آزمون های استخدامی

آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی سال ۱۴۰۱

شناسنامه قانون- دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی سال ۱۴۰۱ منتشر شد.

سازمان تامين اجتماعي به منظور تأمين بخشي از نيروي انساني مورد نياز خود در مراكز تابعه، افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه و طي مراحل گزينش بصورت استخدام پيماني دعوت به همكاري مي‌نمايد.

بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام و شركت در آزمون استخدامي سازمان تامين اجتماعي مي‌رساند كه ثبت نام در اين آزمون منحصرا به صورت اينترنتي از طريق درگاه اطلاعرساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: org.sanjesh.www از روز دوشنبه مورخ ۳۱/۰۵/۱۴۰۱آغاز و لغايت روز يكشنبه مورخ ۰۶/۰۶/۱۴۰۱پايان مي پذيرد. كليه متقاضيان ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز نسبت به ثبت نام در آزمون فوق اقدام نمايند.

ثبت نام : جهت ثبت نام در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال 1401 کلیک کنید

دفترچه: دریافت دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تامین اجتماعی سال 1401

دفترچه: دریافت جزوه آموزشی آشنایی اجمالی با سازمان تأمین اجتماعی

دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی سال ۱۴۰۱

شرايط عمومي استخدام:

الف- داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران؛
ب- اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي ايران و دين مبين اسلام يا يكي از اديان مصرح درقانون اساسي؛
پ- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛
ت- دارا بودن دانشنامه/گواهينامه موقت فراغت از تحصيل و گواهي پايان طرح در مقطع تحصيلي مربوطه براي انجام وظايف و مسئوليتهاي شغل مورد نظر؛
ث- دارابودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه (دوره ضرورت) يا معافيت قانوني دائم براي مردان؛
ج- داشتن سلامت جسمي و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام ميشوند؛
چ- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر؛
ح- نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر؛
خ- عدم وجود هرگونه ممنوعيت استخدام همچون عدم محكوميت به مجازاتهاي اخراج، بازنشستگي، باز خريد خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتي توسط آراء مراجع قضايي و يا قانوني ذيصلاح؛
د – داوطلبان استخدام در زمان ثبتنام نبايد جزء كاركنان رسمي، آزمايشي و پيماني سازمان و همچنين نيروهاي بازخريد خدمت و يا بازنشسته سازمان و ساير دستگاههاي اجرايي باشند؛
ذ – عدم اشتغال و همچنين نداشتن تعهد خدمت به دولت، شركتهاي دولتي و سازمان هاي وابسته به دولت و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به هنگام انعقاد قرارداد و شروع بكار در سازمان الزامي ميباشد؛
تبصره ۱ :مسئوليت قبول يا عدم قبول انصراف پذيرفتهشده نهايي بر اساس قوانين و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرايي، در زمان انعقاد قرارداد پيماني و يا صدور حكم كارگزيني، به عهده داوطلب پذيرفتهشده آزمون ميباشد.
تبصره ۲ :نحوه تشخيص شرايط افراد بدوا براساس خوداظهاري ميباشد. عليهذا چنانچه حسب مدارك و استعلامات انجام شده خلاف آن اثبات شود، افراد موصوف در هر مرحله از مراحل استخدام كه باشند حذف و افراد حايز شرايط بعدي جايگزين خواهند شد.
ر- دارا بودن حداقل بيست (۲۰) سال تمام
* حداكثر سي سال (۳۰) تمام براي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي(متولدين ۳۱/۰۵/۱۳۷۱به بعد)
* حداكثر سي و پنج (۳۵ (سال تمام براي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد (رسته بهداشتي و درماني) و دكتراي حرفهاي (متولدين ۳۱/۰۵/۱۳۶۶ به بعد)
* حداكثر سي و سه (۳۳ (سال تمام براي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد (ساير رسته‌ها) (متولدين ۱۳۶۸/۰۵/۳۱ به بعد)
* حداكثر چهل (۴۰ (سال تمام براي دارندگان مدارك تحصيلي دكتراي تخصصي پزشكي.(متولدين ۱۳۶۱/۰۵/۳۱ به بعد)
تبصره ۳ :مستفاد از قانون اصلاح حداكثر سن مصوب ۱۳۷۱ و قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب ۱۴۰۰ ،موارد ذيل به شرط ارائه مدارك و مستندات لازم از مراجع ذيربط قبل از مرحله مصاحبه، سنوات ارفاقي اضافه خواهد شد:
– پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهيد به ميزان پنج سال؛
– داوطلباني كه در جبههها به طور داوطلبانه خدمت نمودهاند به ميزان حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبههها؛
– داوطلباني كه به صورت غير رسمي و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي ، بانك هاو شركتهاي تحت پوشش آنها، شركت هاي بيمه هاي دولتي ، شهرداري ها و موسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ، موسسات و شركتهاي ملي و مصادره شده كه به نحوي از بودجه و كمك دولت استفاده مي كنند، نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تحت پوشش آنها، نهادهاي عمومي غير دولتي و شركت هاي تحت پوشش آنها از تاريخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به خدمت اشتغال داشته اند به ميزان مدت خدمت غيررسمي آنها؛
– به ازاي تاهل به ميزان يك (۱ (سال و نيز داشتن هر فرزند به ميزان يك (۱) سال و حداكثر تا سقف پنج (۵) سال (موضوع قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت)؛
تبصره ۴: ملاك عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل، معافيت دائم و پايان خدمت نظام وظيفه داوطلبان آخرين روز ثبتنام و براي سن افراد، ملاك عمل براي محاسبه اولين روز ثبتنام خواهد بود.

شرايط اختصاصي استخدام ورود به خدمت داوطلبان:

۱- مدارك تحصيلي موسسات آموزش عالي كه مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشد ملاك عمل خواهد بود.
۲ -ارائه گواهي انجام خدمات قانوني (طرح موظف اجباري) و يا معافيت از آن در مورد فارغالتحصيلان رسته بهداشتي و درماني و پزشكان تا آخرين روز اولين بازه زماني اخذ مدارك قبل از انجام مصاحبه استخدامي الزامي ميباشد. بديهي است در صورت عدم ارائه گواهي مذكور در زمان مقرر، قبولي متقاضي در آزمون كتبي كان لم يكن تلقي خواهد شد.
۳ -مدرك تحصيلي متقاضيان صرفا بر اساس مقاطع و رشته هاي تحصيلي مندرج در دفترچه منتشره خواهد بود.
تبصره ۱ :سازمان هيچگونه تعهدي به اعمال مدرك تحصيلي مقطع بالاتر افراد ندارد و ارائه هرگونه مدرك تحصيلي بالاتر از مقطع تحصيلي شغل مورد تقاضا پس از استخدام در سازمان (مدارك منطبق با شرايط احراز مشاغل سازمان) پس از طي حداقل ۳ سال خدمت در عنوان شغلي مورد تقاضاي آزمون مربوطه به ازاي هر مقطع تحصيلي امكانپذير خواهد بود.
تبصره ۲ :ارائه مدارك معادل و افتخاري به عنوان مدرك تحصيلي معتبر ملاك عمل قرار نميگيرد.
۴ -پذيرفته شدگان آزمون متعهد خدمت به ميزان ۵ سال در شهر مورد تقاضاي آزمون ميباشند.
۵ -داوطلبان صرفا در صورتي مي توانند در اين آزمون ثبت نام نمايند كه عنوان مقطع تحصيلي، رشته تحصيلي و يا گرايش رشته تحصيلي آنان به طور كامل و به صورت مشخص در شرايط احراز مشاغل ذكر شده باشد لذا داوطلباني كه مقطع تحصيلي، رشته تحصيلي و يا گرايش- رشته تحصيلي آن ها عيناً در دفترچه درج نشده باشد از ثبت نام خودداري نمايند. بديهي است در هر مرحله از فرايند جذب و بكارگيري مشخص گردد كه مقطع تحصيلي، رشته تحصيلي و يا گرايش تحصيلي آن ها با شرايط ذكر شده در دفتچه منطبق نباشد و داراي پسوند و يا پيشوند بيش از آنچه در دفترچه آمده باشد از ساير فرايند استخدام حذف شده و داوطلب حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.
توجه: اگر رشته تحصيلي بدون گرايش ذكر شده باشد صرفا رشته تحصيلي بدون گرايش ملاك عمل بوده و در صورتيكه رشته تحصيلي با گرايش هاي مشخص ذكر شده باشد فقط آن رشته تحصيلي با گرايش هاي ذكر شده ملاك عمل خواهد بود. لذا داوطلبان موظف اند در زمان ثبت نام با توجه به شرايط اعلام شده دقت كافي بعمل آورده و از ثبت نام در شغل هايي كه واجد شرايط نيستند، خودداري نمايند. ضمنا مدارك تحصيلي آندسته از متقاضيان آزمون كه داراي عبارات كارشناسي حرفه اي، مهندسي فناوري، مهندسي فناوري ارشد، علمي-كاربردي، مهندسي تكنولوژي و كارشناسي حرفه اي مي باشند نيز به عنوان رشته هاي تحصيلي مندرج در دفترچه مورد قبول مي باشد.
تبصره ۳ -آندسته از فرزندان شاهد، جانبازان از كار افتاده كلي ، آزادگان از كار افتاده كلي و فرزندان آنان كه
علاوه بر سهميه استخدامي ايثارگران با كسب حد نصاب قبولي و امتيازات لازم در آزمون پذيرفته شوند مي توانند با ارائه مدارك مربوطه از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران از شرط معافيت حداكثر سن بهره مند گردند.
۶ -معافيت پزشكي خدمت زيرپرچم داوطلبان در صورت قبولي در آزمون استخدامي كتبي و مصاحبه پس از
تأييد واحد طب كار استان مربوطه مبني بر توانائي انجام امور مربوط در عنوان شغلي مورد تقاضا قابل پذيرش خواهد بود.
۷-مدارك تحصيلي متقاضيان صرفا بر اساس مقاطع و رشته هاي تحصيلي مندرج در دفترچه منتشره خواهد بود.

الزامات، امتيازات و سهميه هاي قانوني:

۱-سهميه ۲۵ درصد ايثارگران:
ايثارگران سهميه بيست و پنج درصد (۲۵ (%ماده (۲۱ (قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران شامل موارد زير مي باشند:
– جانبازان؛
– آزادگان؛
– همسر و فرزندان شهدا ؛
– همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵ (%و بالاتر؛
– همسر و فرزندان و همسران آزادگان داراي يكسال و بالاي يكسال اسارت؛
– پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد؛
حسب ماده (۲۱ (قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، بيست و پنج(۲۵ (%سهميه استخدامي به مشمولين اين بخش اختصاص دارد.
نكته مهم: صرفا ايثارگراني مجازند از سهميه استخدامي ۲۵ %بهره مند شوند كه وضعيت شغلي آنان در فرآيند ثبت نام و برگزاري آزمون استخدامي در سيستم سجايا “بيكار” ثبت شده باشد.
تبصره ۱ :مشمولين سهميه ۲۵ %ايثارگران مجاز به بهره مندي از سهميه استخدامي ساير ايثارگران و يا بالعكس نمي باشند. به عبارت ديگر هر يك از داوطلبان مي بايست در صورت مشمول بودن، صرفا از يك سهميه استخدامي مشخص شده استفاده نمايد. بديهي است در اين صورت مشمولين سهميه ۲۵ %ايثارگران، جهت استفاده از سهميه اختصاصي خود صرفا بايد مشاغل مشخص شده جهت اين سهميه را انتخاب نمايند.
تبصره ۲ :به كليه ايثارگران بيكار مشمول سهميه استخدامي ۲۵ درصد ايثارگران توصيه مي شود براي حصول اطمينان از چگونگي امكان بهره مندي خود از سهميه استخدامي حداقل ۲۵ %قبل از ثبت نام با مراجعه به سايت ايثار و يا در صورت نياز به بنياد شهيد و امور ايثارگران محل پرونده، نسبت به مشخص شدن وضعيت شغلي خود و در صورت لزوم اصلاح آن اقدام نمايند.
تبصره ۳ :باتوجه به هماهنگي بعمل آمده با بنياد شهيد و امورايثارگران عنوان شغلي و محل خدمت مورد تقاضا جهت مشمولين سهميه ۲۵ %ايثارگران از سهميه ساير داوطلبان تفكيك گرديده و داوطلبان ايثارگر مشمول اين سهميه، براي اعمال سهميه مذكور صرفا بايد مشاغل مشخص شده براي اين سهميه را انتخاب نمايند.
۲-ايثارگران سهميه ۵ درصد ايثارگران:
ايثارگران سهميه پنج درصد (۵ (%ماده (۲۱ (قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران شامل موارد زير است:
– رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبههها؛
– همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها؛
– فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد؛
– فرزندان آزادگان كمتر از يكسال اسارت؛
تذكر: مراجع تأييد مدت حضور داوطلبانه در جبهه‌ها عبارتند از:
۱ -معاونت نيروي انساني هر يك از ردههاي نيروهاي مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود؛
۲ -معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مورد بسيجيان و نيروهاي مردمي اعم از مستخدمين دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل؛
۳ -معاونت توسعه و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي در مورد جهادگران؛
حسب ماده (۲۱) قانون جامع خمات رساني به ايثارگران ، پنج درصد(۵ (%سهميه استخدامي به مشمولين اين بخش اختصاص دارد.
تبصره ۱ :بكارگيري نيروهاي مشمول سهميه ۵ درصد درصورت ثبت نام و شركت در آزمون حسب بالاترين
نمرات فضلي در شغل محل هاي مربوط به اين سهميه و انجام مصاحبه و احراز شرايط عمومي گزينش امكان پذير خواهد بود.بديهي است مشمولين سهميه ۵ درصد ايثارگران جهت استفاده از سهميه اختصاصي خود صرفا بايد مشاغل مشخص شده جهت اين سهميه را انتخاب نمايند.
تبصره۲ :داوطلبان سهميه استخدامي ۵ %ايثارگران حق انتخاب شغل محل هاي مربوط به سهميه ۲۵ %را ندارند و در صورت ثبت نام در آزمون حذف خواهند شد.
تبصره ۳ :پس از آزمون كتبي و معرفي داوطلبان براي بررسي مدارك و مصاحبه در سهميه مشخص شده، امكان تغيير سهميه معرفي شده داوطلبان وجود نخواهد داشت.

تذكرات مربوط به مشمولين قانون مذكور:
تذكر ۱ :ايثارگران متقاضي استفاده از سهميه استخدامي موضوع ماده (۲۱ (قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران صرفا از يكي از سهميه هاي مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه مي توانند استفاده كنند .
تذكر۲ :جانبازان، آزادگان، فرزندان شاهد، فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان يك سال اسارت و بالاتر از شرط حداكثر سن معاف بوده و در صورت ثبت نام و موفقيت در آزمون (كتبي و مصاحبه) به ميزان سهميه تخصيصي استخدام خواهند شد. بديهي است معافيت هاي مندرج در اين بند صرفا به ميزان تعداد سهميه هاي مندرج در دفترچه مي باشد.
تذكر۳ :رعايت شرايط علمي (مقطع و رشته تحصيلي) حسب موارد مندرج در دفترچه براي سهميه ايثارگران الزامي مي باشد.
تذكر۴ :كسب حد نصاب نمره كتبي و مصاحبه آزمون براي مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رساني به
ايثارگران (تا سقف سهميه) الزامي نمي باشد. . بديهي است در صورتي كه ايثارگران موضوع اين ماده در شغل محل هاي سهميه آزاد شركت نمايند كسب حد نصاب نمره آزمون(كتبي و مصاحبه) الزامي است.
تذكر۵ :احراز شرايط عمومي گزينش قبل از بكارگيري نيرو از محل سهميه ايثارگران الزامي مي باشد.
تذكر۶ :پس از آزمون كتبي و معرفي داوطلبان براي بررسي مدارك و مصاحبه در سهميه مشخص شده امكان تغيير سهميه معرفي شده داوطلبان وجود نخواهد داشت.
۳-سهميه سه درصد بهزيستي:
سه درصد (۳ (%ازمجموع مجوزهاي استخدامي از بين معلولان بهزيستي واجد شرايط از طريق ثبت نام و شركت
در آزمون استخدامي در شغل محل هاي مربوط به اين سهميه به ميزان سهميه تخصيصي پس از كسب حدنصاب بر اساس اولويت امتياز مكتسبه در شغل محل هاي مشخص شده و انجام مصاحبه و اخذ نظريه هسته گزينش و كميسيون پزشكي مبني بر توانايي انجام كار صرفا در عنوان شغلي مورد تقاضا بكارگيري ميگردند. رعايت كليه شرايط مندرج در دفترچه منتشره جهت متقاضيان سهميه موصوف الزامي و رعايت شرط سني يك مقطع تحصيلي بالاتر حسب مفاد بند (۳ (مصوبه پنجاه و هفتمين جلسه هيات امناي سازمان تامين اجتماعي به قوت خود باقي مي باشد.

داوطلب بومي:

با عنايت به ماده (۲۴ (بخشنامه شماره ۲۴۵۱۰ مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۰ سازمان اداري و استخدامي كشور مبني بر ايجاد اولويت براي داوطلب بومي شهرستاني(به استثناي شهرستان تهران و شهرستان هاي مراكز استان ها)
الف: داوطلبي بومي شهرستاني تلقي مي گردد كه “متولد” يا “ساكن با سابقه ده سال سكونت” در همان شهرستان محل تقاضا باشد.
بومي بودن افراد از طريق شرايط ذيل احراز مي گردد:
۱ -شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا يكي باشد.
تبصره:با توجه به تقسيمات كشوري در سال هاي مختلف، در صورت اختلاف نظر يا ابهام در خصوص شهرستان محل تولد، ملاك عمل نظر اداره كل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود.
۲ -استفاده از اولويت بومي از طريق سكونت به موجب تاييد ساكن بودن و حداقل ده سال سكونت با ارائه استشهاد محلي (بر اساس فرم پيوست بخشنامه) ممهور به مهر نيروي انتظامي (پاسگاه يا كلانتري محل) در شهرستان مورد تقاضا خواهد بود.
تبصره: داشتن گواهي تحصيل در مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي يا دبيرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تائيد اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه مي تواند به عنوان تمام يا قسمتي از سابقه ده سال سكونت به شرط ارائه استشهاد محلي مبني بر تاييد ساكن بودن فعلي فرد در شهرستان محل مورد تقاضا ملاك محاسبه قرار گيرد.
ب- داوطلب بومي شهرستاني نسبت به ساير داوطلبان غير بومي داراي اولويت مي باشند. اولويت بومي به اين شرح اعمال خواهد شد”نمره مكتسبه داوطلب بومي شهرستاني در آزمون كتبي با ضريب (يك و چهاردهم) (۴/۱) محاسبه و ملاك عمل قرار مي گيرد.
ج- مبناي شهرستان براي تعيين بومي بودن، تقسيمات كشوري در اولين روز ثبت نام براي آزمون مي باشد.
حمايت از خانواده و جواني جمعيت:
۱ -به ازاي تاهل به ميزان يك (۱ (سال و نيز داشتن هر فرزند به ميزان يك (۱ (سال و حداكثر تا سقف پنج (۵) سال سقف محدوده سني مندرج در دفترچه آزمون اضافه خواهد شد.
۲ -به ازاي تاهل دو (۲ (درصد و نيز هر فرزند دو (۲ (درصد، مجموعا حداكثر تا ده (۱۰ (درصد به امتياز مكتسبه آزمون كتبي داوطلب اضافه مي شود.
تبصره: امتيازات فوق الذكر، مشروط به آن است كه نرخ باروري شهرستان محل زادگاه داوطلب يا فرزند وي،
بالاي ۵/۲ نباشد. مبناي تعيين نرخ باروري، آخرين اعلام رسمي وزارت كشور در زمان برگزاري آزمون مي باشد.

مراحل ثبت نام:

۱ -تكميل فرم ثبتنام اينترنتي.
۲ -فايل عكس اسكن شده.
داوطلب ميبايست يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زير، اسكن نموده و فايل آن را براي ارس ال از طريق برنامه ثبتنام اينترنتي آماده نمايد:
– عكس ۴ ۳ كه در سال جاري گرفته شده باشد. (عكس تمامرخ)
– عكس اسكن شده فقط بايد با فرمت JPG باشد.
– اندازه عكس اسكن شده بايد حداقل ۳۰۰ ۲۰۰ پيكسل و حداكثر ۴۰۰ ۳۰۰ باشد.
– تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد.
– حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از ۷۰ كيلوبايت بيشتر باشد.
– حاشيههاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد.
– حتي‌الامكان عكس رنگي و داراي زمينه سفيد باشد.
تبصره ۱: اسكن عكس از روي كارتهاي شناسايي (كارت ملي، شناسنامه و…) قابل قبول نميباشد و داوطلبان لازم است از اصل عكس و مطابق با توضيحات فوق، اقدام به اسكن نمايند.
تبصره ۲: عكس خواهران بايد با حجاب و صورت آنان كامل مشخص باشد.
تبصره ۳: درصورت ارسال عكس غيرمعتبر، ثبتنام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وي سلب ميگردد.
يادآوري مهم: با توجه به م شكلات به وجود آمده در آزمونهاي قبلي، در خصوص ا شتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه اين موضوع اكثراً براي داوطلباني كه ثبت نام آنان توسط ديگران انجام ميشود رخ داده است. تاكيد ميگردد كه علاوه بر كنترل اطلاعات ثبتنامي، حتما ن سبت به كنترل عكس ار سالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به جاي عكس شما الصاق نگردد. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

پرداخت وجه ثبتنام:

ثبت نام به صورت اينترنتي از روز دوشنبه مورخ ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ لغايت روز يكشنبه مورخ ۰۶/۰۶/۱۴۰۱ انجام خواهد پذيرفت.
متقاضيان واجد شرايط ميبايست به درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشانيorg.sanjesh.www مراجعه و پس از پرداخت مبلغ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ريال به عنوان هزينه ثبت نام به صورت الكترونيكي و با كارتهاي بانكي متصل به شبكه شتاب نسبت به تكميل فرم ثبت نام و ارائه اطلاعات مورد نياز اقدام نمايند.لازم به توضيح است هزينه ثبت نام به حساب مشخص شده در سازمان تامين اجتماعي واريز خواهد شد.
– متقا ضيان شركت در آزمون بايد پس از پايان ثبت نام كد رهگيري خود را ياددا شت نموده و تا پايان مراحل استخدام نزد خود نگهداري نمايند.
– به ثبت نامهاي ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچوجه مسترد نميگردد.

ثبت نام : جهت ثبت نام در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال 1401 کلیک کنید

دفترچه: دریافت دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تامین اجتماعی سال 1401

دفترچه: دریافت جزوه آموزشی آشنایی اجمالی با سازمان تأمین اجتماعی

20 دیدگاه

 1. با سلام ببخشید من کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات خوندن از شاخه ی کتابداری ،منم میتونم برای شاخه ی کتابداری پزشکی ثبت نام کنم؟

 2. چخبره برا چندر غاز حقوق اینهمه فلسفه بافتین
  برا پزشکش پول نیست محیط جالبی نیست وای بحال بقیش
  برین تو بازار بیشتر از این پول اونجاست
  تا کی میخواین نوکرو حماله ی سازمانی باشین بخاطر اینکه بگن فلانی تو بیمارستانه?
  دیگه گذشت اونموقعی ک اسم برا ادم مهم بود
  الان چه کارا ک تو جامعه نمیشه کرد و بهترین درامدارو داشت با موقعیت اجتماعیه خوب
  اگر بدونید این بیمارستان چقد استرس داره
  حالا باز ی عده بگن داشته باشه ???
  برین زیر دست کار کنین ک لیاقتتون همونجاست

 3. اولا به نظر بنده باید از اول بچگی خودمونو قوی کنیم.یعنی دنبال کار تجربی و استاد کاری باشیم تا کمتر محتاج دولت باشیم
  ثانیا گره کار بعضی از قوم و خویشا فقط پنجاه میلیون که پولدارای قوم و خویش میتونن بدن تا کارشون راه بیفته
  ثالثا فرهنگ نمیشه و نمیتونم باید حذف بشه
  رابعا نباید تو فضا باشیم و کارای خیلی خطرناک کنیم
  خامسا فرهنگ ما خیلی بدتر از اقتصاد ما شده
  مثلا هممون باید ابتدای زندگی بهترین ماشینو داشته باشیم با کمترین درامد
  همه اینها باز هم حکومت هفتاد درصد موثره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *