سياست‌هاي كلي در بخش نفت و گاز

۱- اتخاذ تدابير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت و گاز و شناخت كامل منابع كشور؛

۲- افزايش ظرفيت توليد صيانت‌شدة نفت، متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت اقتصادي، امنيتي و سياسي؛

۳- افزايش ظرفيت توليد گاز متناسب با حجم ذخاير كشور به منظور تأمين مصرف داخلي و حداكثرِ جايگزيني با فرآورده هاي نفتي؛

۴- گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه‌اي و تربيت نيروي انساني متخصص و تلاش براي ايجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فني و مهندسي انرژي در سطح بين‌المللي و ارتقاي فناوري در زمينه‌هاي منابع و صنايع نفت، گاز و پتروشيمي؛

۵- تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي مورد نياز داخلي و خارجي در امر نفت و گاز در بخش‌هاي مجاز قانوني؛

۶- بهره‌برداري از موقعيت منطقه‌اي و جغرافيايي كشور براي خريد و فروش، فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهاي داخلي و جهاني؛

۷- بهينه‌سازي مصرف و كاهش شدت انرژي؛

۸- جايگزيني صادرات فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن