کلیه جداول مزد طبقه بندی مشاغل ۹۹ قانون کار ۲۰ گروه شغلی

جدول مزد طبقه بندی مشاغل 99 قانون کار 20 گروه شغلی

مزد گروه های شغلی ۹۹

گروه

پایه سنوات

مزد شغل

دانلود آنالیز قیمت

۱58.333۶۱۱.۸۰۹ آنالیز مزد گروه ۱ سال ۹۹
۲58.533۶۱۳.۷۵۷ آنالیز مزد گروه ۲ سال ۹۹
۳58.733۶۱۵.۷۱۸ آنالیز مزد گروه ۳ سال ۹۹
۴58.933۶۱۷.۶۸۳ آنالیز مزد گروه ۴ سال ۹۹
۵59.133۶۲۰.۲۹۳ آنالیز مزد گروه ۵ سال ۹۹
۶59.333۶۲۲.۹۱۴ آنالیز مزد گروه ۶ سال ۹۹
۷59.533۶۲۵.۵۲۲ آنالیز مزد گروه ۷ سال ۹۹
۸59.733۶۲۸.۷۸۹ آنالیز مزد گروه ۸ سال ۹۹
۹59.933۶۳۲.۰۵۷ آنالیز مزد گروه ۹ سال ۹۹
۱۰60.133 ۶۳۵.۹۷۸آنالیز مزد گروه ۱۰ سال ۹۹
۱۱60.333۳۳۹.۹۰۰ آنالیز مزد گروه ۱۱ سال ۹۹
۱۲60.733۶۴۳.۸۲۲ آنالیز مزد گروه ۱۲ سال ۹۹
۱۳61.133۶۴۹.۰۷۴ آنالیز مزد گروه ۱۳ سال ۹۹
۱۴61.533۶۵۴.۴۰۱ آنالیز مزد گروه ۱۴ سال ۹۹
۱۵61.933۶۵۹.۵۰۷ آنالیز مزد گروه ۱۵ سال ۹۹
۱۶62.333 ۶۶۶.۰۴۳آنالیز مزد گروه ۱۶ سال ۹۹
۱۷62.733۶۷۲.۵۷۹ آنالیز مزد گروه ۱۷ سال ۹۹
۱۸63.133۶۸۰.۴۲۱آنالیز مزد گروه ۱۸ سال ۹۹
۱۹63.533۶۸۸.۲۶۴آنالیز مزد گروه ۱۹ سال ۹۹
۲۰63.933۶۹۸.۰۶۷ آنالیز مزد گروه ۲۰ سال ۹۹

 

جدول مزد و مزایای جانبی گروه‌های 20 گانه

(برای بزرگنمایی بیشتر بر روی عکس کلیک کنید)


آنالیز مزد طبقه بندی مشاغل ۹۹ گروه های ۲۰ گانه شغلی قانون کار (PDF)

مطالب مرتبط:

- بخشنامه دستمزد 99

- نحوه محاسبه حقوق و دستمزد سال 99 | دانلود فایل اکسل

- اکسل محاسبه مالیات حقوق 99