0 امتیاز
132 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط

سلام.کتف راست من در رفتگی داشت.ترقوه شکستگی گفتن.بازوم شدیدا کبود شده بود.و بازوم و سر شانم خیلی درد داشت.بعد از ۲۰روز هنوز نمیتونم دستمو تکون بدم.و 

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 71 بازدید
...