بخشنامه شماره 5 جدید درآمد موضوع مزایای مشمول کسر حق بیمه

اصلاح تبصره یک ماده 2 آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق (مزایای مشمول کسر حق بیمه) (بخشنامه شماره 5 جدید درآمد مورخ 17/3/1372)

شورایعالی تأمین اجتماعی در دویست و پنجاه و ششمین جلسه مورخ 4/2/1372 به موجب مصوبه شماره 7226/ش ت مورخ 12/2/1372 تبصره یک ماده 2 آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق مصوب مورخ 19/12/1354 را به ترتیب زیر اصلاح نموده است:

تبصره یک: مزایای نقدی غیرمشمول کسر حق بیمه عبارت است از: بازخرید ایام مرخصی، کمک عائله مندی طبق قانون (ماده 86 قانون تأمین اجتماعی)، هزینه سفر و فوق العاده مأموریت، عیدی، کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری، حق شیر، پاداش نهضت سوادآموزی، حق التضمین (کسر صندوق)، خسارت اخراج و مزایای پایان کار و پاداش افزایش تولید. سایر مزایای نقدی که تحت هر عنوان به بیمه شدگان پرداخت می گردد، مشمول کسر حق بیمه خواهد بود.

با توجه به اصلاحیه مذکور از اول خرداد سال 1372 مزایایی که بابت بازخرید ایام مرخصی، کمک عائله مندی حداکثر تا میزان قابل پرداخت طبق ماده 86 قانون تأمین اجتماعی (مازاد بر آن مشمول کسر حق بیمه می باشد) هزینه سفر و فوق العاده مأموریت، عیدی، مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری (موضوع بخشنامه 474 فنی)، حق شیر، پاداش نهضت سوادآموزی، حق التضمین (کسر صندوق)، خسارت اخراج و مزایای پایان کار و پاداش افزایش تولید به بیمه شدگان پرداخت ی گردد مشمول کسر حق بیمه نبوده و سایر مزایای نقدی پرداختی به بیمه شدگان تحت هر عنوان مشمول کسر حق بیمه می باشد، لذا مقتضی است مراتب را به اطلاع کارفرمایان رسانیده و طبق آن عمل گردد.

بدیهی است قبل از خرداد سال 72 بایستی طبق ضوابط و دستورالعمل های قبلی در این مورد عمل شود.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل و کارشناسان فنی و درآمد استانها و رؤسا و مسؤولین فنی و درآمد واحدها می باشند.

مهدی کرباسیان- رییس هیأت مدیره و مدیر مالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا