ساعات کار قانونی سال ۱۴۰۰

ساعت کار قانونی 1400

ساعات کار قانونی موظفی سال ۱۴۰۰

جدول ساعات کار قانونی سال ۱۴۰۰ شامل ساعات کار موظفی که یک کارگر باید در طول یک ماه از سال ۱۴۰۰ باید کار کند تا حقوق قانون کار را کامل دریافت کند را نمایش می دهد.

جدول ساعات کار قانونی در سال ۱۴۰۰ هم یک مرور سالیانه تقویم ۱۴۰۰ است و هم تعداد روزهای کاری، تعداد روزهای جمعه، تعداد روزهای تعطیل غیر جمعه در آن گردآوری شده است و به عنوان یک جدول کاربردی برای هم کارگران و هم کارفرمایان و هم کارکنان اموراداری که وظیفه تنظیم لیست های حقوق و مزایای ۱۴۰۰ کارگران را بر عهده دارند قابل استفاده است.

همچنین این مطالب را ببینید:

تقویم رسمی سال ۱۴۰۰

تعطیلات رسمی سال ۱۴۰۰

جدول ساعات کار قانون کار کارگران در سال ۱۴۰۰

ماه روزهای ماه تعداد جمعه تعداد تعطیل رسمی غیرجمعه تعداد روزکاری ساعات کار موظفی
فروردین ۳۱ ۴ ۶ ۲۱ ۱۵۴
اردیبهشت ۳۱ ۵ ۳ ۲۳ ۱۶۹
خرداد ۳۱ ۴ ۳ ۲۴ ۱۷۶
تیر ۳۱ ۴ ۱ ۲۶ ۱۹۱
مرداد ۳۱ ۵ ۳ ۲۳ ۱۶۹
شهریور ۳۱ ۴ ۰ ۲۷ ۱۹۸
مهر ۳۰ ۵ ۴ ۲۱ ۱۵۴
آبان ۳۰ ۴ ۱ ۲۵ ۱۸۳
آذر ۳۰ ۴ ۰ ۲۶ ۱۹۱
دی ۳۰ ۴ ۱ ۲۵ ۱۸۳
بهمن ۳۰ ۵ ۲ ۲۳ ۱۶۹
اسفند ۳۰ ۴ ۲ ۲۴ ۱۷۶
جمع ۵۲ ۲۶ ۲۸۸ ۲۱۱۳

توضیحات جدول بالا:

مزد و حقوق قانون کار ۱۴۰۰ نیز مانند سال های گذشته برای یک روز کاری تعیین می شود و ساعات کار قانونی سال ۱۴۰۰ که کارگران در ماه های مختلف باید مشغول به کار باشند تا مزد و حقوق ۱۴۰۰ را دریافت کنند از روی ماده ۵۱ قانون کار استخراج می شود.

برابر با با تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار ساعات کار هفتگی نباید از ۴۴ ساعت در هفته تجاوز کند. این ماده ریشه تعیین ساعات کاری روزانه کارگران است. هر هفته ۷ روز است که ۶ روز آن غیر تعطیل و یک روز جمعه آن تعطیل است.

بنابراین از تقسیم ۴۴ تقسیم بر ۶ روز غیر تعطیل عدد ۷.۳۳ بدست می آید. ساعات کاری روزانه قانون کار از روی این محاسبات ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه خواهد بود.

البته همانگونه که در تبصره ی ۱ ماده ۵۱ قانون کار ذکر شده در برخی مشاغل می شود که ساعات کاری برخی روزها کمتر یا بیشتر شود ولی در مجموع ساعات کار هفتگی با ۴۴ ساعت تکمیل شود.

مثلا فرض کنیم یک شرکت خدماتی وابسته به اداره گاز است. چون اداره گاز پنج شنبه ها تعطیل است و روزهای دیگه از ۷:۳۰ شروع می شه تا ساعت ۱۶:۳۰ کار می کند. وقتی اداره گاز تعطیل است شرکت خدماتی هم عملا کاری ندارد. بنابراین این شرکت ساعات کاری خود را در روزهای شبنه تا چهارشنبه روزانه ۸ ساعت و ۵۰ دقیقه تنظیم می کند و روز پنج شنبه رو تعطیل می کند. مجموع ساعات کار هفتگی این شرکت ۴۴ ساعت می شود و کارگران این شرکت با ۵ روز کار و هر روز ۸ ساعت و ۵۰ دقیقه ساعات کار قانونی سال ۹۹ را پر کرده و حقوق کامل ۹۹ را دریافت می کنند.

در جدول ساعات کار قانونی سال ۹۹ نیز از روابط ساده بالا استفاده شده است و هر فرد به راحتی می تواند آن را تهیه نماید. در این جدول ساعات کار موظفی قانون کار ۹۹ به صورت ماهانه محاسبه شده است و در آن تعداد روزهای غیر تعطیل یک ماه ضرب در عدد ۷.۳۳ شده است.

نکته: چون حقوق قانون کار ۱۴۰۰ به صورت ماهانه پرداخت می شود بنابراین جدول ساعات کار موظفی کارگران ۱۴۰۰ نیز به صورت ماهانه تنظیم شده است.

اگر کارگری در طول یک ماه ساعات کاری مندرج در جدول ساعات کاری ۱۴۰۰ را تکمیل کند باید حقوق قانون کار سال ۱۴۰۰ کارگران و مزایای قانون کار ۱۴۰۰ را به طور کامل دریافت کند.

توجه نمایید که فرقی نمی کند کارگر ساعات کاری ۹۹ کارگران را در چه روزهایی از ماه و یا در چه ساعاتی از روز پر کند مهم این است که در طول ماه کارکرد موظفی کارگر تکمیل شود.

اضافه‌کاری سال ۹۹ نیز از روی همین جدول استخراج می شود. ساعات اضافه کاری ۹۹ کارگران به کارکرد مازاد بر کارکرد موظفی گفته می شود.

مثال محاسبه ساعات کار ۱۴۰۰ کارگران

یک شرکت خدماتی در شهرداری به عنوان تامین نیروی انسانی است. کارگران قسمتی از این شرکت پنج شنبه ها تعطیل هستند و روزهای دیگر هفته از ۸ لغایت ساعت ۱۶:۵۰کار می کنند. بنابراین ساعات کاری این کارگران در روزهای شبنه تا چهارشنبه روزانه ۸ ساعت و ۵۰ دقیقه است. مجموع ساعات کار نیز ۴۴ ساعت می شود و کارگران این شرکت با ۵ روز کار و هر روز ۸ ساعت و ۵۰ دقیقه ساعات کار قانونی سال ۱۴۰۰ را پر کرده و حقوق و دستمزد و مزایای کامل ۱۴۰۰ را دریافت می کنند.

در تنظیم جدول ساعات کار ۱۴۰۰ قانون کار نیز از روابط ساده بالا استفاده شده است و هر فرد به راحتی می تواند آن را تهیه نماید. در این جدول ساعات کار موظفی قانون کار ۱۴۰۰ به صورت ماهانه محاسبه شده است و در آن تعداد روزهای غیر تعطیل یک ماه ضرب در عدد ۷.۳۳ شده است.

نکته: چون حقوق و دستمزد و مزایای کارگران قانون کار ۱۴۰۰ به صورت ماهانه پرداخت می شود بنابراین جدول ساعات کار موظفی کارگران ۱۴۰۰ نیز به صورت ماهانه تنظیم شده است.

اگر کارگری در طول یک ماه ساعات کاری مندرج در جدول ساعات کاری ۱۴۰۰ را تکمیل کند باید حقوق قانون کار سال ۱۴۰۰ کارگران و مزایای قانون کار ۱۴۰۰ را به طور کامل دریافت کند.

فرقی نمی کند کارگر ساعات کاری ۱۴۰۰ کارگران را در چه روزهایی از ماه و یا در چه ساعاتی از روز پر کند مهم این است که در طول ماه کارکرد موظفی کارگر تکمیل شود.

اضافه کاری سال ۱۴۰۰ نیز از روی همین جدول استخراج می شود. ساعات اضافه کاری ۱۴۰۰ کارگران به کارکرد مازاد بر کارکرد موظفی گفته می شود.

مثال محاسبه ساعات اضافه کاری ۱۴۰۰

اگر کارگری در طول ماه تیر سال ۱۴۰۰ در مجموع ۲۴۰ ساعت کارکرد داشته باشد چند از ساعات کاری وی اضافه کاری محسوب می شود؟

کارکرد موظفی تیر ماه سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۹۱ ساعت است. بنابراین با کسر ساعات کار موظفی به میزان ۱۹۱ ساعت از کارکرد کارگر به میزان ۲۴۰ ساعت باقی مانده به عنوان ساعات اضافه کار کارگر به میزان ۴۹ ساعت اضافه کاری به دست می آید.

مطالب مرتبط:

ساعات کار قانونی موظفی سال ۹۹

– محاسبه اضافه کاری، تعطیل کاری و جمعه کاری

اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
علی سلامت

سلام ساعت کاری مهر ماه خو اشتباه نوشتین
8 روز تعطیلی هست نه 9 روز