مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

ابلاغ مشاغل اختصاصی ستاد وزارت نیرو و شرکت های تابعه

ابلاغ مشاغل اختصاصی ستاد وزارت نیرو و شرکت های تابعه (نامه شماره 1350531 مورخ 29/5/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

جناب آقای مهندس مهاجری

معاون محترم امور تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 26/4/1396 بنا به پیشنهاد شماره 530/46376/95 مورخ 9/11/1395 آن وزارت و به استناد ماده (70) و ردیف‌های «1» و «2» بند «ب» ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل ردیف های 1 الی 4 را در ستاد وزارتخانه، ردیف های 5 الی 15 را در شرکت مادرتخصصی توانیر، ردیف‌های 16 الی 23 را در شرکت مادر تخصصی آب و فاضلاب کشور، ریدف های 24 الی 34 را در شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و ردیف های 35 الی 40 را در شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با عنایت به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) به عنوان مشاغل اختصاصی ستاد و شرکت های تابعه آن وزارت تلقی نمود.

شایان ذکر است از تاریخ ابلاغ مشاغل اختصاصی یاد شده رعایت مفاد بخشنامه شماره 962201 مورخ 26/10/1395 این سازمان الزامی می باشد.

نام دستگاه عناوین مشاغل
ستاد وزارتخانه 1- کارشناس برنامه‌ریزی و نظارت صنعت آب و برق
2- کارشناس تحقیقات کاربردی صنعت آب و برق
3- کارشناس بازار صنعت آب و برق
4- کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه‌ای صنعت آب و برق
شرکت مادرتخصصی توانیر 5- کارشناس راهبری و بهره‌برداری از تأسیسات و شبکه‌های برق
6- کارشناس مطالعات بار و شبکه برق
7- کارشناس دیسپاچینگ و حفاظت برق
8- کارشناس انرژی‌‌های نو
9- کارشناس استاندارد، کنترل کیفیت و آزمایشگاه برق
10- کارشناس بازطراحی شبکه و ارتقاء بهره‌وری انرژی
11- کارشناس بهینه‌سازی شبکه و ارتقاء بهره‌وری انرژی
12- کارشناس خوردگی و حفاظت تأسیسات برق
13- کارشناس مولدهای تولید پراکنده
14- کارشناس خدمات مشترکین برق
15- کاردان برق و مخابرات دیسپاچینگ
شرکت مادر تخصصی آب و فاضلاب کشور 16- کارشناس برنامه‌ریزی طرح‌های آب و فاضلاب
17- کارشناس طراحی و نظارت بر اجرای تأسیسات آب و فاضلاب
18- کارشناس بهره‌برداری از تأسیسات آب و فاضلاب
19- کارشناس آزمایشگاه و کنترل کیفی آب و فاضلاب
20- کارشناس تعمیرات و نگهداری تأسیسات آب و فاضلاب
21- کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب
22- کاردادن امور اجرایی و بهره‌برداری آب و فاضلاب
23- کاردان آزمایشگاه و کنترل کیفی آب و فاضلاب
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران 24- کارشناس منابع آب
25- کارشناس حفاظت و بهره‌برداری از آب‌های سطحی
26- کارشناس حفاظت و بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی
27- کارشناس طراحی و نظارت بر اجرای تأسیسات و سازه‌های آبی
28- کارشناس بهره‌برداری و نگهداری سازه‌های آبی
29- کارشناس برنامه‌ریزی و تخصیص آب
30- کارشناس مطالعات پایه و پایش داده‌های آب
31- کارشناس بهره‌برداری و نگهداری از نیروگاه برق ابی
32- کارشناس آزمایشگاه و کنترل کیفی اب
33- کارشناس خدمات مشترکین آب
34- کاردان منابع آب و تأسیسات آب
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

35- کارشناس برنامه‌ریزی و نظارت بر بهره‌برداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی
36- کارشناس خوردگی و حفاظت تجهیزات نیروگاه حرارتی
37- کارشناس بازتوانی و بهسازی راندمان نیروگاه‌های حرارتی
38- کارشناس برآورد عرضه برق و توسعه ظرفیت نیروگاهی
39- کارشناس نظارت بر طراحی و ساخت نیروگاه و قطعات
40- کارشناس فنی و مخابراتی نیروگاه‌های حرارتی

همت‌علی شاهنظری- رییس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments