0 امتیاز
56 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
سلام من ۲۰ ۳۰ نفر ریختن رو سرم و با چاقو زدن تو سرم پشت سرم ۷ سانت پاره شده و یک سانت رفته تو ۶ تا بخیه بزرگ خورده

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...