0 امتیاز
109 بازدید
در خرید بیمه سربازی توسط
۶۶ سال سن دارم و ۱۹ سال و ۸ ماه سابقه پرداخت بیمه که شامل پرداخت مستمری کامل نمیشود . مایلم سربازی را خریداری کنم ولی گفتند باید در حال پرداخت بیمه باشم تا بتوانم با خرید سربازی سوابق خود را کامل کنم  . با این سن و مشکل بیماری کرونا ، نمیتوانم جایی استخدام شوم . یکسال است که بدنبال راهی هستم که بتوانم سربازی را خریداری کنم . لطفا راهنمایی کنید چگونه میتوانم سربازی را بخرم و بازنشستگی دریافت کنم

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...