ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویبنامه شماره 176420/ت4852ک مورخ 8/8/1389 هیأت وزیران)

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 28/6/1389 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 13914هـ/ب مورخ 9/3/1389 و با رعایت جزء «ک» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب‌نامه شماره 231378/ت43908ک مورخ 21/11/1388 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

1- بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «هـ»، «و» و «ز» ماده (5) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

الف) تهیه و تدوین برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدی‌های دستگاه و ارائه آن به مرجع ذی‌ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

ب) تعیین و احصای تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی قابل واگذاری در دستگاه بر اساس اولویت‌های مربوط و ارائه آن به مرجع ذی‌ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

ج) تعیین میزان هزینه سرانه تأمین خدمات برای فعالیت‌های قابل واگذاری در دستگاه و ارائه آن به مرجع ذی‌ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

هـ) تعیین روش‌های واگذاری تصدی‌های قابل واگذاری و ارائه آن به مرجع ذی‌ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

و) تعیین تسهیلات و حمایت‌های مورد نظر برای بخش غیردولتی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط و ارائه آن به مرجع ذی‌رط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

ز) تعیین ضمانت‌های لازم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول واگذار شده و ارائه آن به مرجع ذی‌ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.

2- بند «الف» ماده (7) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف) اعطای تسهیلات بانکی و مالیاتی با شرایط مناسب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

این تصویبنامه در تاریخ 3/8/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور

 

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments