دستورالعمل شمول طرح طبقه بندی مشاغل به کارگاه های بالای 50 نفر

دستورالعمل شمول طرح طبقه بندی مشاغل به کارگاه های بالای 50 نفر کارگر (بخشنامه شماره 12096/ن مورخ 20/4/1374 وزارت کار و امور اجتماعی)

در اجرای ماده 49 قانون کار و آیین‌نامه اجرایی تبصره یک آن (مصوب 12/2/71 مقام محترم وزارت کار و امور اجتماعی) تاریخ شمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه هایی که دارای 50 تا 300 نفر کارگر بوده و فاقد طرح طبقه بندی مشاغ لمصوب می باشند، 1/4/75 تعیین می‌شود.

تبصره 1- تاریخ شمول اجرای طرح در کارگاه‌هایی که بعد از 1/4/75 به حد نصاب 50 نفر کارگر می‌رسند تاریخی است که حد نصاب مزبور را کسب کرده باشند.

تبصره 2- تاریخ شمول اجرای طرح در کارگاه‌هایی که بعد از 1/4/75 شروع به بهره‌برداری می‌کنند در صورت داشتن 50 نفر کارگر یا بیشتر، تاریخ بهره‌برداری است. در غیر این صورت مشمول تبصره یک خواهند بود.

تبصره 3- کلیه کارگاه‌های مشمول این دستورالعمل موظفند ظرف مدت یکسال از تاریخ شمول، طرح طبقه‌بندی مشاغل خود را بر اساس ضوابط، دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط تهیه و به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی برسانند.

تبصره 4- بر اساس ضوابط مقرر در آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 49 قانون کار، مأخذ محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت افزایش احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح، تاریخ شمول اجرای طرح در کارگاه ذیربط است.

تبصره 5- در مورد کارگاه‌هایی که در مهلت تعیین شده اقدام به تهیه و اجرای طرح ننمایند بر اساس مقررات ماده 50 قانون کار و تبصره آن عمل خواهد شد.

تبصره 6- هر یک از کارگاه‌های مشمول این دستورالعمل در صورت تمایل می‌توانند قبل از تاریخ 1/4/1375 نیز با رعایت ضوابط مربوط اقدام به تهیه و اجرای طرح نمایند.

محسن خواجه نوری- معاون تنظیم روابط کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا