اصلاح تبصره ماده (۱۷) اصلاحي آيين نامه مرخصي ها

هيات وزيران در جلسه مورخ 17/4/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 11632/6705هـ/ب مورخ 23/2/1383 تصويب نمود:

متن ذيل از تاريخ اعلام ايراد جايگزين تبصره ماده (۱۷) اصلاحي آيين نامه مرخصي ها، موضوع تصويب نامه شماره ۶۳۱۶۰/ت۳۰۱۵۷هـ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۲ مي گردد:

« تبصره ـ اعطاي مرخصي استحقاقي به ميزان حداكثر يك ماه به مشمولين طرح طبقه بندي مشاغل معلمان براي يكبار در طول مدت خدمت فقط به منظور انجام مناسك حج تمتع (حج واجب) در ايام تشرف به مكه مكرمه و مدينه منوره با رعايت ساير مقررات اين فصل امكان پذير خواهدبود و مدت مرخصي استفاده شده موضوع اين تبصره از تعطيلات فصلي آنان در همان سال تحصيلي كسر مي گردد.»

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.