تعيين سهميه مناطق محروم ونيازمند كشور به تفکیک مرد و زن بر عهده وزارت بهداشت است

جدید فوری: ابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

تاريخ : 22/8/1386

شماره دادنامه : 717

كلاسه پرونده : …

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي : ….

موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشكي، تخصصي.

مقدمه : شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام نموده است، براساس مصوبه مورد شكايت، وزارت بهداشت موظف شده است، حداقل 25درصد از سهميه پذيرش دستياري در رشته هاي جراحي اعصاب، ارولوژي،ارتوپدي،گوش،حلق و بيني، چشم پزشكي، پرتوشناسي تشخيصي وروانپزشكي ودر صورت وجود داوطلب 50درصد سهميه رشته هاي جراحي عمومي ، داخلي و قلب را به خانمهاي پزشك قبول شده در گزينش كتبي دستياري اختصاص دهد. حداقل نمره قبولي در گزينش كتبي دستياري براي خانمها 90درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده مي باشد. اعمال اين سهميه باعث تبعيض فاحشي در پذيرش دختران و پسران در آزمون دستياري پزشكي شده و هيچگونه مستند قانوني از طرف مجلس شوراي اسلامي يا هيأت وزيران ندارد واز آنجا كه در شرح وظايف قانون تشكيل شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مصوب 1352، شوراي مذكور هيچگونه وظيفه اي در خصوص تعيين سهميه ها ويا سهميه بندي ندارد، لذا خواستار ابطال سهميه مذكور در آزمون دستياري به خصوص آزمون دستياري سال 1382 مي باشم. سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 55808/ح/ن مورخ 18/3/1384 اعلام داشته اند، 1- به موجب ماده 14 قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 12/12/1375، اختياربررسي نيازهاي تخصصي مناطق محروم ومورد نياز كشور بر عهده اين وزارتخانه و شوراي آموزش پزشكي وتخصصي به عنوان مجري مي باشد.2- درماده 6قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي «برنامه ريزي به منظور توزيع مناسب و عادلانه نيروي انساني و ساير امكانات كشور با تاكيد بر اولويت برنامه هاي بهداشتي و رفع نياز مناطق محروم و نيازمند»جزء وظايف اين وزارتخانه قلمداد شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي هيأت عمومي

نظربه اينكه يكي از وظايف شوراي آموزش پزشكي موضوع بند3 ماده 1 قانون تشكيل شوراي آموزش پزشكي و تخصصي رشته هاي پزشكي مصوب 52 بررسي وتعيين احتياجات نيروي انساني لازم در كشور در رشته هاي پزشكي وايجاد هماهنگي لازم در كشور در رشته هاي پزشكي وايجاد هماهنگي لازم بوده وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي حسب ماده 14قانون مربوط به خدمات پزشكان وپيراپزشكان مصوب 1375 از مراجع تعيين سهميه مناطق محروم ونيازمند كشور مي باشد وبا التفات به اينكه پس از انجام كارشناسي مبادرت به تعيين سهميه بندي دختران و پسران شده است. عليهذا مصوبه معترض عنه خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضائي ديوان عدالت اداري – مقدسي فرد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error:
شناسنامه قانون در تلگرام