الحاق تبصره به ماده (29) آيين‌نامه داخلي هيأت دولت (مصوبه شماره 22270/ت25017هـ مورخ 10/5/1380 هيأت وزيران)

دانلود فایل اکسل محاسبه مبلغ رتبه‌بندی معلمان

هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/05/1380 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

متن زير به عنوان تبصره به ماده (29) آيين‌نامه داخلي هيأت دولت، موضوع تصويب‌نامه شماره 111438/ت882 مورخ 03/10/1368 الحاق مي‌گردد:

تبصره- تفويض اختيار دولت، موضوع اصل (127) قانون اساسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رييس‌جمهور محدود به امور اجرايي است.

معاون اول رييس‌جمهور- حسن حبيبي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.