قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت (مصوبه مورخ 30/01/1388 مجلس شوراي اسلامي)

ماده واحده- به منظور كارآيي و اثربخشي سرمايه‌هاي انساني نظام سلامت شامل شاغلين باليني رسته بهداشتي، درماني در بخشهاي دولتي (كشوري و لشكري) و غيردولتي:

1- ساعت كار هفتگي شاغلين موضوع اين قانون با توجه به صعويت كار، سابقه خدمت و كار در نوبت‌كاريهاي غيرمتعارف، به تناسب در هفته حداكثر تا هشت ساعت تقليل مي‌يابد.

2- كاركنان باليني بيمارستانهاي رواني و سوختگي و مشمولين موضوع ماده (16) قانون سازمان نظام پرستاري شاغل در بخشهاي دولتي و غيردولتي از شمول ماده (75) قانون كار مستثني مي‌شوند. دولت مي‌تواند مشاغل مزبور را جزء مشاغل سخت و زيان‌آور محسوب و از مزاياي مواد (67) و (68) قانون مديريت خدمات كشوري برخوردار نموده و علاوه بر مرخصي استحقاقي ساليانه حداكثر تا يك ماه مرخصي كار در محيطهاي غيرمتعارف به آنان اعطاء نمايد.

3- دولت مي‌تواند ساعات كار بخشهاي دولتي و غيردولتي در نوبتهاي شب و ايام تعطيل را با ضريب 5/1 و در نوبت عصر با ضريب 2/1 محاسبه نمايد و همچنين مشمولين اين ماده اجازه كار بيش از دوازده ساعت متوالي را ندارند و مي‌توانند حداكثر معادل نصف ساعت كار موظف ماهانه، با توافق كارفرما اضافه كار انجام دهند.

4- مزاياي اين قانون به شاغليني تعلق مي‌گيرد كه فقط در يكي از بخشهاي دولتي يا غيردولتي مشغول خدمت باشند. روش پرداخت حقوق و مزاياي آنها نيز تركيبي از دو روش ثابت و مبتني بر عملكرد مي‌باشد، به طوري كه مبناي پرداخت در روش مبتني بر عملكرد، تعرفه‌هاي خدمات به صورت كمي و كيفي براساس فهرستهاي ارزيابي خدمات مي‌باشد.

تعرفه خدمات كمّي، مبتني بر بسته خدمتي و شرح وظايف مشمولين اين قانون بوده و تعرفه‌هاي كيفي مبتني بر استانداردهاي روشهاي كار (پروسيجر) قابل ارائه در هر ساعت براساس كدهاي اخلاقي و منشور ارتباط با بيمار مي‌باشد.

5- آئين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارتخانه‌هاي كار و اموراجتماعي، رفاه و تأمين اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي نظام پزشكي و نظام پرستاري تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد و از روند اجراء اين قانون سالي دو بار به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي‌اسلامي گزارش خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي‌ام فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 9/2/1388 به‌تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني- رييس مجلس شوراي اسلامي

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments