حقوق و دستمزد سال 1399+ جدول حقوق و دستمزد ۹۹

جدول حقوق 99 کارگران قانون کار

ردیفعنوانمبلغدرصد افزایش
۱مزد ۹۹ قانون کار (روزانه)۶۱۱.۸۰۹۲۱
۲حقوق ۹۹ قانون کار (ماهانه)۱۸.۳۵۴.۲۷۰۲۱
۳نرخ افزایش سایر سطوح مزدی ۹۹ قانون کار+۳۰.۳۳۸۱۵
۴بن کارگری ۹۹ قانون کار۴.۰۰۰.۰۰۰۱۱۰
۵حق مسکن ۹۹ قانون کار۱.۰۰۰.۰۰۰۰۰۰
۶حق اولاد یا کمک عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۹۹)۱.۸۳۵.۴۲۷۲۱
۷حق اولاد یا کمک عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۹۹)۳.۶۷۰.۸۵۴۲۱
۸حق اولاد یا کمک عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مزد ۹۹)۵.۵۰۶.۲۸۱۲۱
۹مزد هر ساعت کار عادی۸۳.۴۶۶۲۱
۱۰فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۹۹۱۱۶.۸۵۳۲۱
۱۱فوق العاده هر ساعت شب کاری ۹۹۲۹.۲۱۳۲۱
۱۲فوق العاده هر ساعت جمعه کاری۹۹۳۳.۳۸۷۲۱
۱۳فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۹۹ معادل ۱۵ درصد حقوق ۹۹۲.۷۵۳.۱۴۰۲۱
۱۴فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۹۹۱.۸۳۵.۴۲۷۲۱
۱۵فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۹۹۱.۸۳۵.۴۲۷۲۱
۱۶فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر شب ۹۹ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۹۹۴.۱۲۹.۷۱۱۲۱

جدول مزد و مزایای جانبی گروه‌های 20 گانه

(برای بزرگنمایی بیشتر بر روی عکس کلیک کنید)


مقایسه حداقل حقوق سال 1399 قانون کار با سال 1398

عنوانسال ۱۳۹۹سال ۱۳۹۸افزایش
مزد۶۱۱.۸۰۹۵۰۵.۶۲۷۲۱
حقوق۱۸.۳۵۴.۲۶۰۱۵.۱۶۸.۸۱۰۲۱
پایه سنوات۵۸۳۳۳۲۳۳۳۳۱۵۰
بن کارگری۴.۰۰۰.۰۰۰۱.۹۰۰.۰۰۰۱۱۰
حق مسکن۱.۰۰۰.۰۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰۰۰۰
حق اولاد یا کمک عائله مندی۱.۸۳۵.۴۲۷۱.۵۱۶.۸۸۱۲۱
مزد هر ساعت کار عادی۸۳.۴۶۶۶۸.۹۸۰۲۱
فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۹۹۱۱۶.۸۵۳۹۶.۵۷۲۲۱
فوق العاده هر ساعت شب کاری ۹۹۲۹.۲۱۳۲۴.۱۴۳۲۱
فوق العاده هر ساعت جمعه کاری۳۳.۳۸۷۲۷.۵۹۲۲۱
فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۹۹ معادل ۱۵ درصد حقوق ۹۹۲.۷۵۳.۱۴۰۲.۲۷۵.۳۲۱۲۱
فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۹۹۱.۸۳۵.۴۲۷۱.۵۱۶.۸۸۱۲۱
فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۹۹۱.۸۳۵.۴۲۷۱.۵۱۶.۸۸۱۲۱
فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر شب ۹۹ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۹۹۴.۱۲۹.۷۱۱۳.۴۱۲.۹۸۲۲۱


محاسبه هر یک از مزایای تبعی حقوق قانون کار ۹۹ از روابط و فرمول های مشخص شده در قانون کار تبعیت می کنند.

فرمول محاسبه مزد هر ساعت کار : مزد روزانه تقسیم بر ۷.۳۳ (هفت و سی و سه صدم)

فرمول محاسبه اضافه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۱.۴ (یک و چهاردهم) ضربدر ساعات اضافه کار

فرمول محاسبه جمعه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری

فرمول محاسبه شب کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری

فرمول محاسبه سنوات سالانه : سابقه کار به سال ضربدر حقوق ماهاینه

فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۲.۵ (دو و نیم) ضربدر مزد روزانه کارگر

فرمول محاسبه عیدی و پاداش سالانه : سابقه کار به سال ضربدر دوبرابرآخرین حقوق ماهاینه

فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۵ ضربدر آخرین مزد روزانه کارگر

مطالب مرتبط:

- بخشنامه دستمزد 99

- مصوبه افزایش حق مسکن کارگران