قانون الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست نهادها و مؤسسات غیردولتی

قانون الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست نهادها و مؤسسات غیردولتی

ماده واحده : جهاد دانشگاهی به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ اضافه می شود .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست وششم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.