0 امتیاز
220 بازدید
در مقررات اداری و استخدامی دانشگاه‌ها توسط
سوال 1- سقف مبلغ پرداختی پاداش بازنشستگی، برای اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 1399 چقدر است؟  سوال 2- آیا مبلغ پاداش با توجه به مرتبه علمی فرد بازنشسته فرق می کند یا ثابت است؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...