استفاده از شناسه یکتای پست و واحد سازمانی در احکام کارگزینی

image_print

لزوم استفاده از شناسه یکتای پست سازمانی و شناسه یکتای واحد سازمانی موجود در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی در احکام کارگزینی کارکنان (بخشنامه شماره 1760093 مورخ 23/12/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

در راستای اجرای برنامه اصلاح نظام اداری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه ایران به منظور یکسان سازی کدگذاری اطلاعات مربوط به پست های سازمانی و واحدهای سازمانی از تاریخ ابلاغ این بخشنامه شناسه یکتای پست سازمانی و شناسه یکتای واحد سازمانی موجود در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی قابل دسترسی است و لازم است دستگاه های اجرایی ترتیبی اتخاذ نمایند تا شناسه یکتای پست سازمانی و شناسه یکتای واحد سازمانی در احکام کارگزینی آتی کارکنان درج گردد.

دستورالعمل نحوه مشاهده و استفاده و استفاده از شناسه یکتای پست سازمانی و واحدهای سازمانی در صحنه اعلانات سامانه مذکور قابل دسترسی است.

جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.