0 امتیاز
3.8k بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
نمایش از نو

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
با سلام

لطفاً اگه میشه

درصد شکستگی استخوان درشت نی پای چپ همراه با جابجایی که تحت عملجا اندازی گج گیری قرار گرفته است

سوالات مشابه

...