نحوه محاسبه مطالبات مربوط به مرخصی ذخیره شده کارگران (بخشنامه شماره ۲۸۱۰۵ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

رؤسای محترم سازمان‌های کار و امور اجتماعی

سلام علیکم

به موجب ماده (۷۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می‌شود.

با توجه به رویه‌های متفاوت مراجع حل اختلاف، به منظور ایجاد وحدت رویه، لازم است در محاسبه مطالبات مربوط به مرخصی ذخیره شده کارگران، تمام پرداخت‌هایی که در روزهای کار به کارگر تعرق می‌گیرد به استثنای آن دسته ازمزایا (اعم از نقدی یا غیرنقدی) که پرداخت آن مستلزم حضور در محل کار است (از قبیل ناهار، ایاب و ذهاب و ...) منظور شود.

مفاد این دستورالعمل باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی‌ربط رسانده شود.

شکور ابراهیمی- مدیر کل تنظیم و نظارت در روابط کار