وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

آيين نامه نحوه برگزاري گردهمايي هاي بين المللی (تصویب‌نامه شماره ۷۰۵۰۷/ت۳۲۲۵۴هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران)

آيين نامه نحوه برگزاري گردهمايي هاي بين المللی (تصویب‌نامه شماره ۷۰۵۰۷/ت۳۲۲۵۴هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران)

ماده 1- منظور از گردهمايي در اين آيين نامه، سمينار، همايش، بزرگداشت موضوع تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بركاهش هزينه هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل گرايي- مصوب 1370- مي باشد.

ماده 2- گردهمايي هايي بين المللي شناخته مي شوند كه داراي تمامي ويژگي هاي زير باشند:

الف: با مشاركت يك يا چند سازمان يا انجمن تخصصي بين المللي برگزار شود.

ب: داراي هدف و موضوع بين المللي باشد (يعني همايش مخاطبيني از مليت هاي گوناگون داشته يا موضوع مورد علاقه مليت هاي مختلف را مورد بحث قرار مي دهد).

ج: شخصيت هاي مبرز از كشورهاي مختلف در واحد هاي برنامه ريزي آن عضويت و مشاركت فعال داشته باشند.

د: بخش قابل قبولي از سخنراني ها و مقاله هاي علمي (حداقل 20% مقالات ) توسط شركت كنندگان خارجي ارايه شود.

ماده 3- برگزاري همايش هاي بين المللي توسط دستگاههاي اجرايي منوط به تصويب هيات وزيران است. وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه موظف است پيشنهاد برگزاري هر همايش را حداقل شش ماه قبل از تاريخ برگزاري همايش و همراه با اطلاعات لازم نظير نام، هدف و نتايج احتمالي برگزاري همايش و كشورها و يا سازمانهاي مشاركت كننده و همچنين برآورد تقريبي هزينه هاي برگزاري آن به هيات وزيران ارايه نمايد.

تبصره 1- در واحد علمي همايش هايي كه جنبه علمي دارند لازم است تعدادي از استادان و محققان مبرز با تخصص مربوط از دانشگاهها و مراكز پژوهشي كشور حضور داشته باشند.

تبصره 2- موارد استثنا كه وزرا و روساي سازمانهاي مستقل در ملاقاتها و برنامه هاي خارجي برگزاري يكي از موارد مندرج در ماده (1) را تفاهم مي نمايند از مدت مندرج در اين بند مستثني بوده و در اولين فرصت در جلسه هيات وزيران مطرح خواهد شد.

ماده 4- جلسات كاري از قبيل مذاكرات، ميزگرد، جشنواره و دروه هاي آموزشي نظري و كاربردي بلندمدت و كوتاه مدت كه موسسات آموزشي و دستگاههاي اجرايي در راستاي انجام وظايف قانوني خود با حضور و يا استفاده از اتباع خارجي يا نمايندگان ساير دولت ها و يا سازمانهاي بين المللي برگزار مي نمايند، همايش بين المللي تلقي نشده و مشمول اين آيين نامه نمي باشد.

ماده 5- همايش هايي كه با حضورروسا و اعضاي هيات هاي نمايندگي دايم يا موقت دولت هاي خارجي و يا سازمانهاي بين المللي درايران برگزارمي شود، همايش بين المللي تلقي نمي گردد.

ماده 6- برگزاري سمينار، كنگره، بزرگداشت، گردهمايي كه فاقد شرايط مندرج در اين آيين نامه باشد تحت عنوان بين المللي توسط دستگاهاي اجرايي به استثناي وزارت امور خارجه ممنوع است.

اطلاعات مورد نياز جهت اخذ مجوز رياست جمهوري:

1- عنوان دقيق گردهمایی.

2- خلاصه اي از موضوع گردهمایی.

3- محل برگزاري، تاريخ شروع و مدت برپايي.

4- تعداد تقريبي شركت كنندگان داخلي.

5- تعداد تقريبي شركت كنندگان خارجي (به تفكيك نام كشور).

6- تعداد تقريبي سخنرانان داخلي.

7- تعداد تقريبي سخنرانان خارجي (به تفكيك نام كشور).

8- در صورت نياز به سيستم ترجمه همزمان، تعيين زبانهاي مورد نياز.

9- هزينه هايي كه انجام خواهد گرفت.

10- بودجه پيش بيني شده و محل اعتبار آن.

11- بهره برداري جمهوري اسلامي ايران از برپايي گردهمایی.

12- دبير گردهمایی و شماره تلفن جهت تماسهاي فوري.

13- واحد مسئول يا هماهنگ كننده امور گردهمایی.

14- اسامي يك يا چند سازمان يا انجمن تخصصي خارجي كه با گردهمایی مشاركت دارند.

15- تعداد يا درصد مقالات خارجي ارائه شده.

16- اعلام اسامي و مشخصات (طبق فرم مشخصات اتباع خارجي پيوست) جهت صدور رواديد شركت كنندگان خارجي .

فرم تقاضای برگزاری گردهمايی بين المللی

اطلاعات مورد نياز جهت اخذ مجوز رياست جمهوری:

1- عنوان دقيق کنگره :

2- خلاصه ايی از موضوع کنگره :

3- محل برگزاری : ………………………   تاريخ شروع :…………………………   مدت برپايی …………..

4- تعداد تقريبی شرکت کنندگان داخلی:

5- تعداد تقريبی شرکت کنندگان خارجی ( به تفکيک نام کشور ):

6- تعداد تقريبی سخنرانان داخلی :

7- تعداد تقريبی سخنرانان خارجی( به تفکيک نام کشور ):

8- در صورت نياز به سيستم ترجمه همزمان , تعيين زبانهای مورد نياز :

9- هزينه هايی که انجام خواهد گرفت :

10- بودجه پيش بينی شده و محل اعتبار آن :

11- بهره برداری جمهوری اسلامی ايران از برپايی کنگره :

12- دبير کنگره و شماره تلفن جهت تماس فوری:

سايت و پست الکترونيکی کنگره :

تلفن همراه دبير علمی:

تلفن همراه دبير اجرائی:

13- واحد مسئول يا هماهنگ کننده امور کنگره :

14- اعلام اسامی و مشخصات (طبق فرم مشخصات اتباع خارجی پيوست) جهت صدور رواديد شرکت کنندگان خارجی .

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments