آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی (مصوبه شماره ۵۷۵۸۱/ت۴۸۵۶۸هـ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ هیأت وزیران)

دانلود فایل اکسل محاسبه مبلغ رتبه‌بندی معلمان

آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی (مصوبه شماره ۵۷۵۸۱/ت۴۸۵۶۸هـ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ هیأت وزیران)

وزارت راه و شهرسازی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۴۳۸۷۸ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۱ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۵) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی – مصوب ۱۳۸۹- ، آئین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معنای مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی، – مصوب ۱۳۸۹-

ب- کنوانسیون مارپل: کنوانسیون بین‌المللی پیشگیری از آلودگی ناشی از کشتیها ۱۹۷۳ و پروتکل ۱۹۷۸.

ج- سازمان : سازمان بنادر و دریانوردی.

د- آب توازن و فضولات نفتی: زوائد ناشی از مخازن و عملیات بار و هرگونه فاضلاب و آب توازن آغشته به مواد نفتی مانند زوائد موتورخانه، آب خن، روغن سوخته، لجن نفتی و هرگونه مایعی که به هر یک از قسمتهای سیستم خن وارد شود.

هـ- تسهیلات دریافت آب توازن و فضولات نفتی: امکانات و تأسیساتی که به منظور دریافت و پردازش آب توازن و فضولات نفتی ایجاد می‌شود.

ماده ۲- فرمانده هر کشتی، نفتکش یا شناور باید حداقل (۴۸) ساعت قبل از ورود به بندر یا در هن-گام خروج از بندر قبلی (در صورتی سفر کمتر از ۴۸ ساعت باشد)، درخواست تحویل آب توازن و فضولات نفتی را مطابق نمونه پیوست شماره (۱) این آئین‌نامه که به مهر «دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، به زبان فارسی، انگلیسی یا فرانسه توسط نمایندگی کشتیرانی به مسئول ذی‌ربط سازمان در بندر ارائه دهد. این درخواست باید به همراه دفتر ثبت نفت در کشتی، نفتکش یا شناور نگهداری شود.

ماده ۳- فرمانده هر کشتی، نفتکش یا شناور ورودی به بندر موظف است پیش از ترک بندر، باقیمانده آب توازن و فضولات نفتی را به مجموعه متولی تسهیلات دریافت آب توازن و فضولات نفتی، مطابق نمونه پیوست شماره (۲) آیین‌نامه که به مهر «دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، تحویل دهد، مگر اینکه روی کشتی و شناور، ظرفیت کافی برای نگهداری آن تا رسیدن به بندر مقصد بعدی وجود داشته باشد.

ماده ۴- سازمان پس از ارائه خدمات دریافت آب توازن و فضولات نفتی کشتی، نفتکش یا شناور و وصول کارمزد آن، گواهینامه میزان آب توازن و فضولات نفتی دریافتی را مطابق نمونه پیوست شماره (۳) آئین‌نامه که به مهر «دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، به زبان فارسی، انگلیسی یا فرانسه صادر کرده و به فرمانده کشتی، نفتکش یا شناور تحویل می‌دهد. این نمونه باید به همراه دفتر ثبت نفت در کشتی، نفتکش یا شناور وجود داشته باشد.

ماده ۵- کارمزد آب توازن و فضولات نفتی به شرح زیر تعیین و توسط سازمان دریافت می‌شود:

الف- کشتی‌ها، نفتکش‌ها و شناورهای ایرانی و خارجی ورودی به پایانه‌های نفتی، بنادر و اسکله‌های کشور دویست (۲۰۰) یورو.

تبصره ۱- کشتی‌ها و شناورهای چوبی، فایبرگلاس، خدماتی و مسافری از پرداخت کارمزد معاف می‌باشند.

تبصره ۲- کشتی‌ها، نفتکش‌ها و شناورهایی که منحصراً بین بنادر خلیج‌فارس و دریای عمان و دریای خزر تردد می‌نمایند و کشتی‌ها، نفتکش‌ها و شناورهای لاینر و کانتینری که به طور منظم به بنادر ایران تردد می‌نمایند، در هر سه ماه تقویمی فقط یکبار، کارمزد بند اول را به اولین بندر ورودی پرداخت می‌نمایند.

ب- کارمزد دریافت آب توازن و فضولات نفتی از تمامی کشتی‌ها، نفتکش‌ها و شناورهای ایرانی و خارجی ورودی به بنادر در کنار اسکله به ازای هر مترمکعب، هشتاد (۸۰) یورو محاسبه و دریافت می‌شود. کسر مترمکعب، یک مترمکعب محاسبه می‌شود.

تبصره۱- برای شناورهای چوبی، فایبرگلاس، مسافری و خدماتی به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف- اعطای (۷۰) درصد تخفیف تا سقف یک مترمکعب در کنار اسکله.

ب- اعطای (۳۰) درصد تخفیف بیش از یک مترمکعب تا سقف ۵ متر مکعب در کنار اسکله.

تبصره ۲- برای کشتی‌ها، نفتکش‌ها و شناورهایی که مشمول تبصره(۱) نمی‌باشند، دریافت بازمانده نفت و فضولات نفتی در کنار اسکله که دارای (۷۰%) نفت قابل استحصال ‌باشد به ترتیب زیر می‌باشد:

الف- تا (۵) مترمکعب، مشمول (۳۰%) تخفیف می‌باشد.

ب- از (۵) تا (۱۰) مترمکعب، مشمول (۶۰%) تخفیف می‌باشد.

ج- از (۱۰) تا (۲۰) مترمکعب، مشمول (۱۰۰%) تخفیف می‌باشد.

تبصره ۳- دریافت مقادیر بیشتر از بیست (۲۰) مترمکعب از بازمانده بار که دارای بیش از (۷۰%) نفت قابل استحصال باشد، با پرداخت مبلغ توافقی به کشتی‌ها، نفتکش‌ها و شناورها انجام می‌پذیرد.

تبصره ۴- دریافت روغن روانکار استفاده شده (بدون آب) با پرداخت مبلغ توافقی به کشتی‌ها، نفتکش‌ها و شناورها انجام می‌پذیرد.

تبصره ۵- کارمزد دریافت آب توازن و فضولات نفتی، خارج از اسکله یا محوطه بنادر تا لنگرگاه با اضافه کردن هزینه حمل و نقل به هزینه‌های فوق‌الذکر محاسبه و وصول می‌شود.

تبصره ۶- در صورت انجام عملیات دریافت فضولات نفتی در غیر از ساعات اداری، مبلغ (۱۰%) به هزینه‌های فوق افزوده می‌شود. هزینه کارمزد دریافت شده شامل دریافت، انتقال و پردازش است.

ماده ۶- کارمزدها و تعرفه‌های مقرر در این آیین‌نامه در هر سال متناسب با شاخص‌های اقتصادی توسط وزارت راه و شهرسازی تعدیل می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور- محمدرضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.