‌قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس

ماده ۱- مؤسسات پزشکی ، کلیه مراکز پزشکی و وابسته به پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه ، آسایشگاه ، آزمایشگاه ، پلی‌کلینیک‌ها، مطب‌ پزشکان و داروخانه‌ها و محل کار سایر اقشار پزشکی و مؤسسات فیزیوتراپی و الکترو فیزیوتراپی ، هیدروتراپی، آزمایشگاههای تشخیص و پژوهشی،‌درمانگاه، رادیولوژی، مراکز پزشکی هسته‌ای، مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی ، بخش‌های تزریقات و پانسمان و یا هر تشکیلاتی که به هر نام‌و عنوان با اجازه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شده یا خواهد شد (‌اعم از بخش دولتی – خصوصی و خیریه) و واحدهای مشابه در‌دانشگاههای علوم پزشکی و کلیه کارکنان فنی و اداری و خدماتی آنها مشمول این قانون می‌گردند. ‌

تبصره – کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و به امر بهداشت و درمان می‌پردازند موظف به‌رعایت مقررات این قانون می‌باشند. ‌

ماده ۲- در اجرای ماده (۳) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۹ مهر ۱۳۶۴، این وزارتخانه موظف است به منظور‌انطباق امور درمانی، بهداشتی و آموزش پزشکی با موازین شرع مقدس اسلام، سیاست گذاری و برنامه‌ریزی و تدوین آیین نامه اجرایی جهت عملی نمودن انطباق امور مذکور با موازین شرع مقدس را به انجام رساند. ‌

ماده ۳- به منظور نیل به اهداف مندرج در مواد این قانون شورایی بنام شورای عالی انطباق در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ریاست‌وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می‌گردد. اعضای این شورا به مدت دو سال به عضویت شورا منصوب می‌شوند عبارتند از:

۱- معاون امور فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان قائم مقام و دبیر شورا.

۲- معاون امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۳- معاون امور پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۴- معاون امور آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۵- معاون امور بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۶- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها.

۷- یک نفر از اعضای کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون مزبور و انتخاب مجلس.

 ۸- یک نفر از اعضای کمیسیون امور زنان و جوانان و خانواده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس.

۹- رئیس سازمان نظام پزشکی یا نماینده تام‌الاختیار وی.

۱۰- مشاور وزیر بهداشت در امور زنان.

۱۱- دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۱۲- دو نفر از رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

‌تبصره ۱- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند نسبت به تشکیل کمیته‌های انطباق در استانها اقدام نماید. کمیته‌های موضوع این ماده‌موظف خواهند بود نتایج اقدامات خود را به شورای عالی انطباق در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش نمایند.

‌تبصره ۲- کمیته‌های انطباق استانی زیر نظر رئیس دانشگاه علوم پزشکی تشکیل می‌شود و موظف به اجرای مصوبات شورای عالی انطباق‌می‌باشند. ‌

ماده ۴- اعتبارات مورد نیاز این قانون در سال جاری کماکان از ردیف ۴۲۲۶۰۰ (‌بند “‌و” تبصره “۱۰”) تأمین می‌گردد و در سالهای آتی با توجه به‌امکانات وزارت مربوطه عمل خواهد شد. ‌

ماده ۵- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است آیین نامه اجرایی این قانون را به گونه‌ای تنظیم نماید که با ارتقاء کیفیت خدمات‌پزشکی ، همراه و بیمار در انتخاب پزشک مختار باشد و در ارائه خدمات اورژانس حفظ حیات بیمار بالاترین اولویت را داشته باشد. ‌

ماده ۶- رؤسای دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مسئولین فنی و مدیران بیمارستانها و واحدهای بهداشتی‌درمانی مسئول حسن اجرای این قانون در استانها بوده و با بازرسی مستمر و نیز براساس شکایات وارده به مراجع ذیربط به تخلفات رسیدگی می‌کنند. ‌

ماده ۷- آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت ۶ ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب هیأت‌وزیران لازم‌الاجرا می‌باشد و تا ابلاغ آیین نامه جدید، آیین نامه انطباق و اصلاحیه‌های بعدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کماکان به قوت‌خود باقی است.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن