نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظرات مشورتی قوه قضاییه

نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه خرداد ۱۴۰۱

نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خرداد ۱۴۰۱ برای ورود به بخش نظریه‌های مشورتی و مشاهده همه نظریه‌های صادره شده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه در سال‌های اخیر، اینجا کلیک کنید  ۱۴۰۱/۰۳/۳۰  ۷/۱۴۰۱/۲۷۸   شماره پرونده:  ۲۷۸-۱/۹-۱۴۰۱ ح استعلام: طلاق عسر و حرجی موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی از چه نوع طلاقی می‌باشد؟ پاسخ: طلاق …

نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه خرداد ۱۴۰۱ ادامه »

نظرات مشورتی قوه قضاییه

نظریات مشورتی درباره رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه- رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ یکی از آرای مهم و بحث‌برانگیز هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال‌های اخیر است. این رای ناظر بر بطلان شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی است و تصریح می‌دارد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی …

نظریات مشورتی درباره رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور ادامه »

نظرات مشورتی قوه قضاییه

نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شهریور ۱۴۰۰

شناسنامه قانون- نظرات مشورتی شهریور ماه ۱۴۰۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه منتشر شد. نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مجموعه نظریه های مشورتی صادر شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مربوط به شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است: جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۵۹۰ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹/۱-۵۹۰ تاریخ …

نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شهریور ۱۴۰۰ ادامه »

نظرات مشورتی قوه قضاییه

نظرات مشورتی مرداد ۱۴۰۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شناسنامه قانون- نظرات مشورتی تیر ماه ۱۴۰۰ منتشر شد. نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مجموعه نظریه های مشورتی صادر شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مربوط به تیر ماه سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است: نظریه مشورتی: ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۷/۱۴۰۰/۶۰۲ شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۶۰۲ک استعلام: در برخی از جرائم برای کسب دلیل، نیاز …

نظرات مشورتی مرداد ۱۴۰۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه ادامه »

نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تیرماه ۱۴۰۰

شناسنامه قانون- نظرات مشورتی تیر ماه ۱۴۰۰ منتشر شد. نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مجموعه نظریه های مشورتی صادر شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مربوط به تیر ماه سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است: نظریه مشورتی ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۷/۱۴۰۰/۴۴۲ شماره پرونده: ۴۴۲-۱۶۸-۱۴۰۰ ک استعلام: با توجه به این که در ماده …

نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تیرماه ۱۴۰۰ ادامه »