0 امتیاز
48 بازدید
در قوانین و مقررات ایثارگران توسط
جانباز 5% فرزندم لیسانس علوم آزمایشگاه از اول بهمن طرحبه صورت تمام وقت در آزمایشگاه استان وابسته به علو پزشکی کارمیکنه  این بخشنامه شاملش می شه

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 213 بازدید
سوال شده دسامبر 23, 2020 در قوانین و مقررات ایثارگران توسط محمدحسین میرحسین زاده
...