0 امتیاز
40 بازدید
در سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ توسط
انتقال سوابق دو سال بیمه خدمات درمانی از سال 70 تا 72 به تامین اجتماعی چقدر باید پرداخت کنم؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 131 بازدید
...