قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره

قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره

ماده ۱: به موجب اين قانون ورود، توزيع و استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره جز در مواردي كه قانون تعيين كرده است ممنوع مي‌باشد.

ماده ۲: وزارت كشور موظف است با استفاده از نيروهاي انتظامي و يا نيروي مقاومت بسيج در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوري تجهيزات دريافت از ماهواره اقدام نمايد.

تبصره: مهلت جمع‌آوري تجهيزات موجود دريافت از ماهواره از تاريخ تصويب اين قانون يك ماه مي‌باشد. بعد از انقضاي مهلت مذكور استفاده‌كنندگان به مجازاتهاي تصريح شده در اين قانون محكوم خواهند شد.

ماده ۳: وزارت كشور موظف است با هماهنگي وزارت اطلاعات با وسايل ممكن نسبت به جلوگيري از ورود و توزيع تجهيزاتي كه صرفاً براي دريافت از ماهواره مورد استفاده قرار مي‌گيرد اقدام نمايد و ضمن توقيف وسايل فوق عاملين آن را با وسائل توقيفي به مراجع صالحه قضائي معرفي نمايد. نحوه هماهنگي در آئين نامه اجرايي مشخص خواهد شد.

تبصره: كليه كالاهاي ضبط و مصادره شده موضوع اين قانون جهت توسعه پوشش راديو و تلويزيوني كشور در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.

ماده ۴: كليه دستگاههاي فرهنگي كشور موظفند اثرات مخرب استفاده از برنامه‌هاي منحرف كننده را در جامعه تبيين نمايند.

ماده ۵: سازمان صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (مؤسسه رسانه‌هاي تصويري. مي‌توانند نسبت به ضبط و پخش آندسته از برنامه‌هاي ماهواره كه مغاير با ارزش‌ها و مباني فرهنگ اسلامي و ملي نباشد اقدام نمايند.

ماده ۶: دستگاه‌هاي صدا و سيما، پست و تلگراف و تلفن و سازمان‌هاي وابسته از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند.

تبصره: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به منظور واردات فرستنده‌ها، تجهيزات توليد و پخش و لوازم يدكي متعلق به آنها، مواد اوليه توليد فيلم و سريال از اخذ مجوز ورود و گواهي عدم ساخت وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي نظير وزارتخانه‌هاي پست و تلگراف و تلفن، صنايع و بازرگاني و گواهي سازمان انرژي اتمي و ثبت سفارش وزارت بازرگاني معاف مي‌باشد.

ماده ۷: دستگاه‌ها و سازمانهايي كه براي انجام وظايف قانوني خويش لازم است از تجهيزات دريافت از ماهواره استفاده نمايند بايد مجوز لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با هماهنگي وزارتخانه‌هاي اطلاعات و پست و تلگراف و تلفن كسب نمايند.

ماده ۸: وارد كنندگان، توليد كنندگان و توزيع كنندگان تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه توسط دادگاه‌ها به مجازات ده تا يكصد ميليون ريال محكوم مي‌گردند.

ماده ۹: استفاده كنندگان از تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه به مجازات نقدي از يك ميليون تا سه ميليون ريال محكوم مي‌گردند.

الف: حمل، نگهداري، نصب و تعمير تجهيزات دريافت از ماهواره ممنوع و مرتكبين به مجازات نقدي از يك تا پنج ميليون ريال محكوم مي‌گردند.

ب: وجوه دريافتي بابت مجازات مواد ۸ و ۹ اين قانون به خزانه واريز و صددرصد (۱۰۰%) آن جهت تأمين هزينه‌هاي اجراي اين قانون و مقابله با تهاجم فرهنگي در اختيار وزارتخانه‌هاي كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار داده مي‌شود تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه كل كشور به مصرف برسد.

ماده ۱۰: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان‌هاي ذيربط موظفند با استفاده از اهرمهاي حقوقي و بين‌المللي در جهت حراست از مرزهاي فرهنگي كشور و حفظ كيان خانواده عليه برنامه‌هاي مخرب و مبتذل ماهواره اقدام لازم را انجام دهند.

تبصره: نشر آگهي‌ها تبليغاتي از طرق مختلف توسط مطبوعات ، صدا و سيما يا تبليغات شهري كه متضمن جواز استفاده از برنامه‌هاي ماهواره مي‌باشد ممنوع است.

ماده ۱۱: دولت موظف است ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون آئين‌نامه اجرايي آن را تهيه و تصويب نمايد.

قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و سوم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۳به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي: علي اكبر ناطق نوري

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن