ارزش استخدامی گواهینامه‌های نوع دوم و مدارک معادل

ارزش استخدامي گواهينامه هاي «پايان دوره هاي آموزش عالي آزاد (MBA، DBA)، تكميلي، تخصصي و…» و «گواهينامه نوع دوم» صادره از سوي دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالي كشور و شركت هاي پژوهشي (بخشنامه ۱۵۸۷۹/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۲)

بخشنامه به كليه دستگاه هاي اجرايي كشور

با توجه به ابهامات و سؤالات دستگاه‌هاي اجرايي كشور در خصوص ارزش استخدامي گواهينامه هايي كه تحت عناوين «پايان دوره هاي آموزش عالي آزاد (MBA، DBA)، تكميلي، تخصصي و…» و «گواهينامه نوع دوم» كه از سوي برخي از دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالي كشور و شركت هاي پژوهشي صادر مي گردد، اعلام مي دارد:

۱- تمامي مدارك تحصيلي كه در يكي از مقاطع تحصيلي رسمي از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري و وزارت بهداشت درمان، و آموزش پزشكي با ارزش علمي و بدون ذكر كلمه «معادل» صادر شود، و براي ادامه تحصيل در يكي از مقاطع تحصيلي بالاتر ملاك عمل قرار گيرد، اين مدارك داراي ارزش استخدامي بوده و دستگاه هاي اجرايي مي توانند در چارچوب رعايت كليه قوانين و مقررات مربوطه در وضعيت استخدامي كارمندان خود ملاك عمل قرار دهند.

۲- مدارك و گواهينامه هايي كه فاقد شرايط بند (۱) اين بخشنامه بوده و با الفاظ فوق الاشاره (آموزش عالي آزاد MBA، DBA، تكميلي، تخصصي، دوره هاي معادل سازي شده و…) صادر شده و يا شوند، از ارزش استخدامي معادل با مقطع تحصيلي خاص در نظام آموزش عالي كشور برخوردار نيست.

۳- گواهينامه هاي آموزشي كه با عنوان «گواهينامه نوع دوم» توسط اين گونه مراكز صادر مي گردد، وجاهت قانوني نداشته و فاقد ارزش استخدامي است.

بديهي است بر اساس مقررات و ضوابط مربوطه، اين معاونت هيچ گونه مسؤوليتي در قبال تعيين ارزش استخدامي دوره هاي موصوف نخواهد داشت.

اضافه مي نمايد، دستگاه هاي اجرايي مي بايد از انعقاد قرارداد، صدور معرفي نامه براي كارمندان به منظور شركت در دوره هاي آموزشي فوق الاشاره مجري در دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالي كشور شركت هاي ياد شده و… اكيداً خودداري نمايند.

خاطرنشان مي سازد، چنان‌چه كارمندان شخصاً نيز در اين دوره ها شركت نمايند، بر اساس ضوابط و مقررات گواهينامه ها و مدارك مربوط به اين دوره ها، قابل ارزشيابي نخواهد بود.

محمود عسكري آزاد- جانشين معاونت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ها در کانال تلگرام