مالیات بر اراضی بایر (ماده های ۱۲ تا ۱۶ قانون مالیات های مستقیم)

باب دوم مالیات بر دارائی-فصل سوم : مالیات بر اراضی بایر (ماده های ۱۲ تا ۱۶)

ماده ۱۲ :حذف شد.

ماده ۱۳ :حذف شد.

ماده ۱۴ :حذف شد.

ماده ۱۵ :حذف شد.

ماده ۱۶ :حذف شد.

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن