ذخيره شدن مرخصي مقامات (مصوبه ۱۹۹۹۰/ت۲۲۸ مورخ ۲۹/۳/۶۸ هيأت وزيران)

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۶۸ بنا به پيشنهاد شماره ۱۱۸۸/د مورخ ۲۴/۳/۱۳۶۸ سازمان امور اداري واستخدامي كشور تصويب نمودند:

مرخصي استحقاقي استفاده نشده مقامات موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون استخدام كشوري و مقاماتي كه طبق قوانين موضوعه‌ همطراز آنها شناخته شده‌اند در مدت تصدي مقامات مذكور كلاً قابل ذخيره شدن مي‌باشد.

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن