رتبه بندی حرفه ای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش (پیوست (1) تصویب نامه شماره 72880/ت49302هـ مورخ 28/3/1392 هیأت وزیران)

رتبه بندی حرفه ای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش  (پیوست (1) تصویب نامه شماره 72880/ت49302هـ مورخ 28/3/1392 هیأت وزیران)

1- جذب و تأمین منابع انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش اعم از آموزشی، پرورشی، مدیریت، امور اداری و فنی در تمام دوره های تحصیلی به صورت امر حاکمیتی و صرفاً از طریق مراکز آموزش عالی وابسته به آموزش و پرورش (دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی) انجام می پذیرد.

تبصره 1- تأمین منابع انسانی در رشته ها و فعالیت هایی که امکان تأمین آن از طریق فوق وجود ندارد، از میان فارغ التحصیلان سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در چارچوب سیاست های استخدامی دولت مشروط به گذراندن دوره مهارت آموزی و کسب گواهی نامه صلاحیت حرفه ای انجام می گیرد.

تبصره 2- هر گونه بکارگیری منابع انسانی جدید به جز موارد مذکور در تمام واحدهای آموزشی و پرورشی وابسته به آموزش و پرورش تحت هر شرایطی ممنوع است.

2- استخدام رسمی مشمولین طرح رتبه بندی حرفه ای معلمان با رعایت قوانین و مقررات استخدامی منوط به برخورداری از شرایط زیر است:

الف- کسب گواهینامه صلاحیت حرفه ای معلمان

ب- طی دوره آزمایشی به مدت حداقل شش ماه و حداکثر سه سال

تبصره- در صورتی که تا پایان دوره آزمایشی، معلمان نتوانند گواهی نامه صلاحیت حرفه ای کسب نمایند، مهلت یاد شده حداکثر دو سال قابل تمدید است و چنانچه در این مدت گواهینامه صلاحیت حرفه ای را کسب ننمایند، بکارگیری رسمی آنان صرفاً در مشاغل اداری مجاز است.

3- وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر طی یک سال پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به صدور گواهینامه صلاحیت حرفه ای معلمان بر اساس شیوه نامه ارزیابی و سنجش صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای اقدام نماید. این گواهی نامه لازمه انجام خدمت معلمی در بخش های دولتی و غیردولتی می باشد.

4- نظام رته بندی حرفه ای معلمان مبتنی بر چهار رتبه مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم مطابق شیوه نامه رتبه بندی حرفه ای معلمان به شرح پیوست خواهد بود.

5- وزارت آموزش و پرورش نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان (راهکار 2-10 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) را طی یک سال اجرا نماید.

6- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور منابع اعتباری لازم برای اجرای نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان را به نحوی پیش بینی نماید که حقوق و مزایای آنان از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق العاده های کارکنان مشابه مشمول اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کمتر نباشد.

7- ضوابط و مقررات مرتبط با نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان و ساماندهی جذب نیروی انسانی حسب مورد به تصویب مراجع ذیصلاح می رسد.

8- وزارت آموزش و پرورش مکلف است در یک دوره زمانی سه ساله، ضمن اجرای زیرنظام های شش گانه مصوب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای استقرار نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان نسبت به اصلاحات ساختاری و محتوایی در فعالیت های آموزشی و پرورشی شامل برنامه های درسی و آموزشی، محتوای آموزش، بهینه سازی فضا و تجهیزات مدارس، ارتقای نقش و اختیارات مدرسه و تحول در ساختار مالی، اداری و نظام مدیریتی با رویکرد چابک سازی و پویا سازی بر اساس سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، سند بنیادین آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور اقدام نماید.

9- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با اجرای رتبه بندی حرفه ای معلمان به نحوی برنامه ریزی نماید که با ساماندهی تخصصی معلمان، جذب معلمان کارآمد و ارتقای شایستگی های آموزشی، تربیتی، اعتقادی و اخلاقی و روزآمد کردن اطلاعات تخصصی آنان و بهبود مدیریت منابع و مصارف، موجبات افزایش کیفیت و بهره وری نظام آموزش و پرورش را فراهم نماید و صرفه جویی لازم در منابع حاصل گردد.

10- وزارت آموزش و پرورش موظف است در دوره های یک ساله، گزارش پیشرفت اجرای طرح را به هیئت وزیران ارائه نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.