0 امتیاز
223 بازدید
در قوانین و مقررات ایثارگران توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

https://www.farsnews.ir/my/c/101876

کمپین درخواست تبدیل وضعیت اشتغال ایثارگران کمتر از شش ماه و فرزندانشان 

سوالات مشابه

...