0 امتیاز
57 بازدید
در خرید بیمه سربازی توسط
بنده در سال 65- 64- 63 خدمت کردم اما متاسفانه تامین اجتماعی شعبه 13 تهران بابت 26 ماه خدمت سربازی برای سوابق بیمه از بنده پول گرفته است چرا؟

بنده قبل از سربازی بیمه سازمان تامین اجتماعی بودم

بنده 27 ماه سابقه حضور درجبهه دارم

قرار بود طبق بخشنامه و ماده 95 سازمان تامین اجتماعی کسانی که قبل از سربازی بیمه تامین اجتماعی بودند پول سابقه سربازی را پرداخت نکنند ولی متاسفانه سازمان تامین اجتماعی شعبه 13 تهران از بنده پول گرفته است چرا؟

سوال اینجا است که متاسفانه سازمان تامین اجتماعی خودش تاکنون قوانین قانون کار و... را تاکنون رعایت نکرده است چرا؟

قرار بود طبق بخشنامه سازمان تامین اجتماعی کسی که قبل از سرباز بیمه تامین اجتماعی بود پول سابقه سرباز را پرداخت نکند ولی متاسفانه از بنده دریافت کردن.

طبق ماده 95 قانون تامین اجتماعی اگر فردی قبل از خدمت سربازی بیمه باشد نباید بابت سربازی پول پرداخت کنند پس چرا تامین اجتماعی شعبه 13 تهران از ما بابت سربازی پول گرفته است.

تاکنون هزاران بار اعتراض کرده ایم ولی متاسفانه تاکنون هیچ کس بررسی، پیگیری و رسیدگی نکرده است چرا؟

ماده 95 قانون تامین اجتماعی برای محاسبه رایگان خدمت سربازی جزء سنوات خدمت باید سه شرط اساسی داشته باشد

- داوطلبان باید قبل از ورود به خدمت سربازی سابقه ‌بیمه پردازی داشته باشند

۲- پیش از هفتم مرداد سال ۱۳۸۵ خدمت سربازی شان به پایان رسیده باشد

۳- پس از پایان سربازی نیز بیمه ‌پرداز سازمان بیمه تأمین اجتماعی بوده ‌باشند.

بنابراین این قانون شامل شما که در سال 90 خدمت کرده اید نمی شود

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...