وزارت نفت و نیرو

اصلاح مفاد تبصره (1) ذیل ماده (15) اساسنامه شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران (متن پیشنهادی غیرمصوب)

 

به منظور تحقق کامل اقتصاد مقاومتی، از آنجاکه اصلاح نظام اقتصادی صنعت آب و آبفا در قالب بنگاه اقتصادی، افزایش بهره وری آب و ابفا در کلیه مراحل زنجیره تولید تا مصرف و پایداری و بهبود کیفیت و کمیت خدمات آب و آبفا در بخشهای مختلف مصرف حائز اهمیت می باشد. اعمال سیاست های منسجم و یکپارچه برای هدایت و راهبری این صنعت از اولویت های اساسی وزارت نیرو می باشد. بر این اساس با هدف ایجاد وحدت رویه برای اعمال سیاست های مذکور حضور معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در سمت “رییس هیئت مدیره” شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. با عنایت به مفاد تبصره (1) ذیل ماده (15) اساسنامه [1] فعلی آن شرکت حضور معاون وزیر در هیئت مدیره مورد ایراد نهادهای نظارتی واقع شده است. لذا با هدف رفع اثر از ایراد مطروحه، اصلاحیه اساسنامه شرکت مزبور مبنی بر اینکه “معاون وزیر در امور آب و آبفا، رییس هیئت مدیره می باشد.” مورد تصویب مجمع عمومی شرکت قرار گرفته است.

با عنایت به مراتب فوق و در اجرای مفاد بند (2) ماده (14) اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب، پیش نویس تصویب نامه پیشنهادی برای اصلاح مفاد تبصره (1) ذیل ماده (15) اساسنامه شرکت مذکور جهت طرح و تصویب به هیئت دولت ارسال شده است.

بر اساس این اصلاحیه، عبارت “معاون وزیر در امور آب و آبفا، رییس هیئت مدیره می باشد” جایگزین عبارت ” رییس هیئت مدیره در حکم معاون وزیر نیرو خواهد بود ” تبصره (1) ماده (15) اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، موضوع تصویب نامه شماره 2730/28225هـ مورخ 20/3/1382 شود.

[1] رییس هیئت مدیره در حکم معاون وزیر نیرو خواهد بود – موضوع تصویب نامه شماره 2730/28225هـ مورخ 20/3/1382 هیئت محترم وزیران

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments