آزمون جذب نیروی قراردادی دانشگاه فرهنگیان سال 1393

بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام و شركت در آزمون جذب نيروي قراردادي دانشگاه فرهنگيان در سال 1393 مي‌رساند، كه ثبت نام در اين آزمون منحصراً به صورت اينترنتي از طريق سايت دانشگاه فرهنگيان به نشاني:  www.cfu.ac.ir از روز سه شنبه مورخ 8/7/1393 آغاز و لغايت روز سه شنبه مورخ 15/7/1393 پايان مي‌پذيرد.

لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده با توجه به جدول رشته‌هاي تحصيلي و شرایط احراز رشته های شغلی و جدول ظرفيت پذيرش رشته‌هاي شغلي در استانها (جداول شماره 1 و مندرج در ذيل اين اطلاعيه) و پس از مطالعه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز، نسبت به ثبت‌نام در آزمون فوق اقدام نمايند.

الف- شرایط عمومی داوطلبان:

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

2- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

3- اعتقادوالتزام به دين مبين اسلام يا يكي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

4- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروه هاي سياسي معارض با نظام جمهوري اسلامي ايران.

5- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل منافي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شئون شغلي.

6- نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر.

7- عدم محكوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس راي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصلاح.

8- عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر ، مشروبات الكلي و نظاير آن.

9- نداشتن رابطه استخدامي با ساير دستگاه هاي اجرايي.

10- دارا بودن مدرك پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني دائم براي آقايان.

11- برخورداري از سلامت ، توانايي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.

ب- شرایط اختصاصی داوطلبان:

1- دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتري (تخصصي و حرفه اي).

2- نداشتن بيش از 35 سال تمام براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي و40 سال تمام براي دارندگان كارشناسي ارشد و دكتري حرفه‌اي و 45 سال تمام براي متخصصين با مدرك تحصيلي دكتري تخصصي.

3- ايثارگران وضعيت خود را در تقاضانامه ثبت نام مشخص نمايند.

تذكر: وضعيت ايثارگري داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه در زمان مصاحبه بررسي خواهد شد.

4- مدت خدمت نظام وظيفه به حداكثر سن اضافه مي گردد.

5- بومي بودن: بومي استان به داوطلبي اطلاق مي شود كه داراي يكي از شرايط زير باشد:

الف- محل تولد داوطلب با استان مورد تقاضاي محل خدمت يكسان باشد.

ب- سه سال از سنوات تحصيلي داوطلب (اعم از ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان) در استان مورد تقاضاي محل خدمت طي شده باشد.

تذكر:

1- ملاك محاسبه سن داوطلبان تاريخ ثبت نام (8/7/93) مي باشد.

2- ثبت نام و ارسال مدارك درخواستي صرفاً از طريق وبگاه اينترنتي دانشگاه امكان پذير خواهد بود و از ارسال فيزيكي مدارك درخواستي و يا مراجعه حضوري جهت ثبت نام خودداري شود.

3- تاريخ فراغت از تحصيل داوطلبان بايد قبل از تاريخ ثبت نام (8/7/93) باشد. (تاريخ فراغت از تحصيل همان تاريخي است كه در متن دانشنامه و يا گواهي موقت فراغت از تحصيل درج مي شود.)

4- اصل اسناد مذكور و مستندات، از قبيل: مدرك تحصيلي، كارت ملي، كارت پايان خدمت، شناسنامه، مدرك مربوط به سه سال تحصيل در استان مورد تقاضا دال بر سكونت (بومي استان)، گواهينامه هاي مرتبط با مهارت شغلي و سوابق تجربي، زبان خارجي، مدارك ايثارگري و … در مرحله مصاحبه تخصصي دريافت مي گردد.

ج- مراحل ثبت نام :

– مراجعه به سايت دانشگاه فرهنگيان به نشاني:  www.cfu.ac.ir.

– تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سایت مذکور.

– ارسال عکس : داوطلب می بایست یک قطعه عکس با مشخصات ذیل اسکن و در قسمت مربوط بارگذاری نماید.

عکس 4×3 تمام رخ با زمينه سفيد که در سال جاری گرفته شده باشد.

عکس اسکن شده باید با فرمت jpg باشد.

اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر 400×300 پیکسل و حداقل 300×200 پیکسل باشد.

تصویر داوطلب باید واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر ، منگنه و هرگونه لکه باشد.

حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از 35 کیلو بایت بیشتر باشد.

حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.

حتی الامکان عکس ها سیاه و سفید و در صورت رنگی بودن دارای زمینه سفید باشد.

د – پرداخت وجه ثبت نام:

متقاضیان واجد شرایط، به منظور ثبت نام در آزمون می بایست از روز سه شنبه مورخ 8/7/1393 تا پایان روز سه شنبه مورخ 15/7/1393 پس از مراجعه به سایت دانشگاه فرهنگيان به نشاني:  www.cfu.ac.ir نسبت به واریز مبلغ 525.000 (پانصد و بيست و پنج هزار) ریال به عنوان هزینه ثبت نام در آزمون جذب نيروهاي قراردادي از درگاه اینترنتی و با کارت های بانکی متصل به شبکه شتاب اقدام نمایند.

نكات مهم :

1- مدت زمان ثبت نام به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود و متقاضیان باید در مدت زمان تعیین شده نسبت به ثبت‌نام اقدام و از موکول نمودن ثبت نام به روزهای پایانی خودداری نمایند.

2- ثبت نام زمانی تکمیل می‌گردد که مراحل با موفقیت انجام شده و شماره پيگیری از طریق سیستم به متقاضی اعلام شود. (متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت‌نام، کد پيگیری خود را یادداشت و تا پایان مراحل آزمون نزد خود نگهداری نمایند.)

3- ثبت‌نام متقاضیان صرفاً از طریق سایت دانشگاه فرهنگيان و بصورت اینترنتی بوده و نیازی به ارسال مدارک نمی‌باشد. به تقاضاهای حضوری و یا مدارک ارسالی از طریق پست ترتیب اثر داده نخواهد شد و تعهدی را نیز برای دانشگاه ایجاد نخواهد کرد.

4- داوطلبان قبل از پرداخت وجه ثبت نام لازم است از احراز شرايط (عمومي و اختصاصي و …) خود با مفاد اين آگهي، اطمينان حاصل نمايند. (وجوه پرداختي جهت ثبت نام به هيچ عنوان مسترد نمي‌شود.)

5- صدور كارت شركت درآزمون به منزله تاييد اطلاعات ارسالي داوطلب تلقي نمي‌گردد، با توجه به اينكه ثبت‌نام داوطلب در اين مرحله براساس ارائه اطلاعات خوداظهاري بوده و مدارك و مستندات اين اظهارات بعد از آزمون بررسي خواهد شد، چنانچه در هر مرحله محرز شود كه داوطلب به اشتباه و يا عمد اطلاعات خلاف، ارائه نموده و يا فاقد شرايط مندرج در اين آگهي است، از طي مراحل بعدي محروم مي شود و حتي در صورت انعقاد قرارداد، قرارداد منعقده لغو و بلا اثر مي‌گردد، به هر حال مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلامي در متن اين آگهي به عهده داوطلب مي باشد.

6- انتخاب داوطلبان براي مصاحبه تخصصي حداكثر به ميزان سه برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي كه حد نصاب نمره آزمون عمومي و تخصصي را كسب نموده اند ، به ترتيب بالاترين نمرات تخصصي انجام خواهد شد.

7- اسامي پذيرفته شدگان پس از تاييد مراجع ذيصلاح از طريق سايت دانشگاه فرهنگيان حد اقل يك ماه بعد از برگزاري آزمون به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

ه‍- زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شركت در آزمون:

کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه مورخ 20/8/1393 لغايت روز چهارشنبه مورخ 21/8/1393 برای مشاهده و پرینت بر روی سایت دانشگاه فرهنگيان به نشاني:  www.cfu.ac.ir قرار خواهد گرفت. آزمون در روز پنجشنبه مورخ 22/8/1393 در تهران و ساير مراکز استانها برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روي كارت شركت در آزمون درج و هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.

و- مواد آزمون:

-مواد آزمون عمومي (با ضريب يك) عبارتند از: زبان و ادبيات فارسي، زبان انگليسي، فرهنگ و معارف اسلامي، اطلاعات سياسي ، اجتماعي و مباني قانوني ، هوش و استعداد تحصيلي.

-مواد آزمون تخصصي (با ضريب دو) بر حسب رشته شغلي مربوطه خواهد بود.

توجه: مواد آزمون تخصصي در تاريخ 12/7/1393 از طريق سايت دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

* اقلیت های مذهبی از پاسخگوئی به سوالات معارف اسلامی معاف می‌باشند و امتیاز آن در سایر مواد آزمون توزیع می‌گردد.

* آزمون بصورت چهار گزينه‌اي و با احتساب نمره منفي براي پاسخ هاي نادرست برگزار مي گردد.

جدول شماره (1) – رشته‌هاي تحصيلي و شرایط احراز رشته های شغلی
ردیف
رشته شغلی
شرایـــــــــط احـــــــــراز
1
کارشناس امور آموزشی
(كد 2001)
تحصیلات و معلومات :دارا بودن دانشنامه ليسانس ، فوق لیسانس یا دكتري در یکی از رشته های تحصیلی ؛ مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، علوم تربیتی ، مدیریت آموزش عالی ، مدیریت منابع انسانی، آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی ، آموزش بزرگسالان ، تعلیم و تربیت اسلامی ، فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت ، تاریخ و فلسفه آموزش وپرورش ، سنجش و اندازه گیری، روان شناسی تربیتی، فناوری اطلاعات و کامپیوتر ( نرم افزار).
مهارت: توانایی نیازسنجی آموزشی، توانایی طراحی آموزشی، توانایی ارزیابی آموزش و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط .
2
کارشناس امور دانشجویی
(كد 2002)
دارا بودن دانشنامه ليسانس ، فوق لیسانس یا دكتري در یکی از رشته های گروه  علوم تربیتی و رشته های تحصیلی ؛ علوم اجتماعی ، جامعه شناسی ، آموزش بزرگسالان ، مدیریت آموزش عالی ، روانشناسی ، مشاوره ، مشاوره و راهنمائی و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط .
3
کارشناس بررسی كتاب (کتابدار) (كد 2003)
دارا بودن دانشنامه ليسانس، فوق لیسانس یا دكتري در یکی از رشته های تحصیلی ؛ کتابداری ، علوم کتابداری و اطلاع رسانی ، برنامه ریزی کتابداری ، داشتن سابقه کار مفید و مرتبط .
4
کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی
(كد 2004)
تحصیلات و معلومات :دارا بودن دانشنامه ليسانس ، فوق لیسانس یا دكتري در یکی از رشته های تحصیلی ؛ مطالعات اجتماعی ( کلیه گرایش ها ) علوم ارتباطات اجتماعی (کلیه گرایش ها)، علوم سیاسی ، علوم تربیتی (کلیه گرایش ها) ، معارف اسلامی ، کامپیوتر ( نرم ازار ، سخت افزار ، گرافیک کامپیوتری)، مدیریت امور فرهنگی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی، یکی از رشته های تحصیلی هنری، معماری حسب تخصص مورد نیاز و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط .
5
کارشناس امور حقوقی (كد 2005)
تحصیلات و معلومات : دارا بودن دانشنامه لیسانس حقوق قضایی یا فوق لیسانس و دکتری در یکی از گرایش های حقوق .
مهارت : داشتن (3) سال سابقه کار مفید و مرتبط ، اشنائی کامل کار با رایانه و  داشتن مهارت در استفاده از نرم افزارهای مرتبط .
تذکر مهم : داشتن مدرک تحصیلی لیسانس حقوق قضایی برای دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر الزامی است .
6
کارشناس فناوری اطلاعات و فرابری داده ها (كد 2006)
تحصیلات و معلومات : دارا بودن دانشنامه ليسانس، فوق لیسانس یا دكتري در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر ( کلیه گرایش ها ) ، علوم کامپیوتر ، مهندسی نرم افزارو سخت افزار ، مهندسی فناوری اطلاعات (کلیه گرایش ها) ، معماری کامپیوتر ، کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ، مهندسی برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها،  مدیریت سیستم و بهره وری ، مهندسی سیستم اتوماسیون ، انفورماتیک ، آمار و کامپیوتر ، ریاضی و علوم کامیپوتر .
مهارت : توانایی در طراحی و تحلیل سیستم وتهیه گردش عملیاتی اطلاعات ، توانایی بهره گیری از روش ها و تکنیک های جمع آوری اطلاعات ، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات ، توانایی نظارت و ارزیابی کمی و کیفی سیستم ، توانایی شناسایی نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری واحد مربوطه ، تسلط به زبان انگلیسی و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط .
7
کارشناس حفاظت  IT (كد 2007)
تحصیلات و معلومات : دارا بودن دانشنامه لیسانس يا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها) ، علوم کامپیوتر ، مهندسی فناوری اطلاعات (کلیه گرایش ها) ، معماری کامپیوتر ، کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ، مهندسی برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها ، مدیریت سیستم و بهره وری ، مهندسی سیستم اتوماسیون اداری ، انفورماتیک، آمار و کامپیوتر ، ریاضی و علوم کامیپوتر ، تکنو لوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ، هوش منصوعی ، مخابرات امن ، مدیریت سیستم های اطلاعاتی ، امنیت اطلاعات .
مهارت : توانایی در امکان سنجی ، طراحی نقشه شبکه های رایانه مورد نیاز ، توانایی انجام عملیات پیاده سازی و کابل کشی شبکه های داخلی ، توانایی نصب و راه اندازی رایانه خادم و ایستگاه های کاری و تنطیمات مربوط به آنها ، توانایی درک ، شناخت و به کارگیری تکنولوژی نوین شبکه های رایانه ای و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط .
دوره های آموزشی : شبکه NETWORK+ ، مدیریت امنیت شبکه .
8
کارشناس برنامه، بودجه و آمار
(كد 2008)
تحصیلات و معلومات :دارا بودن دانشنامه ليسانس ، فوق لیسانس یا دكتري در یکی از رشته های تحصیلی آمار، ریاضی، حسابداری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستمها، مدیریت مالی محاسباتی، مدیریت اجرایی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت استراتژیک، علوم اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی و مدیریت.
مهارت : اصول گزارش نویسی، تسلط به اصول بودجه ریزی، داشتن مهارت های هفت گانه ICDL و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط .
9
کارشناس بهداشت، تغذیه و سلامت (كد 2009)
تحصیلات و معلومات : دارا بودن دانشنامه فوق لیسانس يا دکتری در یکی از رشته های تحصیلی بهداشت عمومی ، بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای ، آموزش بهداشت ، علوم تغذیه ، علوم بهداشتی در تغذیه علوم و صنایع غذایی ، بهداشت و ایمنی صنایع غذایی ، مهندسی ایمنی و بازرس های فنی ( ایمنی و حفاظت) ، سیاست گذاری سلامت ، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، آموزش بهداشت، ارگونومی، مدیریت سلامت، علوم تغذیه (کلیه گرایش ها) ، علوم بهداشتی در تغذیه، علوم تغذیه در برهان ، علوم و صنایع غذایی ، بهداشت و ایمنی مواد غذایی ، میکروب شناسی مواد غذایی .
مهارت : دارا بودن حداقل 3 سال تجربه مرتبط و  قابل قبول، داشتن مهارت های هفت گانه ICDL ، داشتن مهارت آموزش بهداشت و تغذیه برای افراد . مهارت تجویز رژیم درمانی و پیشگیری ، مهارت ارزیابی و تشخیصی مشکلات تغذیه ای ، مهارت پایش و کنترل عملکرد تجهیزات و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط .
10
کارشناس امور اداری (كد 2010)
تحصیلات و معلومات :دارا بودن دانشنامه ليسانس ، فوق لیسانس یا دكتري در یکی از رشته های تحصیلی  ؛ علوم اداری ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت رفتاری ، مدیریت سیستم ها ، مدیریت امور مالی ، مدیریت اجرایی ، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، مدیریت سیستم و بهره وری ، علوم تربیتی(کلیه گرایش ها) ، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها .
مهارت : اصول گزارش نویسی، قدرت تجزیه وتحلیل ، داشتن مهارت های هفت گانه ICDL و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط .
11
کارشناس امور عمرانی (كد 2011)
تحصیلات و معلومات : دارا بودن دانشنامه لیسانس يا فوق لیسانس در رشته تحصیلی مهندسی عمران ( گرایش عمران ) مهندسی مکانیک ( گرایش سیالات ) .
مهارت : تسلط به زبان انگلیسی در سطح استفاده از منابع علمی ، تسلط به رایانه و آشنایی با نرم افزارهای مرتبط ، تسلط بر نصب و بهره برداری از تجهیزات فنی و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط .
12
کارشناس روابط عمومی (كد 2012)
تحصیلات و معلومات : دارا بودن دانشنامه ليسانس ، فوق لیسانس یا دكتري در یکی از رشته های تحصیلی ؛ روابط عمومی ، امور فرهنگی ، فرهنگ و زبانهای باستانی ایران ، فرهنگ و ارتباطات ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان وادبیات عرب ، علوم ارتباطات و روابط اجتماعی ، فرهنگ وارتباطات ، تبلیغات ، مدیریت رسانه ، علوم اجتماعی ، روزنامه نگاری ،  مدیریت دولتی و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط .
13
کارشناس  همکاری های بین المللی
(كد 2013)
تحصیلات و معلومات : دارا بودن دانشنامه ليسانس ، فوق لیسانس یا دكتري در یکی از رشته های تحصیلی روابط سیاسی ، علوم سیاسی ، دیپلماسی وسازمانهای بین الملل ، حقوق بین الملل ، روابط بین الملل ، تاریخ (مطالعات خلیج فارس ، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، تاریخ ) ، زبان و ادبیات فارسی ، امور فرهنگی ، تاریخ معاصر جهان اسلام ، مدیریت دولتی ، معارف اسلامی و علوم سیاسی ، مطالعات منطقه ای ، حقوق ارتباطات ، حقوق بشر ، فقه سیاسی ، زبان و ادبیات انگلیسی ، مترجمی زبان انگلیسی ، قرآن و علوم .
مهارت: توانایی گزارش نویسی ، فن بیان ، انتقال مفاهیم و مطالب ، برقراری ارتباط موثر ، تسلط کامل به یکی از زبانهای خارجی و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط .
دوره های آموزشی: آشنایی با فنون مذاکره ، آشنایی با مفاد قراردادها ، موافقت نامه هاو پروتکل های بین المللی ، آشنایی با سیاست های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی .
14
کارشناس همکاری های علمی
(كد 2014)
تحصیلات و معلومات : دارا بودن گواهی نامه ليسانس ، فوق لیسانس یا دكتري در یکی از رشته های تحصیلی ؛ مدیریت و  برنامه ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی ، تکنولوژی آموزشی ، تحقیقات آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، علوم تربیتی ، مدیریت آموزش عالی ، مدیریت منابع انسانی ، آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی ، آموزش بزرگسالان ، تعلیم و تربیت اسلامی ، فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت  ، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ، سنجش و اندازه گیری ، روانشناسی ، روانشناسی تربیتی ، آمار و سنجش آموزش ، جامعه شناسی ، پژوهشگری علوم اجتماعی ، مطالعات زنان در تحقیقات آموزشی باگرایش های ( زن و خانواده ، حقوق زن در اسلام و تاریخ زنان ) ، فناوری اطلاعات و یا یکی از رشته های تخصصی حسب موضوع مورد پژوهش .
مهارت : تسلط به زبان انگلیسی ، تسلط به رایانه ، توانایی تجزیه وتحلیل ، توانایی نیاز سنجی ، طراحی و ارزشیابی آموزشی و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط .
15
کارشناس امور مالی (كد 2015)
تحصیلات و معلومات : دارا بودن دانشنامه ليسانس ، فوق لیسانس یا دكتري در یکی از رشته های  تحصیلی ؛ امور مالی ، مدیریت مالی ، حسابداری ، حسابرسی ، حسابداری وامورمالی ، مدیریت امور بانکی ، مدیریت بازاریابی بین الملل ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بیمه ، مدیریت سیستم و بهره وری ، امورمالی ومالیاتی ، علوم اقتصادی ، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی .
مهارت : تسلط به اصول حسابداری ، داشتن مهارت های هفت گانه ICDL و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط .
دوره های آموزشی : حسابداری دولتی ، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی عمومی ، نرم افزار کاربردی در حسابداری .
16
کارشناس آزمایشگاه فیزیک (كد 2016)
تحصیلات : کارشناسی ارشد يا دکتری رشته فیزیک .
مهارت : داشتن سابقه کار مفید و مرتبط .
17
کارشناس آزمایشگاه شیمی (كد 2017)
تحصیلات : کارشناسی ارشد يا دکتری رشته شیمی ، بیو شیمی ، زیست شناسی .
مهارت : داشتن سابقه کار مفید و مرتبط .
18
کارشناس تربیت بدنی و امور ورزشی (كد 2018)
تحصیلات و معلومات : دارا بودن لیسانس يا فوق لیسانس در یکی از گرایش های رشته ؛ تربیت بدنی و علوم ورزشی .
مهارت : تسلط به مهارت های هفت گانه ICDL و office ، داشتن کارت مربیگری درجه 2 در یکی از رشته های تیمی ، داشتن کارت مربیگری درجه 3 در یکی از رشته های انفرادی ، داشتن دوره آموزشی work shop
19
متصدي اموردفتری (كد 2019)
تحصیلات و معلومات : گواهی نامه لیسانس يا فوق لیسانس ، در یکی از رشته های ؛ مدیریت امور دفتری ، مدیریت دولتی (کلیه گرایشها ) ، روابط عمومی ، علوم ارتباطات و روابط اجتماعی ، مدیریت سیستم و بهره وری ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان انگلیسی ، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، مطالعات اجتماعی با تمامی گرایشها ، جامعه شناسی . روان شناسی ، علوم تربیتی ، فناوری اطلاعات و کامپیوتر ( نرم افزار ) .
مهارت :  داشتن مهارت های هفت گانه ICDL و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط .
دوره های آموزشی : سیستم دبیرخانه و بایگانی .
20
کارشناس امور پژوهشی (كد 2020)
تحصیلات و معلومات : دارا بودن دانشنامه ليسانس ، فوق لیسانس یا دكتري در یکی از رشته های تحصیلی پژوهشگری علوم اجتماعی ، مطالعات زنان در تحقیقات آموزشی با گرایشهای (زن و خانواده ، حقوق زن در اسلام و تاریخ زنان) ، جامعه شناسی ، روان شناسی ، علوم تربیتی ، فناوری اطلاعات و یا یکی از رشته های تخصصی حسب موضوع مورد پژوهش .
مهارت : تسلط به یک زبان خارجی ترجیحاً انگلیسی ، تسلط به رایانه ، توان تجزیه و تحلیل بالا و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط .
دوره های آموزشی : روش های تحقیق .
21
کارشناس آموزش و توانمندی سازی منابع انسانی (كد 2021)
تحصیلات و معلومات:دارا بودن دانشنامه فوق لیسانس يا دکتری در یکی از رشته های تحصیلی ؛ مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی، علوم تربیتی، مدیریت آموزش عالی، مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی، سنجش و اندازه گیری و روانسنجی، روان شناسی تربیتی، فناوری اطلاعات .
مهارت : توانایی نیازسنجی آموزشی، توانایی طراحی آموزشی ، توانایی ارزیابی آموزشی ، توانایی آزمون سازی ، توانایی تحلیل آمار و اطلاعات ، نظارت و ارزیابی کمی و کیفی و مهارت های ICDL و داشتن سابقه کار مفید و مرتبط.

جدول شماره (2) – ظرفیت پذیرش نیروی قراردادی به تفکیک استان محل خدمت/واحد دانشگاهی/جنسیت
عنوان رشته شغلی
محل جغرافیایی خدمت
ظرفیت پذیرش
جنسیت
استان
شهر
واحد دانشگاهی
زن
مرد
کارشناس امور آموزشی
كد 2001
تهران
تهران
سازمان مرکزی
4
زن
مرد
تهران
تهران
پردیس نسیبه
1
زن
تهران
تهران
شهید باهنر
1
زن
سمنان
سمنان
الزهرا (س)
1
زن
تهران
پیشوا
زینبیه
1
زن
فارس
شیراز
شهید مطهری
1
مرد
فارس
اقلید
شهید بهشتی
1
مرد
قزوین
قزوین
بنت الهدی صدر
1
زن
قم
قم
حضرت معصومه (س)
1
زن
کرمان
کرمان
خواجه نصیرالدین طوسی
1
مرد
کرمانشاه
کرمانشاه
شهید رجائی
1
مرد
کرمانشاه
کرمانشاه
شهید صدوقی
1
زن
کهگیلویه و بویر احمد
یاسوج
شهید ایزد پناه
1
مرد
گلستان
گرگان
آیت اله خامنه ای
1
مرد
گلستان
گرگان
امام خمینی
1
زن
گیلان
رشت
امام علی (ع)
1
مرد
همدان
همدان
شهید باهنر
1
زن
کارشناس امور دانشجویی
كد 2002
آذربایجان غربی
سلماس
امام خمینی
1
مرد
اردبیل
اردبیل
بنت الهدی صدر
1
زن
ایلام
ایلام
امام جعفر صادق (ع)
1
زن
قم
قم
حضرت معصومه (س)
1
زن
کهگیلویه و بویر احمد
یاسوج
کوثر
1
زن
گیلان
رشت
امام علی (ع)
1
مرد
خوزستان
دزفول
خدیجه کبری (س)
1
زن
سمنان
سمنان
الزهرا (س)
1
زن
تهران
پیشوا
زینبیه
1
زن
چهارمحال و بختیاری
شهر کرد
شهید باهنر
1
زن
خراسان شمالی
بجنورد
امام جعفر صادق (ع)
1
زن
یزد
یزد
فاطمه الزهرا (س)
1
زن
تهران
تهران
سازمان مرکزی
4
زن
مرد
کارشناس بررسی کتاب(کتابدار)
كد 2003
البرز
کرج
امیر کبیر
1
مرد
سمنان
سمنان
شهید رجائی
1
مرد
گلستان
گرگان
امام خمینی
1
زن
مرکزی
اراک
شهید باهنر
1
مرد
یزد
یزد
شهید پاک نژاد
1
مرد
کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی
كد2004
آذربایجان شرقی
تبریز
علامه امینی
1
مرد
آذربایجان غربی
سلماس
امام خمینی
1
مرد
اردبیل
اردبیل
علامه طباطبائی
1
مرد
اردبیل
اردبیل
بنت الهدی صدر
1
زن
اصفهان
اصفهان
شهید باهنر
1
مرد
اصفهان
اصفهان
فاطمه الزهرا
1
زن
اصفهان
اصفهان
شهید رجائی
1
زن
البرز
کرج
حکیم ابوالقاسم فردوسی
1
مرد
بوشهر
بوشهر
علامه طباطبائی
1
مرد
بوشهر
بوشهر
بنت الهدی صدر
1
زن
خراسان جنوبی
بیرجند
شهید باهنر
1
مرد
خراسان جنوبی
بیرجند
امام سجاد (ع)
1
زن
خوزستان
اهواز
فاطمه الزهرا
1
زن
سیستان و بلوچستان
زاهدان
شهید مطهری
1
مرد
تهران
تهران
شهید چمران
1
مرد
تهران
تهران
شهدای مکه
1
مرد
تهران
پیشوا
زینبیه
1
زن
تهران
واوان
عترت
1
زن
فارس
شیراز
شهید مطهری
1
مرد
فارس
کازرون
زینب کبری (س)
1
زن
قزوین
قزوین
بنت الهدی صدر
1
زن
قم
قم
آیت اله طالقانی
1
مرد
کرمان
کرمان
خواجه نصیرالدین طوسی
1
مرد
کهگیلویه و بویر احمد
یاسوج
شهید ایزد پناه
1
مرد
مازندران
نوشهر
شهید مطهری
1
مرد
هرمزگان
بندر عباس
فاطمه الزهرا
1
زن
تهران
تهران
سازمان مرکزی
5
زن
مرد
کارشناس امور حقوقی –كد 2005
تهران
تهران
سازمان مرکزی
4
زن
مرد
کارشناس فناوری اطلاعات و فرابری داده ها – كد 2006
اردبیل
اردبیل
بنت الهدی صدر
1
زن
ایلام
ایلام
شهید مدرس
1
مرد
چهارمحال و بختیاری
شهر کرد
شهید باهنر
1
زن
تهران
پیشوا
زینبیه
1
زن
قزوین
قزوین
بنت الهدی صدر
1
زن
کرمان
کرمان
شهید باهنر
1
زن
کرمانشاه
کرمانشاه
شهید صدوقی
1
زن
کهگیلویه و بویر احمد
یاسوج
شهید ایزد پناه
1
مرد
سمنان
سمنان
الزهرا (س)
1
زن
تهران
تهران
سازمان مرکزی
2
زن
مرد
کارشناس حفاظت  IT– كد 2007
تهران
تهران
سازمان مرکزی
6
مرد
کارشناس برنامه، بودجه و آمار
كد 2008
تهران
تهران
سازمان مرکزی
2
مرد
کارشناس بهداشت، تغذیه و سلامت
كد 2009
تهران
تهران
سازمان مرکزی
2
زن
مرد
کارشناس امور اداری- كد 2010
تهران
تهران
سازمان مرکزی
4
زن
مرد
کارشناس امور عمرانی- كد 2011
تهران
تهران
سازمان مرکزی
2
مرد
کارشناس روابط عمومی- كد  2012
تهران
تهران
سازمان مرکزی
2
زن
مرد
کارشناس  همکاری های بین المللی
كد 2013
تهران
تهران
سازمان مرکزی
1
زن
مرد
کارشناس همکاری های علمی
كد 2013
تهران
تهران
سازمان مرکزی
1
زن
مرد
کارشناس امور مالی
2015
تهران
تهران
سازمان مرکزی
5
مرد
خوزستان
اهواز
حضرت رسول اکرم (ص)
1
مرد
مازندران
ساری
دکتر شریعتی
1
مرد
فارس
شیراز
شهید رجائی
1
مرد
اصفهان
اصفهان
شهید باهنر
1
مرد
هرمزگان
بندر عباس
فاطمة الزهرا (س)
1
زن
سمنان
سمنان
الزهرا (س)
1
زن
قزوین
قزوین
بنت الهدی صدر
1
زن
خراسان شمالی
بجنورد
امام محمد باقر (ع)
1
مرد
کارشناس آزمایشگاه فیزیک
كد 2016
تهران
تهران
شهید شرافت
1
زن
تهران
تهران
شهید بهشتی
1
مرد
خراسان رضوی
مشهد
شهید هاشمی نژاد
1
زن
آذربایجان شرقی
تبریز
علامه امینی
1
مرد
اصفهان
اصفهان
شهید باهنر
1
مرد
کرمان
کرمان
خواجه نصیرالدین طوسی
1
مرد
کارشناس آزمایشگاه شیمی
كد 2017
تهران
تهران
شهید شرافت
2
زن
تهران
تهران
شهید بهشتی
2
مرد
خراسان رضوی
مشهد
شهید بهشتی
1
مرد
خراسان رضوی
مشهد
شهید هاشمی نژاد
1
زن
آذربایجان شرقی
تبریز
علامه امینی
1
مرد
اصفهان
اصفهان
شهید باهنر
1
مرد
کرمان
کرمان
خواجه نصیرالدین طوسی
2
مرد
کارشناس تربیت بدنی و امور ورزشی
كد 2018
ایلام
ایلام
شهید مدرس
1
مرد
زنجان
زنجان
شهید بهشتی
1
مرد
سیستان و بلوچستان
زاهدان
شهید مطهری
1
مرد
هرمزگان
بندر عباس
شهید بهشتی
1
مرد
خوزستان
اهواز
حضرت رسول اکرم (ص)
1
مرد
بوشهر
بوشهر
بنت الهدی صدر
1
زن
فارس
شیراز
شهید باهنر
1
زن
قم
قم
حضرت معصومه (س)
1
زن
گیلان
رشت
بنت الهدی صدر
1
زن
خراسان جنوبی
بیرجند
امام سجاد (ع)
1
زن
کهگیلویه و بویر احمد
یاسوج
کوثر
1
زن
تهران
تهران
سازمان مرکزی
1
زن
مسئول اموردفتری- كد 2019
تهران
تهران
سازمان مرکزی
6
زن
مرد
کارشناس امور پژوهشی
كد 2020
آذر بایجان غربی
ارومیه
علامه طباطبائی
1
زن
اردبیل
اردبیل
علامه طباطبائی
1
زن
البرز
کرج
حکیم ابوالقاسم فردوسی
1
مرد
ایلام
ایلام
امام جعفر صادق (ع)
1
زن
بوشهر
بوشهر
بنت الهدی صدر
1
زن
تهران
تهران
شهید چمران
1
مرد
تهران
واوان
عترت
1
زن
چهارمحال و بختیاری
شهر کرد
بحر العلوم
1
مرد
خراسان جنوبی
بیرجند
شهید باهنر
1
مرد
خراسان شمالی
بجنورد
امام محمد باقر (ع)
1
مرد
خوزستان
اهواز
فاطمه الزهرا (س)
1
زن
زنجان
زنجان
الزهرا (س)
1
زن
سمنان
سمنان
الزهرا (س)
1
زن
سیستان و بلوچستان
زاهدان
رسالت
1
زن
قزوین
قزوین
بنت الهدی صدر
1
زن
قم
قم
حضرت معصومه (س)
1
زن
کردستان
سنندج
بنت الهدی صدر
1
زن
کرمان
کرمان
شهید باهنر
1
مرد
کرمانشاه
کرمانشاه
شهید صدوقی
1
زن
کهگیلویه و بویر احمد
یاسوج
کوثر
1
زن
گلستان
گرگان
امام خمینی
1
زن
گیلان
رشت
بنت الهدی صدر
1
زن
لرستان
خرم آباد
علامه طباطبائی
1
مرد
مازندران
ساری
صدیقه طاهره (س)
1
زن
مرکزی
اراک
زینب کبری (س)
1
زن
هرمزگان
بندر عباس
فاطمه الزهرا (س)
1
زن
همدان
همدان
شهید مقصودی
1
مرد
یزد
یزد
فاطمه الزهرا (س)
1
زن
تهران
تهران
سازمان مرکزی
4
زن
مرد
کارشناس آموزش و توانمندی سازی منابع انسانی- كد 2021
تهران
تهران
سازمان مرکزی
5
زن
مرد

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا