد

۵۴۰- گروه صنعتي بلا (گروه صنعتي آژ)  (درحال ارزيابي براي واگذاري)

۵۴۱- خدمات مالي ايران(تصفيه شده است)

۵۴۲- فروشگاههاي زنجيره‌اي رفاه  (زيرمجموعه بانكهاي ملي ايران وبانك تجارت)(آماده پذيرش در بورس وعرضه سهام)

۵۴۳- ملي ريسباف

۵۴۴- ملي شيمي كشاورز

۵۴۵- توليدي و صنعتي مدار

۵۴۶- كارخانجات نساجي بروجرد

547- شركت ملي كشت و صنعت و دامپروري فارس(سهام بانك در شركت به بخش خصوصي واگذار شده است)

۵۴۸- سيمان شمال

۵۴۹- دشت مرغاب (فرآوردهاي غذايي دشت مرغاب)

۵۵۰- سيمان كرمان

۵۵۱- ارج زاد

۵۵۲- ارج

۵۵۳- مجتمع صنعتي اردبيل

۵۵۴- پتروشيمي اردبيل

۵۵۵- پتروشيمي اراك

۵۵۶- ذوب روي بافق

۵۵۷- فرآورده هاي غذايي مشهد

۵۵۸- سيمان مازندران

۵۵۹- صنايع كاشي اصفهان

۵۶۰- خدمات ارج (تدبيرافروز)

۵۶۱- طراحي و مهندسي نوآورتدبير

۵۶۲- سيمان سفيد ساوه

۵۶۴- كشت و صنعت بين‌الملل چين چين

۵۶۵- توليدي جوراب گيلان

۵۶۶- توليدي كفش ببا

۵۶۷- كارتن كار

۵۶۸- پخش جمشيد

۵۶۹- توليدي و صنعتي كفش سازي فدك

۵۷۰- كارخانجات پوست و چرم بلا

۵۷۱- پخش يك‌و يك

۵۷۲- اروم دشت

۵۷۳- كشت و صنعت گرگان

۵۷۴- صندوق مالي توسعه تكنولوژي ايران(بانكهاي ملي و تجارت)

۵۷۵- بانك سپه

۵۷۶- مديريت سرمايه گذاري اميد

۵۷۷- ليفت تراك سازي سهند

۵۷۸- صنايع كاغذ غرب

۵۷۹- سيمان كردستان

۵۸۰- گچ كردستان

۵۸۱- كارگزاري بانك سپه

۵۸۲- بانك تجارت

۵۸۳- ساختماني و عمراني عامري(غيرفعال)

۵۸۴- چاپ تجارت (درحال تصفيه)

۵۸۵- آرد تجارت

۵۸۶- پتكين

۵۸۷- افزار كشور (درحال تصفيه)

۵۸۸- ساختماني تجارت

۵۸۹- شيشه آبديده

۵۹۰- زيست خاور

۵۹۱- خدمات تجارت (كمتر از ۵۰%)

۵۹۲- پاداد

۵۹۳- صنايع چوبي تجارت (درحال تصفيه)

۵۹۴- خدمات مسافرتي و توريستي آهوان

۵۹۵- صنايع روغن نباتي و بازرگاني شكوفه

۵۹۶- نساجي تجارت

۵۹۷- مسافرتي دور دنيا

۵۹۸- عمراني تجارت

۵۹۹- ساختماني پركار

۶۰۰- كارگزاري بانك تجارت

۶۰۱- مهندسين مشاور بانك تجارت

۶۰۲- آريا من

۶۰۳- آزاد راه قزوين رشت(قبل از بهره برداري)

۶۰۴- ليزينگ ايران(كمتر از ۵۰%)

۶۰۵- مي مي كوه (درحال تصفيه)

۶۰۶- فلاحتي اصفهاني ها(كمتر از ۵۰%)

۶۰۷- پوپلين(كمتر از ۵۰%)

۶۰۸- بيمارستان هاي بانكهاي كشور(كمتر از ۵۰%)

۶۰۹- سپكاب(درحال تصفيه)

۶۱۰- صنعتي البرز(كمتر از ۱۰%)

۶۱۱- گروه صنا يع كاغذ پارس(كمتر از ۱۰%)

۶۱۲- كشتيراني جمهوري اسلامي(كمتر از ۱۰%)

۶۱۳- بانك ملت

۶۱۴- بهسازان ملت

۶۱۵- ريسندگي و بافندگي شهرضاي جديد

۶۱۶- چاپ بانك ملت

۶۱۷- وطن اصفهان

۶۱۸- بهساز مشاركت‌هاي ملت

۶۱۹- خانه سازي ايرداك

۶۲۰- تهران تارك

۶۲۱- سنگاب نيريز

۶۲۲- كنستانتره مركبات شمال

۶۲۳- الماسه ساز

۶۲۴- كارخانه لوله و اتصالات چدني (كلاچ)

۶۲۵- كارگزاري بانك ملت

۶۲۶- كشت صنعت بانك ملت

۶۲۷- وزنه

۶۲۸- احداث و بهره‌برداري آزادراه تهران – ساوه (زير ۵۰%)

۶۲۹- ريسندگي و بافندگي بهريس اصفهان

۶۳۰- وزنه نصب

۶۳۱- هتل جهان

۶۳۲- بانك كشاورزي

۶۳۳- ماهي قزل آلا

۶۳۴- توليد نئوپان كارون

۶۳۵- كارگزاري بانك كشاورزي

۶۳۶- مجتمع صنايع غذايي داورآباد گرمسار

۶۳۷- توسعه و عمران اراضي كشاورزي

۶۳۸- سوسيس وكالباس ايران

۶۳۹- كشت و صنعت نيشكر ميان آب

۶۴۰- سردخانه و انبارهاي ميلاد فلاحت (سردخانه ميلاد)

۶۴۱- سيمرغ( زير مجموعه بانكهاي كشاورزي وملي وتجارت)

۶۴۲- صنعتي مقوا سازي شرق

۶۴۳- توسعه كشت ذرت

۶۴۴- كشت و صنعت كارون

۶۴۵- كشت و صنعت غيرنيشكري كارون

۶۴۶- ماهي كارون

۶۴۷- كشت و صنعت گرمسير (در مراحل پاياني واگذاري)

۶۴۸- شناورهاي صيادي خليج فارس

۶۴۹- تهيه و توليد خوراك دام كارون (درحال مزايده)

۶۵۰- بانك صادرات ايران

۶۵۱- سرمايه گذاري غدير(سرمايه گذاري بانك صادرات)

۶۵۲- بازرگاني و صنعتي مركزي ايران

۶۵۳- بانك صادرات خراسان

۶۵۴- بانك صادرات زنجان

۶۵۵- بانك صادرات استان قزوين

۶۵۶- بانك صادرات يزد

۶۵۷- بانك صادرات بوشهر

۶۵۸- بانك صادرات آذربايجان شرقي

۶۵۹- بانك صادرات آذربايجان غربي

۶۶۰- بانك صادرات گلستان

۶۶۱- بانك صادرات هرمزگان

۶۶۲- بانك صادرات اصفهان

۶۶۳- بانك صادرات سيستان و بلوچستان

۶۶۴- بانك صادرات خوزستان

۶۶۵- بانك صادرات استان قم

۶۶۶- بانك صادرات لرستان

۶۶۷- بانك صادرات كرمانشاه

۶۶۸- بانك صادرات ايلام

۶۶۹- بانك صادرات سمنان

۶۷۰- بانك صادرات مازندران

۶۷۱- بانك صادرات كردستان

۶۷۲- بانك صادرات مركزي

۶۷۳- بانك صادرات اردبيل

۶۷۴- بانك صادرات گيلان

۶۷۵- بانك صادرات همدان

۶۷۶- بانك صادرات كرمان

۶۷۷- بانك صادرات چهارمحال و بختياري

۶۷۸- بانك صادرات كهگيلويه وبويراحمد

۶۷۹- بانك صادرات فارس

۶۸۰- سرپناه فارس

۶۸۱- شركت كارگزاري بورس بانك صادرات

۶۸۲- شركت ص-  م بيمارستان اهواز دبريز

۶۸۳- دريابان جنوب ايران (بانكهاي جنوب ايران)

۶۸۴- توليدي كبريت و نئوپان سپيدان چوب

۶۸۵- ساختماني سرايچه

۶۸۶- چاپ بانك صادرات ايران

۶۸۷- داده پردازي خوارزمي

۶۸۸- توسعه دانش مديريت خوارزمي (نرم رايان)

۶۸۹- سيمان سپاهان

۶۹۰- بازرگاني بين‌المللي ايران

۶۹۱- خانه سازي باغميشه

۶۹۲- ايران زم (سردخانه ايران زم)

۶۹۳- مجتمع هتلهاي سيستان و بلوچستان

۶۹۴- سرمايه‌گذاري خوارزمي

۶۹۵- ماشينهاي اداري خوارزمي

696- لابراتوارهاي سينا دارو

۶۹۷- ايران پارسا اصفهان

۶۹۸- خدمات بازرگاني و صنعتي خوزستان-  لرستان

۶۹۹- توليدي گوني بافي بيستون

۷۰۰- آ.س.پ

۷۰۱- توليدي لوله و اتصالات پلي اتيلن (پي . اف )

۷۰۲- رنگ سازي گل كوه

۷۰۳- مهندسين مشاور پيمان غدير

۷۰۴- قطعات پيش ساخته سخت بتن جنوب

۷۰۵- صنايع شيشه آذر

۷۰۶- سرمايه ‌گذاري راهيان صنعت پويا (رايان تولي)

۷۰۷- پلاسيتك سازي باختر مهر سا

۷۰۸- مجم

۷۰۹- سردان

۷۱۰- ليزينگ خودرو غدير

۷۱۱- توليدي و ساختماني نصر خوزستان

۷۱۲- شباب غرب

۷۱۳- شركت سهامي بيمه دانا

۷۱۴- سرما يه گذاري صنعت

۷۱۵- ساختمان والاد صباد

۷۱۶- شرکت سهامي بيمه ايران

۷۱۷- خدمات مهندسي مشاور ايران(زير مجموعه بيمه دانه وبيمه ايران)

۷۱۸- شركت بيمه وسرمايه گذاري(زير مجموعه بيمه آسيا وبيمه ايران وبانكهاي تجارت وصادرات ايران)

۷۱۹- شركت بيمه حافظ(درحال واگذاري)

۷۲۰- شركت اتكايي امين

۷۲۱- شركت بيمه ايران – لندن(غير فعال)

۷۲۲- شركت بيمه ايران – اردن(فروش سهام در دست بررسي)

۷۲۳- شركت بيمه ايران – ارمنستان(درحال تصفيه)

۷۲۴- شركت بيمه ايران – معين

۷۲۵- شركت بيمه كارگستر راهبر

۷۲۶- شركت كارگزاري بيمه ايران

۷۲۷- بيمه مرکزي ايران

۷۲۸- صندوق‌بازنشستگي‌شرکت سهامي بيمه ايران

۷۲۹- پژوهشکده بيمه

۷۳۰- صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت بيمه

۷۳۱- صندوق بازنشستگي مستخدمين بيمه مركزي ايران

۷۳۲- شركت سهامي بيمه البرز

۷۳۳- صندوق تامين خسارتهاي بدني

۷۳۴- بيمه آسيا

۷۳۵- بيمه اميد(زير مجموعه بيمه هاي دانا وآسيا)

 

 

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.