0 امتیاز
572 بازدید
در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط
سلام، یک بند از انگشت کوچک دست چپ قطع شده، دیه آن بر اساس ماه حرام در سال چقدر میشود ،

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 427 بازدید
...