طرح تشکیل سازمان تعاون

طرح ادغام سازمان تعاون روستایی در معاونت تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و تشکیل سازمان تعاون در وزارت متبوع

این طرح به صورت دو فوریتی در جلسه مورخ ۷ آبان ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

ادغام سازمان تعاون روستایی در معاونت تعاون و تشکیل سازمان تعاون زیر مجموعه وزارت متبوع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.