وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نحوه بازنشستگی پرستاران در دستگاه های مختلف

نحوه بازنشستگی پرستاران در دستگاه های مختلف (نامه شماره 1679/97/7 مورخ 20/8/1397 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

رییس کل محترم سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به استعلام شماره 1049/97/س ن مورخ 21/5/1397 به شماره ثبت وارده 1679 مورخ 24/5/1397 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد:

1- از آنجا که رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 779 الی 781 مورخ 26/9/1396، مفاد بخشنامه شماره 721/96/1000 مورخ 30/1/1396 سازمان تأمین اجتماعی را ابطال نموده که بخشنامه مذکور صرفاً به پرستاران شاغل در کادر بهداشتی سازمان تأمین اجتماعی و پرستاران مشمول آیین نامه خاص آن سازمان تسری دارد.

2- پرستاران شاغل در بیمارستان های خصوصی که مشمول قانون کار و مشترک صندوق تأمین اجتماعی می باشند، مشمول ماده واحده قانون اصلاح تصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 که در تاریخ 14/7/80 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و آیین نامه اجرایی آن خواهند بود که با داشتن بیست سال سابقه خدمت متوالی در شغل پرستاری و یا بیست و پنج سال سابقه خدمت متناوب در شغل مذکور و با پرداخت 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور از سوی کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی می توانند از مزایای ماده واحده قانون پیش گفته برخوردار گردند.

3- سایر پرستاران در دستگاه های دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یا سایر دستگاه های دارای مقررات خاص حسب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1/9/67 با اصلاحات و الحاقات بعدی با آنان رفتار خواهد شد. بدیهی است این دسته از پرستاران، کارمند تلقی شده و مشمول قانون کار و بالطبع ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 نخواهند بود.

محمدعلی شاه حیدری پور- مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام