‌‌اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

‌‌اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (تصویبنامه شماره ۷۴۵۲/ت۲۴۵۱۶هـ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران)

‌وزارت کشور 

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰.۲.۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۵۴۱۷.۶.۶۱ مورخ ۱۳۸۰.۱.۲۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۹۳) قانون انتخابات‌ مجلس شورای اسلامی -مصوب ۱۳۷۸- تصویب نمود:

ماده (۶۵) آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۱۱۴۳/ت۲۲۲۲۰هـ مورخ ۱۳۷۸.۹.۲۳ به شرح‌زیر اصلاح می‌شود:

‌الف- در سطر هشتم ماده (۶۵) آیین نامه یاد شده بعد از واژه «‌می‌نمایند» عبارت زیر اضافه می‌شود:

ضمناً در صورتی که صندوق اخذ رای به گونه‌ای طراحی و ساخته شده باشد که نیازی به لفاف نداشته باشد، فقط محل یا محل‌های تعیین شده بر روی‌صندوق رای، پس از بستن آن، در مراحل مختلف برنامه اخذ رای و محل شکاف صندوق برای انداختن رای در پایان برنامه، با مهر انتخابات و مهر‌هیأت نظارت لاک و مهر خواهد شد.

ب- جزء (۲) بند (‌الف) مرحله دوم( مرحله کنترل) ماده یاد شده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۲- شناسنامه متعلق به شخص مراجعه کننده بوده و صاحب آن در روز اخذ رای پانزده سال تمام داشته باشد.

پ- بند (۲) مرحله سوم(‌مرحله ثبت نام)‌ماده یاد شده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۲- متصدی ثبت نام، شناسنامه رای دهنده را در محل تعیین شده به مهر انتخابات ممهور و به وی تحویل نماید.

ت- عبارت زیر به عنوان بند(۳) به مرحله سوم (مرحله ثبت نام) ماده مذکور اضافه می‌شود:

۳- وزارت کشور می‌تواند به منظور گردآوری آمار و اطلاعات مربوط به رای دهندگان از قبیل جنس، سن و…. فرم‌های جداگانه‌ای تهیه نماید. نماینده‌ فرماندار – بخشدار یا یکی از اعضای شعبه موظفند فرم‌های اطلاعات آماری را هنگام ثبت نام از رای دهندگان تکمیل نمایند. این فرم‌ها در پایان بدون‌آنکه در داخل صندوق اخذ رای انداخته شود، حسب مورد به بخشداری یا فرمانداری مربوط تحویل داده خواهد شد. نتایج این فرم‌ها هیچگونه اعتبار و‌سندیت و تأثیری در روند محاسبه نتایج آرای انتخابات نخواهد داشت. 

معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن