نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصمیم نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره ۲۳۳۱۱۰/ت۴۸۵۶۴ن مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «الزام صندوق توسعه ملی به اعطای تسهیلات ریالی به وزارت جهادکشاورزی» (نامه شماره ۱۵۲۸۸هـ/ب مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۲)

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصمیم نامه نمایندگان ویژه  رئیس جمهور به شماره ۲۳۳۱۱۰/ت۴۸۵۶۴ن مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «الزام صندوق توسعه ملی به اعطای تسهیلات ریالی به وزارت جهادکشاورزی» (نامه شماره ۱۵۲۸۸هـ/ب مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۲)

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصمیم‌نامه نمایندگان محترم ویژه رئیس جمهور به شماره ۲۳۳۱۱۰/ت۴۸۵۶۴ن مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «الزام صندوق توسعه ملی به اعطای تسهیلات ریالی به وزارت جهادکشاورزی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه ناظر به تعیین ارکان صندوق توسعه ملی و وظایف و اختیارات آنها و اینکه طبق جزء (۲) بند «ب» ماده فوق تصمیم‌گیری در خصوص «شرایط و نحوه اعطای تسهیلات» در زمره اختیارات هیأت امنای صندوق می باشد، بند (۳) مصوبه و اجزای سه گانه آن مبنی بر الزام صندوق به اعطای تسهیلات، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات مراجع صالح برای تصمیم گیری صندوق، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن