قانون استفساریه تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان (مصوب مورخ 2/7/1396 مجلس شورای اسلامی)

نامه شماره 93526 مورخ 1/8/1396

سازمان اداری و استخدامی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون استفساریه تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/7/1396 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 62366/187 مورخ 25/7/1396 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

حسن روحانی- رییس جمهور

نامه شماره 62366/187 مورخ 25/7/1396

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون استفساریه تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با عنوان طرح یک فوریتی استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 2/7/1396 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

 قانون استفساریه تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

موضوع استفساریه:

آیا در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395/2/20، منظور از مستثنا شدن مقامات مصرح در ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها، به کارگیری افرادی است که در زمان بازنشستگی به یکی از سمت های مذکور انتصاب یا انتخاب می شوند؟

پاسخ:

بلی، بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت های مذکور در ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن ها به کارگیری می شوند از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند، ملاک نیست.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 19/7/1396 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (4)

  • هر قانونی که مصوب گردد و تبصره ای برای آن قید شود، یعنی تعریف نمودن راه فرار توسط مصوب کنندگان برای بهره برداری در آینده به نفع خودشان و اقدام به قانون شکنی، و جدا نمودن خود از مردم می باشد.

  • با سلام قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و استفساریه آن در خصوص مشمولین قانون تامین اجتماعی چگونه است در حالیکه افراد ذیربط این قانون ممکن است در طول خدمت خود و قبل از بازنشستگی بدفعات محل کار خود را تعویض نمایند و بدیهیست که پس برای این جابجایی و تغییر محل خدمت باید درخواست بازخریدی و دریافت سنوات خود را نمایند در حالیکه همچنان در محل شغل بعدی خود مشمول تامین اجتماعی بوده و حق بیمه رد میشود برای آنها و هنوز به سن بازنشستگی نرسیده اند. در این حالت آیا این نوع بازخریدی مترادف بازنشستگی قید شده در قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان می باشد یا نه ؟ ایا این قبییل افراد به استناد این قانون منعی برای بکارگیری در مشاغل دیگری دارند ؟ ممنون میشوم از پاسخی که در این ارتباط مبزول می فرمایید. با تشکر فرامرز می آبادی 09131050027

  • با سلام. چگونه می توان با شما در مسائل حقوقی مشاوره کرد؟

  • با سلام
    با توجه به قانون ممنوعیت بکارگیری بازنسشتگان ادامه کار مشاوران بازنشسته چگونه است؟